Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Vyprávění Datla Dalibora
Odborný článek

Vyprávění Datla Dalibora

28. 11. 2006 Předškolní vzdělávání
Autor
Alžběta Palatinová

Anotace

V dětech se snažíme rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou a učíme je přírodu chránit. Tento integrovaný blok je součástí celoročního projektu "Cestičkou do lesa".

Při výběru tématu jsem vycházela ze zájmu dětí o strakapouda, kterého jsme skoro denně pozorovali na vycházkách.

Očekávané výstupy
 • umět pojmenovat, rozlišit jehličnany a listnaté stromy, jejich plody
 • pojmenovat některé ptáky, žijící v lesoparku
 • rozvíjet pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou
 • vědět, co se vyrábí ze dřeva
 • využívat svojí představivost a fantazii
 • vědět, co patří a nepatří do lesa
 • znát některé názvy lesních škůdců
Vzdělávací nabídka

Vyprávění o lese

Lesy jsou jehličnaté, smíšené a listnaté. Všechny jsou krásné a důležité. Já mám nejraději jehličnaté, protože zůstávají po celý rok zelené a poskytují mi obživu. Pouze jeden z jehličnatých stromů ztrácí každý podzim své jehličí - modřín.

 • Modřín opadavý má světle zelenou barvu jehličí, vyrůstající ve svazečcích po 25 i více měkkých, opadavých jehlicích.
 • Smrk - jeho větvičky jsou ukryty pod papírovitě tenkými světle hnědými šupinami. Jehlice jsou čtyřhranné, zašpičatělé, barva se mění na tmavozelenou.
 • Borovice lesní - její prýty (budoucí větvičky) vypadají zprvu jako stříbřité šedé svíčky. Jehlice jsou po dvou ve svazečcích.

Třídíme větvičky, přiřazujeme šišky, určujeme podle hmatu, počítáme a prohlížíme jehličí, děti kreslí stromy pro Datla Dalibora. Které stromy patří do mého lesa? 

Zacvičíme si podle hudby "Borovice" - cvičení pro posílení břišních svalů, cvičení rovnováhy, skupinka dětí cvičí, druhá skupina zpívá, skupiny se vystřídají.

Obrázek
1. Obrázek
 
Obrázek
2. Obrázek
 

Text písně:

Borovice jako svíce
stojí v lese, nepohne se.
Která bude nejvýše,
nebe smůlou popíše.

Lesní škůdci

Znám nebezpečného nepřítele - malé broučky, kteří se živí kůrou stromů a kladou pod ní svá vajíčka. Někdy poničí celý les, který se pak musí celý vykácet, aby se ten brouček nešířil dál. Říká se mu kůrovec. Já ho vybírám zpod kůry stromu a z narušeného dřeva. Proto mě také slyšíte, jak bubnuji zobákem do dřeva. Svým dlouhým zobanem broučka polapím a tím prospívám stromům. Proto nám lidé také říkají doktoři lesa.

Děti si prohlíží kus kůry, na kterém jsou zřetelné chodbičky a stopy po kůrovci a lýkožroutech, porovnávají jej se zdravou kůrou.

Obrázek
3. Obrázek
 

Vytváření frotáže - na kůru přiložíme pergamenový papír a měkkou tužkou přejíždíme plochu tak dlouho, až se nám na papíře vytvoří negativ. Děti kreslí cestičky a řeší labyrinty. Používají výrazy vpravo, vlevo, nahoru, dolů, sledují cestu v rovině.

Kteří brouci škodí mému lesu?
Taky jste už někomu pomohly?

Děti vypravují o tom, kdy, komu a jak pomohly.

Tajemné písmeno

Zahrajeme si hru. Po lese lítám a vidím něco, co začíná na písmeno "D" (děti určují podle začátečního písmene).

Co z toho patří a nepatří do lesa?

Děti vzpomínají, co viděly v lese, co z toho do lesa nepatřilo.

Co se vyrábí ze dřeva?

Využití didaktické pomůcky z Komenia "Z čeho se vyrábí?" - děti popisují obrázky i skutečné předměty, nacházející se ve třídě, které jsou vyrobeny ze dřeva, přiřazují obrázky.

Můj kamarád 

Kdybych žil v lese sám, bylo by mi smutno. Neměl bych si s kým zazpívat. Zpěv je totiž naším vnějším projevem života. Ale ne všichni mí kamarádi zpívají stejně. Je to tak jako u lidí. Mezi námi jsou dobří i špatní pěvci. Třeba kukačka neumí zpívat, ale proto se na sebe nezlobíme. Poslouchejte, co mě naučil kos. Jeho zpěv se podobá zvuku flétny.

Poslech skladby "Kos".
Děti napodobují ptačí zpěv.

Také máte kamaráda? Jak se pozná kamarád? Dokázaly byste spolu něco zazpívat?

Zpěv dvojic, trojic, dle přání a výběru dětí.

Mláďata

Pamatujete si, jak jste si na podzim a v zimě prohlížely hnízda na stromech? Já si nestavím hnízdo na stromě, já bydlím v dutině stromu a tam mám svůj domov. Pomáhám samičce s krmením mláďat, zahřívám je, aby neprochladla. A když je zase horko, tak je ovívám křídly. 

Obrázek
4. Obrázek
 

Děti si prohlížejí skořápku vajíčka, napodobují polohu skrčeného ptáčka a kreslí obrázek.

Obrázek
5. Obrázek
 

Další činnosti a hry

 • práce s obrázky - skládání půlek stromů k sobě, přiřazování šišek podle barevných teček
 • prohlížení a vyhledávání informací v encyklopedii
 • vybarvování a vystřihování omalovánky
 • "Naši ptáci"
Hodnocení dětí

Děti plnily úkoly s radostí a chutí, vymýšlely další činnosti, související s námětem. Upřesnily si znalosti o životě ptáků, zlepšila se schopnost verbálního formulování a vyjadřování. Zlepšila se schopnost napodobování i tvořivého vyjádření. Prohloubil se jejich vztah k přírodě, děti si postupně vytvářejí základní ekologické postoje, samy upozorňují na zajímavosti i na nedostatky. Základem poznávání byl důraz na účast všech stránek osobnosti dítěte, zejména emocionální a racionální.

Obrázek
6. Obrázek
 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alžběta Palatinová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí