Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Nejznámější média
Odborný článek

Nejznámější média

4. 2. 2011 Speciální vzdělávání
Autor
Miroslava Prchalová

Anotace

Mediální výchova na prvním a druhém stupni základní školy speciální - chápání podstaty mediálního sdělení.

1. stupeň ZŠS
1. období (1., 2., 3. ročník)

Chápání podstaty mediálního sdělení

Integrované učivo do předmětů: člověk a jeho svět, řečová výchova

Téma: Co je to médium?

Výchovný a vzdělávací cíl:
Žáci by se měli seznámit se sdělovacími prostředky, které nám umožňují dozvědět se nějakou informaci. Měli by mít základní povědomí o médiích, které nám zprostředkovávají informace o okolním světě.

Médium – sdělovací prostředek, prostředník, který slouží k přenosu informací o okolním světě, k přenosu dat.

Co všechno může být médium? Televizor, radiopřijímač, CD přehrávač, videopřehrávač, DVD přehrávač, fotoaparát, kamera, mobil, osobní počítač. Ale také kniha, časopis, noviny…

Didaktická hra:

Pomůcky:
Přístupná média – televizor, radiopřijímač, CD přehrávač, videopřehrávač, DVD přehrávač, fotoaparát, kamera, mobil, osobní počítač.

Reálné předměty nebo zprostředkované obrázky – fotografie, letáky, rádio (rozhlas), televize, počítač, noviny

Znak (obrázek) – oko, ucho

Učitel soustředí fotografie médií, reálná média v učebně.

Žáci obdrží zalaminované obrázky (piktogramy) – oko (vidím), ucho (slyším).

Učitel ukazuje jednotlivá média a ptá se žáků, co jim přináší, zda obraz nebo zvuk nebo obojí, žáci ukazují obrázky a odpovídají.

Např:
Učitel ukáže rádio a ptá se:                                                             Žák: odpovídá – slyším,
Co je to? Co nám přináší?                                                               ukazuje obrázek (ucho)
Jaké informace? Slyšíme je? Vidíme je?

Obměna:
Učitel ukáže obrázek – oko, ucho nebo oba a zeptá se: Z kterého média jenom slyšíme? …vidíme a slyšíme?……jenom vidíme?……

Doplňující otázky: Jaká média máte doma? Jaký je tvůj oblíbený televizní nebo rozhlasový pořad? Máš oblíbenou knížku? Jaké médium sám(a) využíváš (používáš)?

Poslech pohádek – v rádiu, na CD.

Zhlédnutí krátké pohádky na videu, DVD přehrávači, v TV.

Didaktická hra:

Pomůcky: fotografie, obrázky známých osobností – třídění do kategorií: politik, sportovec, herec, zpěvák…

Jakou známou osobnost znáš? Odkud ji znáš, z televize, z rádia, z novin…? Kdo je to? Politik? Sportovec?  Zpěvák? Herec? Víš, jak se jmenuje? Co dělá?

1. stupeň ZŠS
2. období (4., 5., 6. ročník)

Chápání podstaty mediálního sdělení

Integrované učivo do předmětů: člověk a jeho svět, řečová výchova

Téma: Médium

Výchovný a vzdělávací cíl:
Žáci by se měli seznámit se sdělovacími prostředky, které nám umožňují dozvědět se nějakou informaci. Měli by mít základní povědomí o médiích, které nám zprostředkovávají informace o okolním světě. Měli by umět některá vybraná média používat.

Médium – sdělovací prostředek, prostředník, který slouží k přenosu informací o okolním světě, k přenosu dat.

Co všechno může být médium? Televizor, radiopřijímač, CD přehrávač, videopřehrávač, DVD přehrávač, fotoaparát, kamera, mobil, osobní počítač. Ale také kniha, časopis, noviny.

Otázky k tématu:
Co všechno se dozvíme z jednotlivých médií? Co nám přináší média?

1) Vážné informace. Zprávy o událostech v naší zemi, zprávy o událostech v jiných zemích, v celém světě, ve vesmíru.
2) Zábavu. Pohádky, filmy, hudbu, písně, zábavné programy.
3) Poučení, návody, zajímavosti o bydlení, zvířatech, rostlinách, vaření, móda, počasí, dopravní situace, reklamy, sport, soutěže.

Didaktická hra:

Nejznámější média – co nám přinášejí

Pomůcky:
Přístupná média – televizor, radiopřijímač, CD přehrávač, videopřehrávač, DVD přehrávač, fotoaparát, kamera, mobil, osobní počítač.

Reálné předměty nebo zprostředkované obrázky – fotografie, letáky, rádio (rozhlas), televize, počítač, noviny

Znak  (obrázek) – oko, ucho

Učitel soustředí fotografie médií, reálná média v učebně.

Žáci obdrží zalaminované obrázky (piktogramy) – oko (vidím), ucho (slyším).

