Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Potkali se... aneb tři mudrci na cestě
Odborný článek

Potkali se... aneb tři mudrci na cestě

8. 6. 2011 Předškolní vzdělávání
Autor
Eva Rybárová

Anotace

Příspěvek netradičním způsobem seznamuje děti se svátkem Tří králů s důrazem na prohlubování vzájemných mezilidských vztahů, komunikace a empatie. Je určen dětem ve věku 4–6 let, jeho realizace trvá cca 1 týden.

1. den „Mám pro vás hádanku...“

Do tématu vstoupíme v průběhu ranního kruhu velmi nenásilným způsobem...

Hádej, hádej, hadači!
Kde ti oči nestačí,
tam ti ruce napoví,
kdo z vás děti, kdo už ví?

Dětem ukážeme cosi zabalené v několika šátcích. Tím cosi bude velká hvězda (ozdoba z drátů, vystřižená z papíru apod.), kterou zabalenou necháme kolovat, aby si ji děti mohly osahat a pokusit se určit, o jaký předmět jde. Necháme děti, aby popsaly, jaké to je, proč si myslí, že je to zrovna xy... Pak stále ještě zabalenou hvězdu položíme doprostřed kruhu a vyzveme děti, aby ji postupně rozbalovaly, ale tak, aby se dostalo i na ostatní. Pokud pracujeme s již zkušenější skupinou, tato instrukce postačí; u méně zkušených dětí nebo tam, kde se teprve začínají učit myslet na druhé a dávat si přednost, je lepší, když první nepatrné poodkrytí provede učitelka a děti ji následně napodobí.

Když je konečně hvězda odhalena, zeptáme se dětí, jestli znají nějaký příběh či pohádku, kde byla hvězda důležitá. Získané odpovědi určí náš další postup – zda budeme jen rozšiřovat či zpřesňovat příběh o třech mudrcích, či vyprávět příběh dětem neznámý. Každopádně zpočátku postačí jen kostra obsahující následující body:

 • Příběh se stal kdysi dávno, kdy ani naše babičky a dědové nebyli na světě, v daleké zemi jménem Izrael. Nebyla ještě ani televize a počítač, ani auta a telefony...
 • Víte, co je to Betlém? Město v té daleké zemi. Znáte nějaká města? Dřív byl Betlém hodně malinký, ale stejně si ho Bůh vybral, aby se tam narodil Ježíš – nový král. Nebyl to obyčejný král s palácem a korunou a armádou, ale král, který, až vyroste, pomůže a zachrání každého, kdo ho o to poprosí. Ale v našem příběhu to bylo ještě malé miminko, které se mamince Marii narodilo v chlévě, protože nikde jinde pro ně nebylo místo.
 • Aby lidé poznali, které miminko je tím pravým králem, řekl předem Bůh lidem spoustu věcí, podle kterých ho poznají. A v době jeho narození se na obloze rozzářila veliká hvězda
 • Víte, co je to kometa?

V tomto momentě vyprávění přerušíme a věnujeme se činnostem souvisejícím s hvězdou samotnou.

 • Pohybová hra Na kometu – běh za vedoucím dítětem, ostatní tvoří chvost.
 • Hledáme hvězdy práce s pracovním listem, označujeme hvězdy v souboru dalších prvků, rozvíjíme zrakovou diferenciaci

 • Moje hvězda – vytváříme kompozici z nejrůznějšího materiálu, který je dětem ve třídě k dispozici. Necháme na nich, aby samy volily, z čeho a jak vytvoří hvězdu, která by oznamovala narození krále.

pomůcky: víčka od PET lahví, kostky, míčky, šátky, stuhy, stavebnice, drobnější hračky, přírodniny, knoflíky...

