Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Stát se autorem – ano, či ne?
Odborný článek

Stát se autorem – ano, či ne?

27. 1. 2011 Odborné vzdělávání
Autor
Mgr. Růžena Pekařová

Anotace

Střední odborné vzdělávání v České republice prochází v současné době těžkými zkouškami. Tvorba a práce se ŠVP podle daného RVP, státní maturity, projekty k získání finančních prostředků... Zbývá pedagogům ještě čas na vlastní tvorbu? Chtějí své zkušenosti předávat dál? Mají chuť stát se autory a publikovat? Nabízím odpovědi z pohledu konzultanta NÚOV pro projekt Metodika II.

Tento příspěvek je určen zejména uživatelům Metodického portálu, ale i těm, kteří uvažují o publikování svých materiálů kdekoliv jinde. Vychází z praktických zkušeností z motivačně-metodických seminářů pro autory článků, DUMů a odkazů na Metodickém portálu pro oblast odborného vzdělávání.

Střední odborné vzdělávání, tak jako celé školství v České republice, prochází v současné době změnami. Práce se ŠVP podle daného RVP, státní maturity, projekty k získání finančních prostředků... Nabízí se tedy otázky: Zbývá pedagogům ještě čas na vlastní tvorbu? Chtějí své zkušenosti předávat dál? Mají chuť stát se autory a publikovat? Následující odpovědi vám přiblíží pohledy na uvedené téma z pozice konzultanta NÚOV pro projekt Metodika II.

Výzkumný ústav pedagogický v Praze a Národní ústav odborného vzdělávání se na podzim roku 2010 rozhodly podpořit pedagogy středních odborných škol a nabídnout jim spolupráci při publikování na Metodickém portálu. Semináře byly a stále jsou pro školy zdarma. Od října loňského roku do ledna 2011 se těchto seminářů v Ústeckém kraji zúčastnilo více než 150 pedagogů všeobecných i odborných předmětů z 10 škol. Z vyplněných dotazníků a rozhovorů s učiteli je zřejmé, že většina z nich postrádá materiály pro svou praxi a chce získávat nové informace. Také mají chuť podělit se o své zkušenosti s ostatními pedagogy. Metodický portál stále ještě není znám velké části vyučujících na středních školách, z toho pravděpodobně vyplývá nižší počet příspěvků za oblast odborného vzdělávání.

Realizace semináře na Střední zdravotnické škole Děčín: skupinová práce - Očekávání.
1. Realizace semináře na Střední zdravotnické škole Děčín: skupinová práce – očekávání
Autor © Růžena Pekařová

Vlastní tvorba

Během několikaleté praxe ve školství jsem zjistila, že snad každý učitel je více či méně nucen vytvářet si pro svou výuku materiály sám. Ať se jedná o jednoduché pracovní listy k opakování, procvičování nebo celé prezentace v PowerPointu, na interaktivní tabuli apod. Většinou však tyto materiály skončí v lepším případě ve sborovně, v tom horším někde na půdě v krabici. Samozřejmě každý z nás rád sáhne po hotovém materiálu, který vyhovuje našim představám a potřebám. 

Velká část pedagogů má obavy ze zveřejnění svého materiálu – je dostatečně kvalitní? Bude se hodit ostatním? Vyplatí se mi ten čas a práce s publikováním? Na každou z těchto otázek již předem odpovídám – ano! Kvalitu si určuje každý sám. Tedy jak vysoce svou práci postavíme, tak vysoce bude ohodnocena. Každý z nás je jiný a každému tedy vyhovuje něco jiného. Proto vítám rozmanitost vložených materiálů na Metodickém portálu, ale samozřejmě i jinde na dalších webových stránkách pro učitele. Trochu větším problémem je čas. Vzhledem k celkové vytíženosti pedagogů na školách zbývá již mnohem méně času na další profesionální aktivity. Publikování i přesto vnímám jako možnost aktivního odpočinku, sebezdokonalování a prezentace na soukromé i veřejné úrovni.

Zkušenosti

Při žádném studiu na škole ani na vysoké nezískáte tolik zkušeností jako v praxi. Tyto zkušenosti můžete zprostředkovat právě díky publikování. Do škol nastupují noví učitelé a hledají podporu ve své začínající praxi. Tuto podporu však potřebují i ti, kteří jsou ve školství již několik let. Je to velmi důležité, aby neztratili zájem o dění kolem sebe, aby se rozvíjeli dál a aby předešli pracovnímu vyhoření. Škola od školy je jiná, dokonce každá třída má svůj vlastní „život“. Najít pro ně vhodnou cestu vzdělávání je velmi obtížné. Cením si tedy každé zkušenosti, kterou mi někdo předá. Být totiž sám na svou práci, své radosti i strasti  je velmi těžké.

Stát se  autorem

Stát se autorem není tak těžké, jak by se mohlo zdát. Jedinou překážkou je vlastní vůle. Jak jsem již uvedla, většina pedagogů tvoří. Tvoří dokonce výborné materiály – motivující, aktivizující, zajímavé, přínosné... Je tedy jen na nich – na vás, zda se pustí do publikačního koloběhu.

