Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Vánoční den ve školce (22. prosince)
Odborný článek

Vánoční den ve školce (22. prosince)

17. 1. 2007 Předškolní vzdělávání
Autor
Miroslava Strakatá

Anotace

Záměrem je, aby se děti učily podílet se na navození sváteční atmosféry, například přípravou slavnostně prostřeného stolu pro rodiče, zdobením stromečku, přípravou dekorace. Naším cílem je podporovat přirozenou dětskou radost a zvědavost a prožívání sváteční chvíle a rozvíjet u dětí potřebu pomoci nebo vědomě způsobit radost druhým (kamarádům, rodičům, zvířátkům).
Motivace

Nadešel dlouho očekávaný vánoční den, na který se děti nejen těšily, ale také pečlivě připravovaly. Ráno otevřely poslední psaníčko, ve kterém bylo napsáno, že dnes přijde do školky Ježíšek. Společně s dětmi se na vánoční den těší také jejich kamarád skřítek Mecháček.

Ranní hry a činnosti:

Na děti čeká hned ráno ve školce stromeček, který ale není ozdobený, protože Ježíšek všechno nestihne. Děti mu tedy pomohou a stromeček si ozdobí. Zdobí ho za asistence učitelky ozdobami, které si samy vyrobily. Během zdobení poslouchají děti vánoční koledy z CD.

Příprava svátečního stolu pro rodiče:

Krátký rozhovor s dětmi o tom, zda pomáhají prostírat o Vánocích maminkám, co dávají na stoly, jak bychom to mohli uspořádat ve školce. Děti mají k dispozici ubrusy, vánoční ubrousky, různé dekorace, ovoce, cukroví, ořechy. Děti dle svých nápadů a představivosti za pomoci a rady učitelky připravují sváteční stůl pro rodiče. Vánoční atmosféru podtrhnou také vůně - do několika pomerančů napíchají děti hřebíček.

Svačina:

Paní kuchařka připraví dětem slavnostní svačinu - pečivo v podobě vánočního stromku, ozdůbky z ovoce, voňavý ovocný čaj.

Vánoční nadílka pro zvířátka:

Na vycházku si děti vezmou batůžky a košíčky s dobrotami pro zvířátka, které si připravily předešlý den, a řetízky z usušených jablek a jeřabin a zanesou vše zvířátkům do lesa. Potravu z košíčků a batůžků vysypou do krmelce a řetízky z jablek a jeřabin ozdobí stromeček vedle krmelce.

Vánoční nadílka pro ptáčky:

Cestou zpátky děti nasypou dobroty také ptáčkům do krmítek na zahradě, z oken budou pozorovat, jak se slétávají do krmítek, zda jim to chutná.

Slavnostní oběd:

Paní kuchařka připravila pro děti sváteční oběd včetně pěkného vánočního prostření stolečků.

Vánoční nadílka:

Po obědě se jdou děti podívat do třídy k nazdobenému stromečku, zda už tam byl Ježíšek a nechal tam dětem nějaké dárky. Zjišťují, že Ježíšek už tam byl a nechal pod stromečkem dárky pečlivě zabalené. Ve třídě už čekají také někteří rodiče, další přicházejí. Děti si stoupnou ke stromečku, učitelka uvítá rodiče. Následuje krátké vystoupení dětí - přednes vánočních básniček a zpěv koled, učitelka vyzve rodiče, že mohou zpívat koledy s nimi. Následuje dlouho očekávané rozbalování dárků společně s rodiči. Hry dětí s novými hračkami, občerstvení pro rodiče, přátelské předvánoční povídání. Vánoční atmosféru dokreslují koledy z CD, vůně, dekorace, kterou připravovaly děti.

Ukončení:

Děti se domů se svými rodiči rozcházejí průběžně po vánoční nadílce a občerstvení. Díky příjemné přátelské atmosféře většina rodičů odchází až v pozdějších odpoledních hodinách.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Miroslava Strakatá

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída