Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Malování s Malováním
Odborný článek

Malování s Malováním

17. 5. 2011 Základní vzdělávání
Autor
RNDr. Jitka Rambousková

Anotace

Několik příkladů, jak využít program Malování ve výce ICT.

Cíl

Žák se naučí

  • pracovat s klávesnicí a myší
  • pracovat s nastavením barev
  • využívat příkazy Kopírovat a Vložit

V rámci výuky ICT na 1. i 2. stupni se věnujeme i práci s grafickým editorem. Možností, které se tu naskýtají, je nebývale mnoho. Lze využít velké množství freewarových i komerčních produktů, můžeme zůstat u velmi jednoduchých programů anebo využít složitějších, ale s většími možnostmi. Jednou z variant je začít s úplně nejdostupnějším programem, který je v každém počítači s operačním systémem Windows, s programem Malování.

Proč právě s ním? Pro jeho dostupnost. Žáci nemusí na svých domácích počítačích řešit instalaci programu, odpadá problém s legálním a nelegálním softwarem. Jeho ovládání je obvyklé a lze ho využít k seznámení s běžnými operacemi jako je otevírání a ukládání souboru. Nepřeberné možnosti nabízí pro využití schránky a operace kopírování a vkládání.

Další výhodou je i to, že žáci s ním již mají určité zkušenosti a na prvopočátku není třeba většině žáků nic vysvětlovat. Většinou při první hodině zadám úkol, aby nakreslili obrázek podle svého vkusu a ukázali mi, co všechno umí. Asi nikoho nepřekvapí, že se ukáže, že to taková sláva zase není a, až na čestné výjimky, jsou výsledkem kresby černou čarou a vyplněné nástrojem Plechovka. Tím si vyjasníme, že asi bude potřeba trošku více prozkoumat vlastnosti programu. A jdeme na to!

Barevné odstíny

Na této aktivitě si žáci si vyzkouší kreslení přesných čar nástrojem Úsečka se stisknutou klávesou Shift. Dále si procvičí výběr barev (dvojklik na barvu v paletě) a práci s definicí vlastních barev. Využívají hlavně posuvník, který nastavuje světlost barvy a snaží se každou řadu vyplnit v odstínech jedné barvy. Pro závěrečné dokončení (dočištění) využijí nástroj obdélníku místo gumy. Využijí obdélník s výplní v barvě pozadí a odstraní zbytečné čáry.

Barevné odstíny
1. Barevné odstíny

Problémy a jejich řešení

Práce s úsečkou a barvami je většinou bezproblémová. Největší potíž způsobuje přebarvení pomocí obdélníku, protože žáci mají zafixováno, že se vymazání se používá guma, a pak zvolení vhodného počátečního bodu pro vytažení obdélníku.

Aktivita zabere 25 minut.

Abstrakce

Další nástroj, který lze využít, je Křivka. Nejdříve je dobré seznámit žáky se základními principy práce s křivkou (klepnutím určíme krajní body a pak dvakrát táhneme a prohýbáme). Křivku můžeme využít třeba pro tvorbu abstraktních obrázků (galerie – http://is.gd/gBqEBk).

Nejdříve žáci vytvoří několik křivek, podle vlastní fantazie. Pak doplní nástrojem Obdélník (pouze obvod) rámeček a následně Obdélníkem (pouze výplň) vymažou zbytky čar mimo rámeček. Následně vyplní nástrojem Plechovka barvami. Můžeme zvolit například téma Voda nebo Oheň apod. Obrázek lze dokončit výplní barvou, popř. doplnit textem apod. (http://is.gd/yi9hpN)

Abstrakce
2. Abstrakce

Problémy a jejich řešení

Před zahájením je třeba nechat prostor pro nácvik práce s křivkou, aby křivky nebyly zcela náhodné. Častým problémem je změna vlastností nástroje Obdélník během práce s obrázkem.

Aktivita zabere 45 minut.

Mozaika

Program Malování lze využít i pro seznámení se kopírováním a vkládáním. Jednou z možností je tvorba mozaiky (galerie – http://is.gd/lhc8u1). Nejdříve si žáci vytvoří jednu dlaždici podle své fantazie. Je vhodné, aby základem byl čtverec, opět využijí kombinaci myš a klávesnice. Pak u nástroje Výběr nastaví průhlednost pozadí a dlaždici vyjmou. A začnou dláždit. Jednodušší varianta je prosté vkládání a umísťování v ploše. Zajímavější vzory vznikají s použitím překlopení či otočení vložené dlaždice. (http://is.gd/d3MZ2Y)

Mozaika
3. Mozaika

Problémy a jejich řešení

Největší obtíží této aktivity je nastavení průhlednosti u nástroje Výběr. Všichni žáci se s podobnou vlastností setkají poprvé a je třeba předem na několika příkladech princip vysvětlit. Doporučuji u žáků kontrolovat průběžně nastavení barev. Kopírování a vkládání lze různě obměňovat (vložit celou řadu, nakopírovat ji a vkládat, atd.).

Celá aktivita je na 45 minut.

Závěr

Vlastními výsledky jsou překvapeni sami žáci, protože program sice znali, ale vlastně vůbec nevěděli, jak ho využít. Předností popsaných aktivit je, že velmi dobrých výsledků dosahují i žáci, kteří jinak k výtvarnému projevu nemají žádný vztah. Popsané postupy jsou jenom ukázkou a dají se využít v mnoha variantách podle fantazie žáků (galerie – http://is.gd/Dz4uoP).

Program Malování nabízí mnoho a mnoho dalších možností a lze dosáhnout překvapivých výsledků. Ale je jenom odrazovým můstkem k dalšímu poznání počítačové grafiky.

Zajímavé stránky pro inspiraci

http://www.wikihow.com/Category:Microsoft-Paint

http://www.esbergen.org/ict_Year_1_and_2/Paint/mspaint.htm

http://www.how-to-draw-cartoons-online.com/index.html

Reflexe

Práce s programem byla bezproblémová. Dobrých výsledků dosáhnou prakticky všichni žáci.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
RNDr. Jitka Rambousková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
17. 5. 2011
Ano, malování je vhodnou cestou pro počáteční snažení dětí s počítačem - uložit si obrázek a příště ho najít, tam kam jsem si ho uložil, to je první bitva nemálo žáků na našich základních školách. A to ještě autorka nezmiňovala nutnost s dětmi probírat formáty obrázků - od BMP k TIF, PNG, JPG a dalším. :-)

Hodnocení od uživatelů

Pavlína Hublová
17. 5. 2011, 19:13
Líbí se mi, že Jitčiny aktivity nejsou nikdy "jen o informatice". Vždy mají přesah - tady minimálně do matematiky. Díky, JItko, za inspiraci.
Mgr. Hana Pilařová
17. 5. 2011, 19:28
Děkuji za inspiraci a doufám, že nezůstane u jednoho článku :)
RNDr. Jitka Rambousková
17. 5. 2011, 19:57
V "pořadníku" jsou články na jiná témata :) Možná časem, kdyby byl zájem, ale ono stačí otevřít různé webovky nebo knížky a nápadu je hned nepřeberně.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence pracovní
  • využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Kreativita

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

PC učebna nejlépe s dataprojektorem, počítače s OS Windows