Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Ohlédnutí za 13. celostátní přehlídkou výtvarných prací dětí a mládeže (17. 4. – 16. 5. 2010, Sladovna, Písek)
Odborný článek

Ohlédnutí za 13. celostátní přehlídkou výtvarných prací dětí a mládeže (17. 4. – 16. 5. 2010, Sladovna, Písek)

24. 2. 2011 Základní vzdělávání
Autor
PaedDr. Markéta Pastorová
Spoluautor
PaedDr. Jan Svoboda

Anotace

Celostátní výtvarné přehlídky dětí a mládeže mají dlouhodobou tradici a jsou ojedinělou akcí ve výtvarném oboru. Nemají charakter soutěže, ale ukazují současnou úroveň metodických postupů pedagogů v zájmových výtvarných činnostech s dětmi a mládeží. Všechny přehlídky byly přínosné tím, že kvalitativně posunuly vývoj výtvarné výchovy v Čechách.

Celostátní výtvarné přehlídky dětí a mládeže mají dlouhodobou tradici a jsou ojedinělou akcí ve výtvarném oboru. Nemají charakter soutěže, ale ukazují současnou úroveň metodických postupů pedagogů v zájmových výtvarných činnostech s dětmi a mládeží. Všechny přehlídky byly přínosné tím, že kvalitativně posunuly vývoj výtvarné výchovy v Čechách.

Vystaveny byly všechny zaslané práce všech věkových kategorií do 19 let: kresba, malba, grafika, objektová a akční tvorba, instalace, fotografie a film, elektronická média a další.

Posláním přehlídky je podporovat pedagogické přístupy rozvíjející tvořivost dítěte jako tvůrce, vnímatele i interpreta. Přehlídka podporuje koncepci oblasti Umění a kultura a obsah výtvarného oboru v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a gymnázia. Jejím smyslem je popularizovat výsledky výtvarných aktivit dětí a mládeže a představit je veřejnosti.

Na 13. celostátní přehlídku se přihlásilo 47 škol a zájmových výtvarných útvarů, 70 pedagogů se 75 projekty, na kterých pracovalo 1768 dětí.

www.vytvarneprehlidky.cz - dokumentace minulé přehlídky, dokumentace té letošní tam bude přibývat postupně.

z výstavy
1. Z výstavy

Autor © PaedDr. Jan Svoboda

z výstavy
2. Z výstavy

Autor © PaedDr. Jan Svoboda

Tento článek byl převzat z Informačního bulletinu č. 12, Výtvarný výchova inspirativní, VÚP.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
1.43 MB
PDF
Katalog - obsahuje popis projektů

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PaedDr. Markéta Pastorová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Mediální výchova
  • Základní vzdělávání
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Kreativita

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Exkurze