Metodický portál usnadňuje svým autorům publikování. V modulu články, DUMy i odkazy naleznete „návodné prostředí“. Díky možnostem výběru a nápovědám je vložení příspěvku mnohem jednodušší než kdekoliv jinde. Návody, pravidla a odpovědi na případné otázky naleznete v části pro autory http://autori.rvp.cz/.

Z dotazníků vyplněných pedagogy po uskutečnění semináře vyplynulo, že tento systém je praktický. Registrace, vstup do editačního prostředí a vložení příspěvku jsou srozumitelné a jednoduché.

Realizace semináře
2. Realizace semináře Střední škola Trmice: vyhledávání materiálů na Metodickém portálu, práce v editačním prostředí
Autor © Růžena Pekařová

Motivace

Jestliže hovoříme o motivaci na úrovni střední školy, máme na mysli zejména prestiž Metodického portálu, jeho užitečnost a v neposlední řadě finanční ohodnocení autorů. Motivací však může být i snaha pomoci druhým, usnadnit jim jejich práci a mít možnost komunikovat, publikovat a také hodnotit.

Na závěr ještě několik typů, jak se stát dobrým autorem

Dejte o sobě vědět – registrace, zaslání základních informací vydavateli
Čtěte – příspěvky a materiály ostatních autorů, knihy, časopisy, vše, co vás zajímá a inspiruje
Specializujte se – zaměřte se na svůj obor, na dané téma, určitý problém
Vyhledávejte zpětnou vazbu – zhodnoťte sami svoje dílo, pokládejte otevřené otázky čtenářům, nabízejte možnosti k diskuzím
Pište srdcem – vše, co vychází z vás samotných, je vynikající, má duši a čtenáři to poznají

Projekt Metodika II (Metodický portál – www.rvp.cz) a další projekty (např. Kurikulum S) pomáhají školám a pedagogům. Z velké části však pomáháme sami sobě. Pojďte se zapojit i vy!

Tento příspěvek mohl vzniknout díky spolupráci s NÚOV, a to hlavně s paní Ing. Evou Rathouskou Grmelovou – manažerkou sekce odborného vzdělávání, které touto cestou děkuji za vynikající komunikaci. V případě potřeby či zájmu o uvedený seminář nás můžete kontaktovat.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Růžena Pekařová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
27. 1. 2011
Pěkný článek, který může být inspirací pro ostatní.

Hodnocení od uživatelů

Lucie Poláková
28. 1. 2011, 10:18
Výborný článek a úctyhodná práce!!Spousta ředitelů nemá nejmenší ochotu takové semináře na škole zrealizovat, posuzuji dle vlastní zkušenosti. Gratuluji autorce!Klobouk dolů!
Stáňa Andršová
28. 1. 2011, 11:59
Vážená paní Pekařová, děkujeme za výtečnou ukázku toho, jak se dá výborně motivovat k publikování na portále. Váš článek použiji k motivování potencionálních autorů. Text je motivační, ale zároveň dává sílu, jak překonat vnitřní i vnější překážky k autorství. Děkuji autorce, skvělé
Jaroslav Matějka
28. 1. 2011, 12:24
Buďme prosím realisté - nezájem o semináře může být i mezi učiteli. U nás byl na návštěvě odborník, který propagoval spolupráci s rvp.cz a snažil se získat nové autory. Bylo mu jasně dáno najevo, ať poví rychle, co musí a jde. Učitelé, kteří připravují pro výuku řadu materiálů namítli, že přidávat k materiálům jakési cíle a kompetence a k tomu těsně sepsání slohového cvičení zvaného ŠVP naprosto nemají chuť. Argumentace, že si můžeme přivydělat až několik tisíc měsíčně nezabrala. O rvp.cz snad dnes už každý učitel něco tuší. Radím proto určitou opatrnost, kdybyste chtěli jako dárek svým kolegyním a kolegům zařídit seminář - můžete i narazit.
Mgr. Jakub Horálek
30. 1. 2011, 12:46
Publikování svých vlasních nápadů na webu, nápadů posléze recenzovaných a proplacených, na bezpečném, učitelskou veřeností sledovaném, autorsky vyřešeném prostoru, s možností využití mentoringu je alternativa, která je u nás dost ojedinělá. Po letech fungování Portálu je zřejmé, že učitelé houfně využívají široké databáze neustále se zkvalitňujících výukových materiálů.

V reakci na diskusi musím říct, že prezentace a semináře nikdo nikomu nevnucuje, jde prostě o nabídku a je na učitelích, zda se svobodně rozhodnou (potažmo mám zkušenosti, že na většině škol ředitel takto nabídku předkládá), což ostře kontrastuje s víceméně povinnými semináři v rámci sebevzdělávání, kde o účasti moc diskutovat nelze.