Učitel ukazuje jednotlivá média a ptá se žáků, co jim přináší, zda obraz nebo zvuk nebo obojí, žáci ukazují obrázky a odpovídají.

Např:
Učitel ukáže televizi a ptá se:                                      Žák: odpovídá, ukazuje obrázky – oko,
Co je to? Co nám přináší?                                          ucho (vidím, slyším)
Jaké informace? Slyšíme je? Vidíme je?

Pouze vidíme, pouze slyšíme, slyšíme, vidíme, obraz se pohybuje x obraz se nepohybuje.

Jaké jsou mezi jednotlivými médii rozdíly (televize x rádio, …)?

Otázky k tématu:
Co všechno se dozvíme z jednotlivých médií? Co nám přináší média?

1) Vážné informace. Zprávy o událostech v naší zemi, zprávy o událostech v jiných zemích, v celém světě, ve vesmíru.
2) Zábavu. Pohádky, filmy, hudbu, písně, zábavné programy.
3) Poučení, návody, zajímavosti o bydlení, zvířatech, rostlinách, vaření, móda, počasí, dopravní situace, reklamy, sport, soutěže.

Didaktická hra:

Pomůcky: fotografie, obrázky známých osobností – třídění do kategorií: politik, sportovec, herec, zpěvák…

Jakou známou osobnost znáš? Odkud ji znáš, z televize, z rádia, z novin…? Kdo je to? Politik? Sportovec?  Zpěvák? Herec? Víš, jak se jmenuje? Co dělá?

Otázky k tématu:
Co víš o jednotlivých médiích?

Televize
Televizní vysílání je soustava telekomunikačních zařízení pro vysílání a přijímání rychlého sledu obrázků a zvuku na dálku.

Rádio, rozhlas
Rozhlas je telekomunikační zařízení pro jednosměrný přenos zvuku na dálku. Cizím slovem, které už ale v češtině značně zdomácnělo, se také rozhlas označuje výrazem rádio. Obvykle jako přenosové médium slouží vysokofrekvenční elektromagnetické (radiové) vlny, ale používají se i metalické linky (rozhlas po drátě, místní rozhlas) a v poslední době se rozhlas šíří i pomocí internetu a vysíláním z družicových satelitů.

Slovem rádio se obvykle označuje jen soubor technických otázek s vysíláním spojených, kdežto vysílání samo se označuje slovem rozhlas. Název je pravděpodobně odvozen od slova radiace (záření) a má charakterizovat způsob, jakým se elektřina, sloužící k dopravování zpráv, rozvádí z vysílače.

Počítač
Počítač je v informatice elektronické zařízení, které zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. Současný počítač se skládá z hardware, které představuje fyzické části počítače (procesor, klávesnice, monitor atd.) a ze software (operační systém a programy). Počítač je ovládán uživatelem, který poskytuje počítači data ke zpracování prostřednictvím jeho vstupních zařízení a počítač výsledky prezentuje pomocí výstupních zařízení. V současnosti jsou počítače využívány téměř ve všech oborech lidské činnosti.

Internet
Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače komunikují. Společným cílem všech lidí využívajících Internet je bezproblémová komunikace (výměna dat).

Nejznámější službou poskytovanou v rámci Internetu je WWW (kombinace textu, grafiky a multimédií propojených hypertextovými odkazy) a e-mail (elektronická pošta), avšak nalezneme v něm i desítky dalších. Laici někdy spojují pojmy WWW a Internet, i když WWW je jen jednou z mnoha služeb, které na Internetu nalezneme.

Telefon
Telefon je telekomunikační zařízení, které přenáší hovor prostřednictvím elektrických signálů.

Mobilní telefon (mobil) je zařízení fungující jako normální telefon, ale s možností použití ve velkém prostoru (na rozdíl od bezdrátového telefonu fungujícího jen na omezenou vzdálenost).

Fotoaparát
Fotoaparát je zařízení sloužící k pořizování a zaznamenání fotografií.

Videokamera
Videokamera je elektronické zařízení, sloužící k zachycení pohyblivého obrazu a synchronního zvuku.

2. stupeň ZŠS (7., 8., 9., 10. ročník)

Chápání podstaty mediálního sdělení

Integrované učivo do předmětů: člověk a společnost, řečová výchova

Téma: Médium

Co je to médium? Co nám přináší?

Médium je označení pro hromadný sdělovací prostředek, je to prostředník, který slouží k přenosu dat.

Výchovný a vzdělávací cíl:
Žáci by se měli podrobněji seznámit se sdělovacími prostředky, které nám umožňují dozvědět se nějakou informaci. Měli by vědět, jak média fungují, umět je ovládat. Měli by umět využívat informace z médií.

Otázky k tématu:
Co víš o jednotlivých médiích? Jaká média znáš?

Pomůcky: reálné předměty, obrázky, fotografie, letáky

Televize
Televizní vysílání je soustava telekomunikačních zařízení pro vysílání a přijímání rychlého sledu obrázků a zvuku na dálku.

