Odborný článek

Vánoční pohádky

16. 11. 2011 Předškolní vzdělávání
Autor
Bc. Eva Rybárová

Anotace

Tematický celek netradičním způsobem seznamuje děti s vánočními zvyky a slavením Vánoc u nás. Je možnou alternativou v případech, kdy se stejnými dětmi pracujeme již několikátý rok a hledáme novou možnost pojetí vánočního období v mateřské škole. Východiskem pro další práci se stala stejnojmenná kniha Zbyňka Malinského. Celek je vhodný pro děti ve věku 3–6 let a poskytuje dostatek námětů pro celé předvánoční období, tj. 4 týdny.

Východiskem pro veškeré činnosti se staly některé pohádky Zbyňka Malinského z knihy Vánoční pohádky [1]. Na začátku každé části děti seznámíme s vybranou pohádkou – můžeme ji vyprávět, hrát jako loutkové či maňáskové divadlo, přečíst úryvek. Čtení celé pohádky doporučuji až ke konci dané části, aby zůstal prostor pro tvořivost dětí, jejich nápady a způsoby řešení vzniklých situací. Proto níže uvádím jen příklad toho, jakým způsobem je možné text uchopit. 

1) Jak šiška Anežka přála lidem

Nohy, kam se podíváš

 • Kdo má nohy? Co má nohy? – hledáme souvislosti, zkoumáme věci ve třídě
 • Tvoření dvojic homonym – nejprve tvoření dvojic obrázků, následně děti zkouší vymýšlet samostatně (ucho, stolička, koruna, zámek, zvonek, liška, kohout, kolo, taška apod.)
 • Záměna nohou – vytváření fantaskních obrázků – dáme dětem z časopisů vystříhané a na části rozstříhané fotografie lidí, zvířat, věcí, které děti mohou libovolně kombinovat, nalepovat a dokreslovat, následně zkusí vymyslet jméno pro nového „tvora“ či předmět. Úkol můžeme zadat jako skupinový – děti se rozdělí do skupin (2–4 děti) a společně vytváří 1 obraz, musí se domluvit, co a jak použijí, na jméně, společně představí svůj výtvor ostatním.
 • Počítání nohou – práce s pracovním listem (příloha 1), děti zaznamenávají značkou (čárka, křížek, puntík) počet nohou
 • Co dokáží moje nohy – rozvoj lokomočních dovedností... Moje nohy umí běhat, skákat, přeskakovat, umí se skrčit, natáhnout, umí tančit, umí chodit pozadu, umí chodit rychle i pomalu, umí chodit po špičkách i dupat apod.

Šiška a fotoaparát

 • Co je to vánoční pohlednice – ptáme se dětí, zjišťujeme jejich zkušenosti. Jak vypadá vánoční pohlednice? Proč se posílají? Máte doma nějaké? Možno ve spolupráci s rodiči uspořádat výstavu vánočních pohlednic.
 • Vytvoříme vánoční pohlednici – dáme dětem k dispozici přírodniny (větvičky, šišky, jmelí), vánoční ozdoby, řetězy,... Necháme je vytvořit vánoční pohlednici, kterou si děti, umožňují-li to podmínky, vyfotí. 

                                         Obr. 1 Vánoční pohlednice
                                         Autor fotografie: E. Rybárová

