Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Evropská spolupráce v oblasti informačních technologií ve vzdělávání
Odborný článek

Evropská spolupráce v oblasti informačních technologií ve vzdělávání

4. 3. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Pavla Šabatková

Anotace

Dům zahraničních služeb (DZS) je příspěvková organizace zřízená MŠMT. Jeho součástí je Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP). Náplní činnosti této organizace je zajišťovat mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání prostřednictvím získávání grantů na mezinárodní vzdělávací projekty, zprostředkování stipendijních pobytů v zahraničí a zajišťování mezinárodní spolupráce mezi vzdělávacími institucemi. DZS je členem sdružení více než 30 evropských ministerstev školství European Schoolnet (EUN), jehož cílem je podpora využití ICT ve vzdělávání, a to zejména v přírodovědných předmětech. V současné době je Česká republika zapojena v projektech U4energy (www.u4energy.eu), SPICE (výměna příkladů dobré praxe v oblasti výuky matematiky a přírodních věd) a eQnet (http://www.eqnet.eun.org/). Významnou součástí EUN je aktivita eTwinning, do které je v současné době zapojeno cca 110 000 evropských učitelů, z toho téměř 3700 z ČR. Aktivita eTwinning nabízí podporu učitelům při realizaci vzdělávacích projektů, do nichž jsou zapojeny minimálně dvě evropské školy. Ty mohou nyní spolupracovat prostřednictvím nového eTwinningového portálu (www.etwinning.net) a využívat nástroje webu 2.0. Projekty eTwinning probíhají ve všech vzdělávacích oblastech a jsou určeny učitelům a žákům mateřských, základních a středních škol. Učitelé mají možnost na portálu vyhledávat partnery pro své vzdělávací projekty, inspirovat se pro tvorbu mezinárodních vzdělávacích projektů a také vytvářet sociální sítě učitelů stejného profesního zaměření. Aktivitě eTwinning bude podrobněji věnován workshop.

Dům zahraničních služeb plní úkoly při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva. Jeho součástí je Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP). Vznikla díky nové generaci programu LLP 2007–2013 (Program celoživotního učení), kam se transformovaly aktivity Národních agentur Socrates a Leonardo da Vinci. Jejím cílem je vytvářet informační systém o vzdělávacích programech EU a o jiných mezinárodních aktivitách. Poskytuje informační a konzultační služby týkající se svěřených programů, organizuje národní a mezinárodní semináře a konference, propaguje české školství v zahraničí a vydává informační materiály. Národní agentura administruje granty a mezinárodní vzdělávací projekty, zprostředkovává stipendijní pobyty v zahraničí a mezinárodní spolupráci vzdělávacích institucí v Evropě i ve světě.

European Schoolnet

European Schoolnet (EUN) je sdružení 31 evropských ministerstev školství a jim podobných organizací. Vzniklo před více než deseti lety s cílem zprostředkovat inovativní metody vyučovacího procesu ministerstvům školství, školám, učitelům i vědeckým pracovníkům v oblasti vzdělávání. Ve spolupráci s členskými zeměmi identifikuje příklady dobré praxe využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávacím procesu, nové trendy ve vzdělávání v jednotlivých evropských zemích, zadává a vyhodnocuje studie o využití ICT ve vzdělávání. European Schoolnet  si vytvořilo strategickou pozici evropské platformy pro školy v oblasti účinného využívání technologií ve výuce a učení, podpory evropské dimenze ve vzdělávání, rozvoje nových pedagogických přístupů a snahy vybavit učitele a žáky novými dovednostmi, aby se zvýšil zájem o předměty, jako je matematika, přírodní vědy a technologie. V programech EUN je zapojeno mnoho tisíc škol. European Schoolnet zvláště usiluje o posílení spolupráce v celé Evropě mezi školami, jako koordinátor EU pro eTwinning provozuje Centrální podpůrné středisko a podporuje evropský rozměr ve vzdělávání. Výstupy z projektů a aktivit EUN poskytují všem evropským učitelům zdarma mnoho praktické inspirace pro výuku (výukové materiály, hry, pedagogické tipy).