 • Kometa – grafomotorické cvičení, děti nejprve vystřihnou hvězdu ze žluté čtvrtky a nalepí ji do dolního rohu černého papíru. Pak žlutou křídou kreslí ocas – horní  oblouk.

pomůcky: černé papíry, šablony hvězdičky, žlutá čtvrtka, nůžky, žluté křídy

Kometa

1. Kometa
Autor fotografie: Eva Rybárová

 • Co hvězda viděla – zdravotní cvičení. Necháme děti, aby přinášely návrhy; uvedené cviky jsou pouze příkladem, dají se použít i pod jiným názvem, abychom dostáli dětským návrhům. Snažíme se jen, aby jednotlivé procvičované skupiny na sebe logicky navazovaly. Příklad:
  • stromy – stoj spatný, vzpažit, úklony trupu
  • domy – stoj rozkročný, vzpažit, dlaně spojit, mírný podřep
  • hory – stoj spatný, předklon, dotknout se podložky
  • údolí – leh na břiše, vzpor na rukou, zvednout trup, bedra zůstávají na podložce
  • zvířata
   • koně – cval, klus
   • vrabčák – skoky snožmo, dlaně na ramenou (křídla)
   • kočka – kočičí hřbet
   • ryba ve vodě – leh na břiše, zvedat napnuté paže a nohy z podložky
  • kameny na břehu – relaxační poloha

2. den „Mudrci na cestě“

Krátce připomeneme předchozí vyprávění, vhodné je ptát se dětí, nechat připomenutí na nich. Pak navážeme:

 • Lidé dlouho čekali na nového krále, ptali se jeden druhého: Už se narodil? Pak si jednoho dne všimli moudří muži kdesi v Africe, že se na nebi objevila hvězda, která tam ještě nikdy nebyla.
 • I když bydlel každý někde jinde, noviny neměli, dostali stejný nápad – hned musíme do Betléma!
 • Jak tam putovali? (Na mapě se díváme, kde je Afrika, kde Izrael, kde Česká republika). Co si asi vzali na cestu?
 • Jelikož všichni tři putovali za stejnou hvězdou, tak se jednoho dne potkali.
 • Pohybová hra Tři mudrci – děti se volně pohybují po herně za doprovodu písně My tři králové, vždy, když hudba ustane, děti tvoří trojice.
 • Kudy vede cesta – překážková dráha s využitím tělocvičného nářadí. Např. přechod lavičky (most), chůze po písku (pláž), skoky snožmo (obruče – brod), přelézt překážku (švédská bedna – hory)
 • Cesta do Betléma – pracovní list (příloha 1), v bludišti děti hledají správnou cestu do Betléma, rozvíjíme koordinaci oko–ruka.
 • Potkávání – podle počtu dětí případně rozdělíme na dvě skupiny. Každé z dětí si vybere jednu barvu (postačí různé namíchané odstíny) a štětec, všechny děti se posadí okolo na zemi položené plochy vzniklé slepením několika velkých formátů papírů. Děti mají za úkol zakreslit svou cestu, přičemž se mohou navzájem potkávat, jít si naproti, propojovat se. To vše BEZ verbální komunikace. Z hlediska pedagogické diagnostiky vztahů ve třídě je důležité sledovat celý proces tvorby. Následně si s dětmi povídáme o tom, jak se jim pracovalo, zda se jim povedlo spojit se s každým, s kým chtěly, zda jim bylo něco nepříjemné apod.

pomůcky: několik archů papíru formátu A3 (cca 3 pro 15 dětí), ploché štětce, temperové barvy (pro každé dítě připravíme jiný odstín, aby jeho cesta byla jedinečná) rozmíchané s vodou na požadovanou hustotu

3. den „Dary nejen pro Krále“

Opět se krátce vrátíme k příběhu, dětí se zeptáme, zda si pamatují, co všechno mudrci vezli – jídlo, vodu, krmení pro zvířata... dárky!

 • Dětí se ptáme – představte si, že můžete dát malému Ježíškovi dárek, co mu dáte? (korunu a žezlo, medvídka, robota na ovládání, autíčko, dečku... jen několik z nápadů našich dětí) Děti mohou dárky nakreslit. Co můžeme druhým dát, když nic nemáme ani v kapse, ani v tašce, nemůžeme nic koupit, nic vyrobit... když jen tak někoho potkáme... Jemně vedeme děti, aby přišly na úsměv, pohlazení...
 • Co můžeme druhým přát? Co je to přání? Dětem vysvětlíme, že nejde o naučenou větu „hodně štěstí, zdraví...“, ale o něco, co bychom chtěli, aby druhý měl, zažil, dostal.
 • Rozdávání dárků – děti se volně pohybují po herně za hudebního doprovodu. Ve chvíli, kdy hudba ustane, děti se s někým potkají a vzájemně se pozdraví. Několikrát opakujeme, později k pozdravu přidáme nějaký dárek – pohlazení, podání ruky, objetí, nakonec připojíme ještě nějaké přání.
 • Tříkrálové přání – dětem vyprávíme o tradici tříkrálového průvodu, ptáme se jich, zda by chtěli (a případně kam) jít popřát hezké věci, společně naplánujeme, jak to uděláme, naučíme se s dětmi staré přání [4].

