Odborný článek

Vysílačky

Anotace

Žáci si v hodinách matematiky zahrají na řidiče, kteří pomáhají při kalamitě – nejezdí vlaky. Procvičují si početní operace v daném oboru.

Pravidla hry

„Haló, haló,“ hlásí se dopravní dispečink. „Volám všechny řidiče osobních aut, kteří nám mohou pomoci. Potřebujeme každého řidiče, prosíme o pomoc!“

„Řidiči, připravte si vysílačky!“ (Žáci si vezmou do ruky penál, který představuje vysílačku.)

„Vysuňte antény, buďte připraveni na příjem.“ (Žáci vysunou obyčejnou tužku z penálu – představuje anténu.)

„V noci foukal silný vítr, stromy popadaly na koleje, vlaky nemohou vyjet. Potřebujeme rozvést všechny lidi do zaměstnání. Voláme řidiče osobních aut, kteří mají v autě 5 míst k sezení. Vaše auta budou plně obsazena, využijeme každé místo.“

Nyní učitel vysílačkou volá všechny žáky/řidiče. Každý odpovídá, plní úkol.

Volám řidiče Marka: „Marku, v autě jede taťka, mamka a ty. Kolik lidí můžete rozvést?“ (5 – 3 = 2)

Volám řidičku Aničku: „Aničko, ve vašem autě jede babička. Kolik lidí může rozvést?“ (5 – 1 = 4)

Takto pokračujeme, až se vystřídají všichni řidiči. Řidiči si mezi sebou kontrolují odpovědi. Volím situace podle reálného světa žáků, tzn. konkrétní jména sourozenců atd.

Když se vystřídají všichni řidiči/žáci, ohlásím: „Záchranná akce ukončena, všichni pasažéři byli rozvezeni do zaměstnání. Děkuji za pomoc. Ukončuji vysílání, stáhněte antény, vypněte vysílačky.“

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Milena Zikešová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
6. 4. 2011
Žáci si v hodinách matematiky zahrají na řidiče, kteří pomáhají při kalamitě - nejezdí vlaky. Procvičují si početní operace v daném oboru.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

žáci: penál a obyčejná tužka, pero; učitel: vysílačka (hračka), popř. mobilní telefon