Další část přednášky je věnována nejznámějším projektům EUN.

Games in Schools je studie zabývající se možnostmi využití digitálních her ve vyučovacím procesu. Společenství zahrnuje téměř 600 vyučovacích subjektů z celé Evropy a mapuje využívání videoher, počítačových her i her na herních konzolích ve vyučovacím procesu. Závěrečná zpráva byla vydána v srpnu 2009 v angličtině, němčině a francouzštině. Podrobné informace na  http://games.eun.org.
Learning Resource Exchange (LRE) je celoevropským úložištěm výukových materiálů, které mohou využívat učitelé i další vzdělávací subjekty. Je logickým pokračováním projektů Evropské komise CALIBRATE a MELT. Podrobnosti na http://lreforschools.eun.org.
Insafe je projekt EUN, který se zabývá se bezpečným využíváním internetu žáky a studenty. České národní centrum Safer Internet vzniklo v roce 2009. Více informací lze nalézt na webových stránkách organizace www.saferinternet.org.
Scientix je projekt zaměřený na popularizaci výuky přírodovědných předmětů v evropských zemích prostřednictvím sdílení příkladů dobré praxe v této oblasti. Podrobnosti na www.scientix.eu.

Nejnovější soutěže a projekty EUN

U4energy – nejnovější soutěž v oblasti šetření energií. První kolo bylo odstartováno v září 2010 a školy celé Evropy mezi sebou soutěží v možnostech energetických úspor. Každý se může zapojit a spočítat si energetickou náročnost své školy. Podrobnosti o soutěži na www.u4energy.eu.
SPICE – projekt zaměřený na sdílení příkladů dobré praxe ve výuce matematiky a přírodních věd.
eQnet – projekt, který se zaměřuje na využití digitálních výukových materiálů přenositelných napříč Evropou. Více informací na http://www.eqnet.eun.org.

Závěrečná část přednášky je věnována aktivitě eTwinning, která je jedním z největších projektů European Schoolnet. Aktivita eTwinning je komunitou základních a středních škol v Evropě, která poskytuje učitelům prostor pro vyhledávání partnerů a také nástroje pro realizaci on-line vzdělávacích projektů.

V současné době je do aktivity zapojeno již téměř 110 000 evropských učitelů, kteří na portálu www.etwinning.net nejen vyhledávají partnery, ale mají možnost vytvářet skupiny učitelů stejného profesního zaměření či se zapojit do velkého množství on-line vzdělávacích aktivit spojených s využitím ICT ve výuce. V České republice je v současné době zapojeno cca 3 500 učitelů, kteří pracují na téměř 600 projektech.

Pro vlastní práci na on-line projektu partnerské školy získávají prostředí tzv. virtuální třídy Twinspace, kam mohou ukládat dokumenty, videa či fotografie spojené s prací na projektu. Do tohoto virtuálního prostředí mohou učitelé pozvat i své žáky, kteří zde mohou komunikovat s projektovými partnery a společně tak vytvářet projektové výstupy. Prostředí je zabezpečeno uživatelským jménem a heslem, které získává každý účastník. Tím je zaručena bezpečnost uložených informací a velkou měrou je omezeno jejich zneužití.

European Schoolnet provozuje Centrální podpůrné středisko pro eTwinning (CSS), které provozuje a spravuje portál www.etwinning.net a organizuje on-line vzdělávací aktivity. V každé zemi je zastoupen Národním podpůrným střediskem (NSS), které koordinuje činnost eTwinningu na národní úrovni. V České republice je Národní podpůrné středisko součástí Domu zahraničních služeb – Národní agentury pro evropské vzdělávací programy.

Využití aktivity eTwinning ve vzdělávacím procesu bude věnován v programu konference samostatný workshop.

 


Tento článek byl převzat z publikace Učitel v informační síti 2010: Sborník příspěvků národní konference Metodického portálu pořádané 10. listopadu 2010 v Brně. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2010.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavla Šabatková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.