Zdař vám Pán Bůh milí páni,
štěstí, zdraví, požehnání,
všecko dobré ještě k tomu,
ať přebývá v tomto domu.

Dětem vyprávíme, že podle tradice koledníci přání psali i na dveře, a to v podobě K + M + B a letopočet. Písmena jsou zkratkou latinského Christis mansionem benedictat, což znamená  Kristus nechť požehná tento příbytek [5]. Později lidé podle těchto písmen tři mudrce pojmenovali Kašpar, Melichar a Baltazar.

 • Jak se mohli mudrci jmenovat – vymýšlení chlapeckých jmen podle počátečních písmen K, M, B

4. den „Daleká je cesta naše“

 • Kde leží Betlém – pracujeme s atlasy a glóbusem, kousky samolepicí tapety označíme Izrael, Etiopii a Českou republiku, odhadujeme vzdálenosti. Na mapě podle barev odhadujeme, jak vypadá příroda, následně svá zjištění porovnáváme s fotografiemi.

pomůcky: glóbus, atlas světa, knihy s fotografiemi izraelské přírody

 • Jak daleko do Betléma – před děti postavíme Betlém – dřevěný domek, krabici, velkou kostku apod. Okolo ní rozestavíme figurky představující tři mudrce, a to tak, aby každá figurka byla od Betléma jinak daleko. Ptáme se dětí, kdo to měl nejblíže, kdo nejdál, ale chceme, aby svou dopověď dokázaly. Děti by měly přijít na to, že je vzdálenost třeba změřit a zkusit vymyslet způsob, jak to udělat, když nemají k dispozici metr. Následně pomocí provázku či vlny odměřují vzdálenosti, jednotlivé délky vzájemně porovnávají, vedeme je k užívání pojmů kratší než, delší než apod.

pomůcky: předmět představující Betlém, tři figurky (vhodné je označit je písmeny K, M, B, případně barevně odlišit), vlna, nůžky

 • Na cestě – motivované cvičení, kudy museli mudrci jít:
  • pouští – písek – písek pálí (chůze po špičkách), boříme se do něj (pomalá chůze, zvedat kolena), přeskakujeme písečné duny (běh se skokem)
  • přes hory a údolí – vzpor klečmo, zvednout kolena z podložky, paty tlačíme směrem k podložce, údolí – leh na břiše, vzpor na rukou, bedra tiskneme k podložce
  • dorazili k moři
   • jeli na lodi – sed – veslujeme (mírné záklony trupu, nepodkládat na podložku)
   • mohli si zaplavat – leh na břiše, čelo opřené o podložky, paže vzpažíme, pak široce lokty k trupu, lopatky tlačíme k sobě
  • jeli několik dní a nocí, museli si také zdřímnout – relaxace, uvolnění
 • V Betlémě – dětem dovyprávíme příběh:
  • Mudrci si mysleli, že nového krále najdou v královském paláci, ale tam nic nevěděli.
  • Král Herodes se rozzlobil a chtěl malému miminku ublížit, proto lstí vylákal od mudrců slib, že mu řeknou, až nového krále najdou. Prý, aby mu mohl také donést dárek.
  • Když mudrci malého Ježíška našli, poklonili se mu, předali mu dárky a na pokyn anděla, který se jim ve snu ukázal, odcestovali jinou cestou.
 • Hra na mudrce – dětem dáme pokyny, co mají udělat, děti si musí jednotlivé úkoly zapamatovat a provést v daném pořadí, např. podívat se na hvězdu, poklonit se králi (např. židle), zaklepat na vrata chléva (dveře), utíkat jinou cestou zpátky. Po provedení děti dostanou úkol si tuto cestu zaznamenat, abychom se k ní mohli následně vrátit. Jedná se o tzv. dynamické kódovaní, kde si děti musí svou představu převést do pro ně srozumitelných symbolů, ty zakreslit a následně s časovým odstupem (druhý den, víkend) rozkódovat a znovu realizovat.

pomůcky: hvězda, židle, papíry, pastelky

5. den „Tříkrálová koleda“

 • Podle místních podmínek se s dětmi vydáme na tříkrálovou koledu do dalších tříd mateřské školy, do školní kuchyně, do blízké ZŠ, domova pro seniory apod.

