Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Předškolní vzdělávání ve Slovinsku
Odborný článek

Předškolní vzdělávání ve Slovinsku

17. 1. 2007 Předškolní vzdělávání
Autor
Miroslava Strakatá

Anotace

Článek nabízí informace o programu Comenius Evropské unie "Poznáváme přírodu všemi smysly" a ukázku vzdělávacího programu.

V rámci vzdělávacího programu Evropské unie Socrates - Comenius 1 Partnerství škol máme od letošního školního roku společný projekt s mateřskými školami z Norska, Velké Británie, Slovinska, Chorvatska a Litvy. Téma projektu zní "Poznáváme přírodu všemi smysly". V tomto směru naše MŠ spolupracuje také s Ochranou fauny České republiky, se kterou máme dlouholeté pracovní zkušenosti a která je v tomto projektu vedena jako asociovaný partner naší mateřské školy.

Začátkem října jsem se zúčastnila první partnerské schůzky, která se konala ve Slovinsku. Během čtyřdenní schůzky probíhaly prezentace všech partnerských mateřských škol, konkretizovali jsme společný program na celý školní rok, vznikaly další nápady a návrhy.

Veškerá pracovní jednání probíhala v MŠ v Mariboru, dále jsme navštívili některé mateřské školy a jednu základní školu. Měli jsme tak možnost blíže se seznámit se slovinským předškolním vzděláváním a hlavně s programem naší partnerské MŠ.

Předškolní vzdělávací systém ve Slovinsku je podobný českému předškolnímu vzdělávacímu systému. Slovinské mateřské školy pracují podle závazného dokumentu Kurikulum pro mateřské školy, podle něhož si každá mateřská škola sestavuje svůj vzdělávací program podle svých priorit, zkušeností a možností, přičemž musí respektovat daný rámec závazného Kurikula. Předškolní vzdělávání ve Slovinsku není povinné.

Systém výuky mateřské školy "Tezno" v Mariboru

Děti a zaměstnanci v mateřské škole:

Do mateřské školy je zapsáno 365 dětí, o které se stará 75 zaměstnanců. Mateřská škola má čtyři budovy, z toho jednu hlavní, kde sídlí také ředitelství, a tři další budovy ve městě.

Děti jsou rozděleny do 22 skupin:

 • osm skupin dětí ve věku 1-3 roky;
 • 12 skupin dětí ve věku 3-6 let;
 • dvě skupiny dětí se speciálními potřebami.

V každé skupině je 14-16 dětí, o každou skupinu se stará jedna učitelka a jedna asistentka.

Základní hodnoty MŠ:

 • respektování všech pokroků účastníků, rozmanitost myšlenek a nápadů;
 • poctivost a důvěra všech zaměstnanců;
 • otevřenost všech lidí v procesu;
 • vědomosti a inovace;
 • svoboda a zodpovědnost;
 • kvalitní vzájemné vztahy.

Cíle mateřské školy:

1. Podporovat vývoj spokojených, nezávislých a aktivních dětí:

 • zajišťovat stimulační a funkční vybavení prostředí vlídné k dětem;
 • zvažovat odlišnost a volbu;
 • vytvářet vhodné prostředí pro hraní a učení, dospělí jsou vzorem pro děti.

2. Zajišťovat vysokou kvalitu programu, který:

 • je založený na principech Kurikula pro mateřské školy jako národního programu;
 • umožňuje rodičům vybrat si zařazení svého dítěte dle specifikace individuálních jednotek (každá jednotka (budova) mateřské školy má různou specializaci - ekologie, německý jazyk, pohybová výchova, výtvarná výchova);
 • bere v úvahu autonomii profesionálních pracovníků;
 • zajišťuje osobní a profesionální růst zaměstnanců.

3. Podporovat partnerské vztahy a spolupráci s rodiči:

 • spolupráce s odborníky v oblasti vzdělávacího procesu;
 • spolupráce při rozhodování a formování obsahu.

4. Podporovat mezinárodní spolupráci:

 • spolupráce s členskými i nečlenskými zeměmi EU;
 • slavení Jarního dne v Evropě;
 • vzdělávání profesionálních pracovníků.

Denní režim:

Denní režim je podobný našemu:

 • ranní hry;
 • svačina;
 • řízené aktivity dle plánu;
 • 10:30 - venkovní aktivity;
 • 12:30 - oběd;
 • odpočinek (děti, které potřebují spánek, spí na podložkách nebo v postýlkách, děti, které nespí, se věnují klidným aktivitám);
 • 14:30 - svačina;
 • odchod domů.

Prostředí:

MŠ je umístěna v klidné části Mariboru, téměř na kraji města. Z dálky upoutá barevným plotem, za kterým se nachází hodně velká zahrada se spoustou stromů, průlezek, houpaček, pískovištěm, jednoduchými lavičkami, domečkem a dalšími věcmi sloužícími ke hrám dětí. Na první pohled působí velmi pozitivním dojmem.