 • Posíláme pohled – jdeme koupit vánoční pohlednici – každý si vybere sám, místo textu nakreslí nějaký vánoční obrázek, pokud chce, může nadiktovat, co by rodičům k Vánocům přál, podepíše se, pohled opatří známkou a společně je odneseme na poštu či vhodíme do poštovní schránky. Dětí se ptáme: Kde je v blízkosti poštovní schránka? Všiml si někdo při procházce? Kdo nás k ní zavede? Pokud nikdo neví, může se naším dalším úkolem při vycházkách stát hledání poštovní schránky.
 • Hrajeme si na fax – děti sedí v řadě za sebou, prstem „nakreslíme“ na záda posledního dítěte jednoduchý motiv (kruh, hvězda apod.), dítě pak stejný motiv nakreslí na záda dítěte sedícího před ním, tak pokračujeme až k poslednímu dítěti, které má před sebou arch papíru a na něj zaznamená, jaký obrázek „přišel“.
 • Vánoční přání – barvení pokladu krepovým papírem, kresba vánočního motivu (kapr, stromeček, svíčka, zvoneček)
  • postup: Krepový papír natrháme na kousky a klademe jej na čtvrtku, kterou jsme navlhčili štětcem a čistou vodou. Pak ještě přetíráme štětcem, dokud se kousky papíru „nepřilepí“. Necháme uschnout. Po zaschnutí krepový papír sejmeme a na obarvený podklad kreslíme (případně lepíme) zvolené motivy.
  • pomůcky: čtvrtky, štětce, voda, krepový papír (odstíny zelené, červené, modré, fialové  děti si volí vždy 2 barvy, které se podle nich k sobě hodí, ty pak střídavě kladou na podklad)

2) Jak se vánočka dala pojistit proti připálení

Už to voní ze všech spíží,
Vánoce se kvapem blíží.

Těšíme se na Ježíška,
hladíme si prázdná bříška.
Máma peče, děti zdobí,
táta koupil nové boby.
Pak je schoval někde v domě,
ale já vím, že jsou pro mě. [2]

 • Příprava těsta  mísení, vážení, rozlišování ingrediencí. Podle možností a zájmu dětí volíme, co upečeme  štrůdl, cukroví, vánočku. V ideálním případě zaděláváme těsta dvě  jedno kynuté, druhé linecké či tažené, pozorujeme rozdíly. Pečení poskytuje další možnosti pro rozvíjení předmatematických představ: 
  • vykrajované cukroví  statistika  Potřebujeme zjistit, zda máme stejný počet koleček plných a koleček s vykrojeným středem. Jak to uděláme? Necháme děti hledat řešení  možné je zaznamenávání na arch papíru  dostatečně velký formát rozdělíme na čtverce, do každého čtverce děti zaznamenávají (čára, tečka, křížek) vykrojený tvar, následně jinou barvou přidají záznam o vykrojení tvaru s vykrojeným středem. Děti tak samy mohou sledovat, kolik a jakých tvarů je třeba ještě udělat.
  • kladení na plech  serialita  cukroví vykrajujeme tak, abychom pokračovali v započaté řadě, např. hvězdička, srdíčko; hvězdička, srdíčko, ryba apod.
  • kladení na plech  kombinatorika  jak můžeme poskládat cukroví na plech, aby žádné stejné tvary nebyly vedle sebe? Uvedené činnosti můžeme samozřejmě provádět i s „cukrovím“ vystřiženým z kartonu, pokud nám místní podmínky nedovolují opravdové pečení. Jinou možnou variantou je manipulace s cukrovím z moduritu, slaného těsta, hlíny  klademe ho na podnos.
Obr. 2 Vánoční cukroví
Autor fotografie: Eva Rybárová
 • Hudebně pohybová hra Naše máma řekla (viz příloha 2)  děti samostatně navrhují, co by máma mohla všechno na Vánoce péct (linecké, ořechy, rohlíčky, vánočku,...) a jakou část těla máme dát dohromady (nohy, záda, lokty...). Výchozí postavení je v kruhu, děti se drží za ruce, do taktu dělají jeden krok vpřed a vzad s doprovodným pohybem paží. Při 5. taktu jdou všechny děti do středu kruhu a dotýkají se navzájem jmenovanou částí těla, na 6. takt se vrací na své místo, 7. a 8. takt jsou shodné s 5. a 6.
 • Co to znamená, že každý je z nějakého těsta? Hledáme, v čem jsme stejní a v čem jiní, co má kdo rád a co nerad.
 • Pleteme vánočku  z těsta, modelíny. Udělat váleček, pletení ze tří pramenů  (rozvoj seriality)
 • Plech s cukrovím- vystřihujeme girlandy lineckého cukroví - hvězda, kruh, půlkruh, kosočtevrec, po rozložení lepíme na „plech“ - černou čtvrtku, zdobíme prstovými barvami (marmeláda)

              pomůcky  žlutý papír, šablony tvarů, nůžky, lepidlo, červená prstová barva, černé čtvrtky