Rádio, rozhlas
Rozhlas je telekomunikační zařízení pro jednosměrný přenos zvuku na dálku. Cizím slovem, které už ale v češtině značně zdomácnělo, se také rozhlas označuje výrazem rádio. Obvykle jako přenosové médium slouží vysokofrekvenční elektromagnetické (radiové) vlny, ale používají se i metalické linky (rozhlas po drátě, místní rozhlas) a v poslední době se rozhlas šíří i pomocí internetu a vysíláním z družicových satelitů.

Slovem rádio se obvykle označuje jen soubor technických otázek s vysíláním spojených, kdežto vysílání samo se označuje slovem rozhlas. Název je pravděpodobně odvozen od slova radiace (záření) a má charakterizovat způsob, jakým se elektřina, sloužící k dopravování zpráv, rozvádí z vysílače.

Počítač
Počítač je v informatice elektronické zařízení, které zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. Současný počítač se skládá z hardware, které představuje fyzické části počítače (procesor, klávesnice, monitor atd.) a ze software (operační systém a programy). Počítač je ovládán uživatelem, který poskytuje počítači data ke zpracování prostřednictvím jeho vstupních zařízení a počítač výsledky prezentuje pomocí výstupních zařízení. V současnosti jsou počítače využívány téměř ve všech oborech lidské činnosti.

Internet
Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače komunikují. Společným cílem všech lidí využívajících Internet je bezproblémová komunikace (výměna dat).

Nejznámější službou poskytovanou v rámci Internetu je WWW (kombinace textu, grafiky a multimédií propojených hypertextovými odkazy) a e-mail (elektronická pošta), avšak nalezneme v něm i desítky dalších. Laici někdy spojují pojmy WWW a Internet, i když WWW je jen jednou z mnoha služeb, které na Internetu nalezneme.

Telefon
Telefon je telekomunikační zařízení, které přenáší hovor prostřednictvím elektrických signálů.

Mobilní telefon (mobil) je zařízení fungující jako normální telefon, ale s možností použití ve velkém prostoru (na rozdíl od bezdrátového telefonu fungujícího jen na omezenou vzdálenost).

Fotoaparát
Fotoaparát je zařízení sloužící k pořizování a zaznamenání fotografií.

Videokamera
Videokamera je elektronické zařízení, sloužící k zachycení pohyblivého obrazu a synchronního zvuku.

Noviny
Slovo noviny jsou vytištěné zprávy na laciném papíře zvaném novinový papír. Noviny obsahují převážně zpravodajské informace o obecných nebo speciálních tématech a mohou být publikovány několikrát za den, denně, týdně, každé 2 týdny, měsíčně, každé 2 měsíce nebo čtvrtletně.

Obecné noviny jsou obvykle deníky nových zpráv na mnoho témat. Mohou obsahovat politické události, ekonomii, sport a komentáře (úvodníky, rubriky nebo politické skicy). Mnohé též obsahují zprávy o počasí a předpovědi. Noviny často obsahují fotografie na ilustraci článků, kreslené seriály a jinou zábavu, např. křížovky. Noviny často využívají služeb tiskových agentur pro získávání informací.

Knihy
Knihy dodávají lidem (co je čtou) fantazii, představivost, kterou potřebuje každý člověk.
Druhý význam knih je zejména to, že poskytují a rozvíjí slovní zásobu.

Kvíz: Jakou známou osobnost znáš z médií? Kdo je to? Politik? Sportovec? Zpěvák? Herec?

Kde (odkud) se o nich můžeš dozvědět informace?

Úkol:
Použij internet (dle potřeby za asistence), zadej do vyhledávače jméno známé osobnosti, která tě zajímá, sděl spolužákům, co zajímavého jsi se dozvěděl.

Jaké druhy informací můžeš získat prostřednictvím internetu?

Znáš webové stránky školy, do které chodíš?

Otázka: Co je to reklama?

Reklama je jakákoliv placená forma propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky mající za cíl především prodej výrobku, zvýšení prodeje. Reklama může být televizní, novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná.

Která média vysílají reklamy?

Pamatuješ si něco z reklam? Rým? Výrobek?

Úkol:
Vytvoření plakátu na školní akci – koláž, kresba, foto, program malování na pc…  (individuální, skupinová nebo kolektivní práce).

Ke všem úkolům je podle potřeby k dispozici soubor fotografií k tisku a laminování.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Miroslava Prchalová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí sdělení a reaguje na ně podle svých možností
 • Základní vzdělávání - těžké mentální postižení
 • Kompetence komunikativní
 • poznává známé osoby a dorozumívá se s nimi verbálními nebo nonverbálními formami komunikace
 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá problémové situace a řeší je s pomocí naučených stereotypů i získaných zkušeností

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Mediální výchova
 • Vnímání mediálních sdělení
 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Mediální výchova
 • Fungování a vliv médií ve společnosti
 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Mediální výchova
 • Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Popsané v textu