Čili věta: pověz rychle, co musíš, je sice hezká, ale bohužel...ohledně filozofie celého projektu padá na neúrodnou půdu. Nikdo nemusí. Pokud někdo nechce takovou nabídku poslouchat, nikdo ho nenutí, aby trávil odpoledne na prezentaci či semináři (alespoň moje flozofie jako regionálního koordinátora Portálu to není a nebyla, moje slova jsou vždy: ať přijde jen ten, kdo má chuť).

Motivací, proč tvořit Metodický portál, je dost a dost, nejen ty peněžní (a nejsem zrovna ten, kdo by je neviděl "až na prvním místě"). A někdo před publikováním na Portálu či prezentací téhož dá přednost třeba semináři o tom, jak investovat do podílových fondů...také tam může říci: řekněte si, co chcete, ale bylo by to, asi...nelogické.

Co se týká argumentace o přivýdělku "několika tisíc měsíčně", musím říci, že mnohé lidi by nefascinoval ani milión (ve školství máme přece všichni peněz dost) a zase pro některé učitele (třeba právě na odborných školách, kde si vytvářejí pod dobře zaplacenými školními licencemi výukové texty vlastní a pochopitelně nechtějí dávat vplen své know-how; tedy tehdy, pokud se dá o know-how mluvit, což se někdy o skriptech, které poskytují žákům shrnutí informací dohledatelných víceméně ve volně dostupných zdrojových publikacích, říci nedá a Portál je ani nepoptává), je to nabídka nezajímavá.

Nicméně resumé: přesně tak, v článku se mluví, jak všichni touží po dostupných a kvalitních výukových textech, především autorsky vyřešených (což je v době absolutní expanze autorského práva do školství jedna z hlavních deviz Portálu).

Teď je tady projekt, který možnost podílet se na tvorbě dostupné databáze výukových materiálů dává, především učitelům, kteří ví, které materiály potřebují, a nespoléhají se, až jim někdo z vydavatelství a ticha kanceláří něco předloží (učebnic je určitě hodně, ale výběr vícero praktických příspěvků k jednomu tématu, odpilotovaných ve školní třídě, je docela dobrý doplněk).
To vše v rámci léty prověřeného a dále se vyvíjejícího systému.

Využijme této možnosti.
Eva Rathouska-Grmelova
30. 1. 2011, 13:57
Vážená paní kolegyně, milá autorko příspěvku pro sekci odborného vzdělávání SUPER díky. Vlastně za celý realizační tým v NÚOV bych chtěla poděkovat za Vaší podporu směrem k potenciálním autorům ze středních odborných škol. Když se podíváme do obsahu modulu články, tak se skutečně článků od učitelů - odborníků z konkrétních oborů vzdělání stále nedostává. Schází nám příspěvky, jak pro ekonomické obory vzdělání, tak i neekonomické obory vzdělání. Přivítali bychom větší zájem o přispívání na portál především od učitelů - expertů pro konkrétní odbornost. Zároveň bych chtěla tímto zdůraznit,že i my realizátoři projektu v NÚOV nabízíme metodickou pomoc, jak příspěvky strukturovat, poradíme s přiřazením klíčových kompetencí:) i s tím, jak příspěvek vložit, tak aby byl v souladu s požadavky portálu. Proto díky paní Pekařová:)
Jaroslav Matějka
30. 1. 2011, 16:44
Ve svém příspěvku jsem reagoval na povzdechnutí paní kolegyně, že "Spousta ředitelů nemá nejmenší ochotu takové semináře na škole zrealizovat". Popsal jsem konkrétní zkušenost, kdy aktivní spolupracovník portálu zřejmě požádal ředitele o možnost vystoupení před učiteli, ředitel oznámil učiteům, že od 14 hod. je krátké povinné školení. Teprve při zahájení se učitelé dozvěděli, o co jde a lektora v podstatě odmítli - ten na závěr zkoušel slibovat ticíce korun výdělku.
Mgr. Jakub Horálek
31. 1. 2011, 07:26
Ano, já jsem spíš reagoval na postoj učitelů typu: ať si řekne, co musí, a jde. Myslím, že každý z nás je natolik svobodný člověk, aby tento postoj mohl vyjádřit. Osobně nikoho nenutím, aby mě poslouchal; vážím si času učitelů a vím, že poslouchat někoho odpoledne po práci je docela těžké. Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že Portál je dnes šance – šance pro učitele, a...šance dobrá. Lektor je zde v rámci své nabídky učitelům (přes ředitele) v konkurenčním boji s hromadou dalších nabídek, které se na ředitele hrnou. Byl bych rád, kdyby učitelé dokázali dát lektorům čehokoli najevo onu zpětnou vazbu uvedenou výše. Zatím se mi zdá, že na onom "veletoku" povinně nepovinných školení spíše mlčeli.
Lenka Urbanová
4. 2. 2011, 15:17
Hojné komentáře! Ráda bych upozornila, že v diskuzním fóru jsme otevřeli nové téma "Proč se stát autorem článků (DUMů)?" - zde: http://diskuze.…&t=17121

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Téma článku:

Informační a komunikační technologie