 • Motivované cvičení  těsto, motivace básní „Váleček na nudle“ [3]

Váleček na nudle život si chválí,
čím více pracuje, tím víc se válí.
Válí se na břiše, na zádech, na uchu,
zpívá si tralala, hopsasa, ejchuchu.
Válí se dopředu a zase nazpátek,
na čem se vyválí, rázem je na plátek.
Váleček na nudle život si chválí,
čím více pracuje, tím víc se válí.

 • Potřebujeme nádobí  běh k obrázkům či skutečným předmětům  vál, váleček, struhadlo, měchačky, mísy; umístěné na dobře viditelných místech v herně. Procvičujeme orientaci v prostoru, postřeh, příprava na průpravné cvičení.
 • Sypeme mouku a cukr  vydýchání, stoj spatný, s nádechem vzpažit, s výdechem dřep, připažit.
 • Vážíme  ve dvojicích, stoj spatný, čely k sobě, držet se za ruce. Střídavě dřep a stoj.
 • Přidáme vejce  leh na zádech, chytnout se pod koleny, hlavu přitáhnout ke kolenům  uděláme vajíčko, rozklepneme  opět leh na zádech, ruce ve vzpažení. Několikrát opakujeme.
 • Mícháme těsto  leh na zádech, přednožit jednu nohu, kroužíme v kotníku, koleni, kyčli, nohy vystřídáme.
 • Válíme těsto  převaly na měkké podložce.
 • Před čím bychom se chtěli pojistit? Co nechceš, aby se stalo? Diskuse, výtvarné zpracování (kresba, koláž), uzavíráme „pojistné smlouvy“  co můžeme udělat, aby se nestalo...požár, zlomená noha, zaskočená kost v krku...

3) Jak to bylo s jedličkou a červeným ptáčkem

 • Pohybová hra Jedlička a ptáček  děti se rozdělí na dvě skupiny  jedna skupina dětí představuje jedličky, děti jsou volně rozmístěny po prostoru herny, druhá představuje červené ptáčky. Učitelka je ptáčníkem, který by chtěl ptáčky lapit. Ptáčci se pohybují mezi stromy, pokud se chtějí před ptáčníkem zachránit, schovají se u stromu  obejmou dítě představující strom. Obě skupiny se vystřídají.
 • Grafomotorické cvičení  Ptáček. Tato činnost navazuje na předchozí pohybovou zkušenost  jak se ptáček pohyboval mezi stromy, kudy letěl? Dětem dáme velké archy papíru (A3)  přichycené na dveře, tabuli, případně položené na stole (v obou případech děti pracují ve stoje), na které děti nakreslí či nalepí 5 stromů. Následně mezi nimi zakreslují pohyb ptáčka.
 • Skládáme z papíru vánoční stromeček  pak ho zdobíme podle fantazie  nalepování vaty, prstové barvy, odzdoby vystřihované z papíru apod.
 • Motivované cvičení Vánoční ozdoby  jaké ozdoby bychom si mohli dát na stromeček?
  • krásnou špičku  stoj spatný, vzpažit, dlaně spojit nad hlavou, vytáhnout se z pasu co nejvýše
  • zvonečky  stoj spatný, vzpažit, ruce spojené nad hlavou, hlavou úklony do stran
  • andělíčky  leh na zádech, ruce suneme pomalu po zemi z upažení do vzpažení a zpět, dlaně směřují vzhůru
  • hvězdičky  leh na břiše  čelo opřené o podlahu, nohy zvedneme ze země, roznožíme a položíme na podlahu
  • koule  leh na zádech, chytneme se pod koleny, hlava ke kolenům, zkoušíme se rozhoupat
  • svíčky  leh na zádech, nohy zvednout ke stropu, bříško vtažené, hlavu zvednout z podložky  podíváme se, zda je svíčka rovně 
 • Výroba vánoční ozdoby  z bílého papíru nastřiháme cca 1,5 cm široké proužky, ty pak střídavě navlékáme spolu s barevnými korálky. Vánoční řetěz  navlékání střídavě kousků stébel slámy a ústřižků látek či barevných papírů.
 • Společně zdobíme stromeček.
 • Cvičení na balančních míčích  Vánoční koule [4] 