S dětmi zpíváme píseň My tři králové [4]:

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.
Daleká je cesta naše, do Betléma mysl naše.
Nám třem se hvězda zjevila, která jakživa nebyla.
Jak jsme tu hvězdu viděli, hned do Betléma se brali.
Co je v Betlémě nového, že pospícháte do něho?
Narodil se tam spasitel, všeho světa vykupitel.

 • Výroba koruny – ze čtvrtky, děti vystřihnou zubaté okraje, pokusí se dle vzoru napodobit jedno z počátečních písmen K, M, B

pomůcky: čtvrtky formátu A3, sešívačka, nůžky, červený pastel či silný fix

Závěr

Jak je patrné, příběh tří mudrců nám slouží jako východisko pro činnosti, kterými sledujeme zejména rozvoj sociálních vztahů, empatie a soudržnosti skupiny. Dětem bychom neměly předkládat hotová řešení, ale pomoci jim hledat odpovědi na otázky, zkoušet jednotlivé možnosti, experimentovat a získávat vlastní prožitky. Závěrečný tříkrálový průvod by neměl být pouze hrou na tři krále, ale měl by vyplynout z chuti udělat něco pro druhé. Pokud to se podaří, můžeme celek hodnotit jako úspěšný.

Literatura a použité zdroje

[1] – ROCK, Lois. Bible pro nejmenší. 1. vydání. Praha : Doron, 2003. 256 s. ISBN 80-7297-058-5.
[2] – LUKEŠOVÁ, Anna. Příběhy z Bible. 1. vydání. Praha : Česká biblická společnost, 1993. 398 s. ISBN 80-900881-2-0.
[3] – ZELINA, Antonín. et al. Bible Český studijní překlad. 1. vydání. Praha : Nakladatelství KMS, s.r.o., 2009. 1562 s. ISBN 978-80-86449-61-6.
[4] – PLICKA , Karel; SVOLINSKÝ , Karel; VOLF, František. Český rok – Zima. Praha : Mladá fronta, 2010. 436 s. ISBN 978-80-204-2284-2.
[5] – VONDRUŠKOVÁ, A. České zvyky a obyčeje. Praha : Albatros, 2004. ISBN 80-00-01356-8.
[6] – DOWLEY, Tim. Školní biblický atlas. Praha : Česká biblická společnost, 1994. ISBN 80-85810-01-8.
[7] – ROGERSON, John. Svět Bible. 1. vydání. Praha : Knižní klub, 1996. 235 s. ISBN 80-7176-283-0.
[8] – SLAVÍKOVÁ, Vladimíra. Dívej se, tvoř a povídej!. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-322-2.
[9] – DOWLEY, Tim. Školní průvodce Biblí. Praha : Česká biblická společnost, 1994. ISBN 80-85810-00-X.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
290.04 kB
PDF
Cesta do Betléma - autorský pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
8. 6. 2011
Dobře zvolené téma, vyjímečně uchopené a zpracované. Lze si představit, že na konci celotýddeního putování Tří králů, budou děti skutečně "v obraze", co se zhruba před dvěma tisíci lety událo. Že nešlo jen o tři osoby v prostěradlech a papírových čepicích, kteří píšou po veřejích letopočet a (v současné době) vybírají příspěvky na charitativní účely. Je to jasný, srozumitelný a velmi inspirativní příspěvek pro doznění vánočního času v dětských srdcích.

Hodnocení od uživatelů

Radka Malá
25. 12. 2018, 20:05
Dobře zpracované téma. Inspirace pro učitelky, které se příliš nevyznají v náboženských tradicích. Různorodé aktivity. Hodnotím velmi pozitivně.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

hvězda, obrazový materiál týkající se Betléma, výtvarný materiál, rytmické hudební nástroje, odpadový materiál vhodný pro další využití – PET lahve, kelímky, papírové roličky, barevné papíry, provázky, krabičky, knoflíky apod.