Třídy jsou velmi pěkně, vkusně a účelně vybaveny. Nábytek koresponduje s výškou dětí, děti všude pohodlně dosáhnou, ve skříňkách mají přehledné poličky, kam si pohodlně ukládají hračky a pomůcky. Ve všech třídách jsou velmi pěkné hrací koutky, oddělené různými paravánky nebo stavebnicovým nábytkem.

V šatně malých dětí mě zaujaly postýlky pro panenky a plyšové hračky, které si s sebou nosí z domova.

Integrace

V MŠ jsou zřízeny dvě skupiny dětí se speciálními potřebami. V jedné skupině jsou děti zdravotně handicapované a ve druhé jsou děti romské. Výhradu mám k integraci romských dětí. Jsou vedeny jako děti se speciálními potřebami, ale jsou bez jakýchkoliv zdravotních problémů, což dle mého názoru k integraci těchto dětí příliš nepříspívá, spíš naopak.

Stravování

Mateřská škola propaguje zdravý životní styl, a tím pádem i zdravé stravování. Čerstvá voda, neslazený čaj a ovoce jsou dostupné v neomezeném množství denně.

Atmosféra

Ve všech třídách mateřské školy vládla velmi radostná a pohodová atmosféra jak mezi dětmi, tak mezi učitelkami a dětmi. Vztah učitelek k dětem je založen na partnerském přístupu, děti si hrály převážně ve skupinkách nebo pracovaly společně s učitelkou.

Pozitivně na mě zapůsobilo, že učitelky nenutí spát všechny děti. Byla jsem ve třídě, kde děti, které potřebovaly odpočinek, spaly na jednoduchých podložkách a ostatní děti si hrály u stolečků nebo v hracích koutcích a vzájemně se vůbec nerušily. Myslím si, že je to dobrý způsob, jak naučit děti vzájemnému respektu - chovat se tiše při své hře, než si kamarád odpočine.

Příjemné a profesionální vztahy byly patrné také mezi učitelkami.

Závěrem

Slovinská mateřská škola, která partnerskou schůzku pořádala, měla perfektně připravený program a organizaci, ředitelka i učitelky se nám snažily vyjít maximálně vstříc. Během setkání jsme všichni získali neocenitelné zajímavé profesní zkušenosti a poznatky.

Návrhy projektů MŠ:

 1. Ranní učení německého jazyka;
 2. Integrace romských dětí;
 3. Oslavy narozenin dětí;
 4. Nejmladší v ochraně přírody.

Výše uvedené návrhy projektů jsou uvedené v programu mateřské školy.

1. Ranní učení německého jazyka:

 • děti (4-6leté) jsou seznamované s cizím jazykem prostřednictvím pohybu, umění a dalších metod;
 • seznamováním s německým jazykem se u dětí rozvíjí citlivost pro řeč, děti se učí reagovat na otázky vhodnými odpověďmi, při učení jazyka se u dětí vyvíjí slovní zásoba a neverbální schopnosti.

2. Integrace romských dětí v MŠ "Tezno":

 • zdokonalování kvality komunikace a umožňování učení sociální integrace mezi dětmi a mezi dětmi a dospělými;
 • nabízet různorodé aktivity, které umožňují kvalitnější učení slovinského jazyka a učení o romské kultuře;
 • respektovat dětské individuality, odlišnosti a možnost volby, která umožňuje formovat pozitivní osobnost a silnou duševní strukturu;
 • zvažovat odlišnosti ve skupině (pohlaví, sociální a kulturní pozadí, životní pohled a vytvoření podmínek pro každé dětské vyjádření).

Těmito způsoby integrace romských dětí se učitelky snaží usnadnit těmto dětem začleňování do společnosti.

3. Oslava narozenin dětí:

 • účel oslavy narozenin ve školce spočívá ve zdůraznění dětské osobnosti a individuality;
 • každému dítěti se dostane pozornost a má pěkný a příjemný zážitek;
 • při různorodých aktivitách přizpůsobených dětské oslavě vidíme celistvost slavnostní nálady;
 • každé narozeniny ve skupině jsou plánované v pořadí a aktivity (zazpívat oslavujícímu dítěti písničku, vyrobit mu dáreček apod.) s nimi spojené jsou zařazovány do plánů.

4. Nejmladší v ochraně přírody:

 • rozvoj aktivního postoje k ochraně životního prostředí, rozvoj znalostí o přírodě a poznání její podobnosti a rozmanitosti;
 • získání vědomostí o přírodním prostředí a o vhodném postavení k přírodnímu prostředí;
 • získání aktivního postoje ke cvičení a sportovním aktivitám;
 • rozvoj hygienických návyků, konzumace zdravého jídla, kulturní stolování.

V MŠ Tezno se děti seznamují s životním prostředím a se vším, co souvisí se zdravým životním stylem velmi aktivně, převážně hrou, vlastními prožitky a zkušenostmi. Tak si nejlépe uvědomí a zafixují důležitost zdravého životního stylu a získají nenásilně kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Miroslava Strakatá

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.