4) Jak kapr poprvé v životě uviděl prskavky

 • Lovení kaprů  z barevných čtvrtek vystřihneme ryby, umístíme na ně kancelářské svorky. Na provázek přivázaný na tyčce připevníme magnet, snažíme se „chytit“ rybu určité barvy.
 • Pohybová hra  Rybičky a rybáři. Proti sobě v dostatečné vzdálenosti stojí dítě-rybář a ostatní děti-rybičky. Na rybářovo zvolání „Rybičky, rybičky, rybáři jedou!“ se děti rozběhnou proti sobě a rybář se snaží dotykem někoho „ulovit“. Chycené dítě se stává také rybářem, společně se chytnou za ruce a tvoří síť. Znovu se vydávají na lov, takže postupně se počet dětí-rybiček snižuje a síť se zvětšuje.
 • Kolik kdo chytil ryb  ryby jsou představovány PET víčky, které děti umisťují podle diktátu na obrázek (viz příloha 3)  např. v prostřední kádi jsou tři ryby, v kádi vlevo je ryb méně než uprostřed, vpravo je stejně ryb jako uprostřed. (Jinou variantou může být nalepování papírových ryb, kreslení ryb, případně tisknutí razítkem.)
 • Kreslíme vánočního kapra  technika vymývané klovatiny.
postup  klovatinou a štětcem děti nakreslí velkého kapra. Po zaschnutí kapra i pozadí vybarví suchým pastelem  křídou na plocho, pak rozetřít prsty. Následně celý obrázek ponoříme do nádoby z vodou a klovatinu vymyjeme. Obrázek usušíme.
pomůcky  čtvrtky, klovatina, štětce, barevné suché pastely, umyvadlo s vodou

                                                               Obr. 3 Kapr, technika vymývané klovatiny
                                                               Autor fotografie: E. Rybárová

 • Společná koláž vánočního kapra  na různé zbytky vánočních papírů si děti obkreslí šablonu velké šupiny, kterou vystřihnou a nalepí na předkreslené kapří tělo (formát A1)
 • Co ještě může zářit  zapalujeme prskavky, vyrábíme vánoční svícny
 • Co všechno je potřeba, abychom mohli mít Vánoce  s dětmi vymýšlíme, co vlastně k Vánocům patří, jak se slaví u nich doma, co ještě potřebujeme ve školce připravit, aby mohly Vánoce přijít i k nám apod.
 • Zpíváme koledy, skládáme vánoční hudbu  improvizace na hudební nástroje, poslech různých instrumentálních skladeb  rozhodujeme, zda se hudba hodí k Vánocům či ne, necháme děti, aby svůj názor odůvodnily.
pomůcky  dřívka, bubínky, rolničky, triangl, činelky, nahrávky nejrůznějších skladeb (např. J. J. Ryba, Česká mše vánoční, A. Vivaldi  Čtvero ročních období, J. S. Bach, Fugga)

5) Jak si kamna o vánocích zakouřila

 • Vyrábíme vánoční dárek pro rodiče
 • Vytváříme balicí papír  otisky bramborových tiskátek, otisky různých předmětů (stavebnice, víčka, kola, šňůry, kukuřice apod.), necháme děti experimentovat s tvary, povrchy, reliéfy
 • Hra „Na slepou bábu“  klasická hra, naučíme děti lidové doprovodné říkadlo:

Slepá bábo, kam tě vedu? Do kouta.
Co v tom koutě? Kohouta.
Co v kohoutu? Klubko.
Co v tom klubku? Jehla.
Co v té jehle? Nit.
Tak si mě, slepá bábo, chyť! 

 • Hra Škatulata batulata  připravíme na podlahu tolik obručí, aby bylo o jednu méně než dětí (pro starší děti možno i o více). Děti si vyměňují místa, dítě, které nebylo v obruči, se snaží do nějaké dostat. Jak bylo naznačeno výše, starší děti mohou hru hrát s obměnou  ve dvojicích či trojicích (musí stále zůstat pohromadě, spolupracovat), či tak, že v každé obruči je vždy určitý počet dětí (rozvoj početních představ).
 • Pro koho je...  sluchová paměť, dětem přečteme úryvek pohádky, ve které se dozví, komu patří jaký dárek, následně dárky přiřazují konkrétním postavám z příběhu.
 • Rozlišujeme dárky hmatem bez zrakové kontroly  do krabice s otvorem vložíme nejrůznější předměty (nádobíčko pro panenky, auto, kostka, míč apod.), děti hádají, co to je.
 • Nejmenší/největší  řazení balíčků podle velikosti, můžeme použít nejrůznější krabičky pro skupinovou činnost, pro indidviuální můžeme využít vystřihané obrázky, které děti nalepují a následně zdobí či vybarvují (viz příloha 4).

Závěr

Výborné texty Zdeňka Malinského, plné humoru slovního i situačního, nás i děti budou zajisté inspirovat k příjemnému prožití předvánočního času. Během celého období si všímáme, zda si děti téma a činnosti opravdu užívají, zda u nich dochází k rozvoji vzájemné komunikace, spolupráce, rozvoji fantazie při řešení nových situací. 

Literatura a použité zdroje

[1] – MALINSKÝ, Zbyněk. Vánoční pohádky. 1.. vydání. Praha : Albatros, 1983. 92 s.
[2] – MALÝ, Radek. Kam až smí smích. 1. vydání. Praha : MEANDER – Ivana Pecháčková, 2009. 90 s. ISBN 978-80-86283-72-2.
[3] – BALÍK, Jindřich. Kolik váží motýl. Praha : Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1989. 87 s. ISBN 80-7057-012-1.
[4] – VOLFOVÁ, Hana; VOLFOVÁ, Martina. Pohybové hrátky v netradiční dny. 1. vydání. Praha : Grada, 2009. 112 s. ISBN 978-80-247-3196-4.
[5] – KASLOVÁ, Michaela. Přematematické činnosti v předškolním vzdělávání. 1. vydání. Praha : Raabe, 2010. 206 s. ISBN 978-80-863-079-6.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
60.55 kB
Dokument
Příloha 2 Naše máma řekla
pdf
82.03 kB
PDF
Příloha 1 Nohy
pdf
2.68 MB
PDF
Příloha 3 Kapři
pdf
63.48 kB
PDF
Příloha 4 Dárky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc. Eva Rybárová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
16. 11. 2011
Článek obsahuje mnoho zajímavých činností, které se dají realizovat s dětmi v předvánočním a vánočním čase. Pěkný, inspirativní.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

vánoční ozdoby, přírodniny, fotoaparát; potřeby na pečení – vál, váleček, formičky na vykrajování, plech; výtvarný materiál; vánoční stromeček, prskavky, zbytky svíček, knot, ořechové skořápky; krabice různých velikostí; předměty denní potřeby – lžíce, zip, vařečky, budík, dvě kostky, ...