Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Vánoční tržiště
Odborný článek

Vánoční tržiště

19. 1. 2011 Speciální vzdělávání
Autor
Bc. Jiřina Dovalilová

Anotace

V pracovním vyučování zábavnou formou přiblížit žákům s mentálním postižením vybrané techniky k výrobě vánočních dárků. Žáci pracují s netradičním přírodním materiálem.

Cíl

Cílem projektu je co nejvíce přiblížit žákům s mentálním postižením pracovní činnosti, se kterými se setkají v praxi. Naučit je souvisle pracovat, dodržovat bezpečnost práce a svůj výrobek dovést až do finální podoby.  

Projekt „Tržiště“ je vytvořen pro třídy vzdělávající žáky s lehkým mentálním postižením na prvním i druhém stupni v časovém rozmezí dvou měsíců – říjen–listopad.

V prvních dnech se žáci seznámí s projektem. Pro inspiraci si vyhledají na internetu výrobky z pedigu a hlíny (www.brydova.cz). Žáci společně vytvoří návrhy, plánky  na výrobky i postupy jak pracovat ve skupinách tak, aby společně vytvořili výrobky pro prezentaci na vánočním tržišti.

Příprava výrobků je zvolena tak, aby žákům rozšířila obzor a vzbudila zájem o práci s netradičními materiály a technikami. Žáci získají konkrétní představu o náplni těchto řemesel a mohou jim napomoci i při rozhodování o budoucím profesním zaměření.

Žáci se naučí jak spolupracovat, jak si vzájemně pomoci, jak se tolerovat a respektovat. Jsou zde podporovány jejich komunikativní a sociální kompetence. Žáci spolupracují na projektu s učiteli a jsou podporovány jejich vlastní návrhy a nápady.

Projekt Tržiště vrcholí před Vánocemi vystoupením žáků a prodejem vlastních výrobků rodičům a návštěvníkům. Žáci si sami organizují prodej a jsou na své výrobky velmi hrdí. Každý žák zde pocítí vlastní úspěch.

Zhodnocení projektu:

Žáci popíší v krátkém článku své postřehy a dojmy z celé akce na stránkách školního časopisu.

První týden, 7.–9. ročník, 6-8 hodin

Pracovní činnosti

Příprava materiálu:

Motivace: Jak si poradíme s novým netradičním materiálem?

Pomůcky: sololit nebo překližka na dýnka, pilka, vrták, smirkový papír, pedig, šídlo, zahradnické nůžky, stužky, korálky

internet – Google

Realizace: seznamování se s materiálem, pletení

 • stanovení pravidel při práci s tímto materiálem
 • žáci zjišťují, co je pedig, jaký je to materiál, odkud pochází
 • inspirují se nápady ze stránek internetu, časopisů
 • vlastní pletení od jednoduché rybičky a vánoční hvězdy po košík

Druhý a třetí  týden, 7.–9. ročník, 4–6 hodin

Pracovní činnosti

Realizace: příprava dýnek, pletení

 • příprava dna různých tvarů z překližky nebo sololitu
 • úprava dekorace dna – ubrousková technika
 • vlastní pletení košíku

Evaluace:

Žáci si ověřili, že ze zbytku materiálu lze vyrobit pěknou ozdobu, využít materiál bezezbytku.

Jednoduché vánoční ozdoby:

Jednoduchá vánoční ozdoba
Autor © Jiřina Dovalilová
Autor
Autor © Jiřina Dovalilová

Košík z pedigu a dýnko dekorované ubrouskovou technikou.

Autor Jiřina Dovalilová
Autor © Jiřina Dovalilová

Čtvrtý týden, 4.-9. ročník, 4 hodiny

Pracovní činnosti

Motivace: Co všechno se dá udělat z hlíny.

Pomůcky: keramická hlína, podložka, různá dláta, váleček, glazura, štětec

Realizace: samostatná práce - modelování

 • tvorba papírové šablony podle vlastní fantazie
 • seznámení se s hlínou jako pracovním materiálem
 • stanovení pravidel pro nerušenou tvorbu
 • vlastní práce a kreativita každého jedince – výtvarné vyjádření
 • úklid dílny, umytí nářadí (klást důraz na šetření vodou)
Autor
Autor © Jiřina Dovalilová

Pátý týden, 4.–9. ročník, 2-4 hodiny

Pracovní činnosti

Motivace: Jak lze hlínu upravit glazováním?

Realizace: samostatná práce - glazování

 • co to je glazura
 • jak postupovat při glazování
 • stanovení pravidel pro nerušenou tvorbu - (opatření při práci s glazurou)
 • pojmy: krycí barva, lesklá barva, engoba, vypalování
 • vlastní práce – výtvarné vyjádření barevnosti předmětu
 • úklid dílny – řádné umytí štětců (šetření vodou)

Evaluace:

Diskuze nad hotovým výrobkem a jeho vzhledem po vypálení.

Autor
Autor © Jiřina Dovalilová
Autor
Autor © Jiřina Dovalilová
Autor
Autor © Jiřina Dovalilová
Autor
Autor © Jiřina Dovalilová

Šestý týden, 4.–9. ročník, 4 hodiny

Pracovní činnosti

Motivace: Jak naaranžovat a zabalit výrobky jako dárky?

Pomůcky: celofán, nůžky, lepicí páska, barevný papír

Realizace: samostatná práce - balení, aranžování

 • rozdělení do dvojic
 • rozdělení rolí pro zvýšenou efektivitu (vzájemná pomoc při balení a lepení)

Evaluace:

Zhodnocení konečného vzhledu všech připravených výrobků.

Reflexe

Podle ohlasu žáků, rodičů a veřejnosti soudím, že projekt byl a stále je přínosem pro žáky.

Žáci poznali nové materiály a nové pracovní techniky při kterých si vytvořili pěkné výrobky.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc. Jiřina Dovalilová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence pracovní
 • má konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence k učení
 • uvědomuje si význam vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence komunikativní
 • "vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Environmentální výchova
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Budou uvedeny u každé části projektu zvlášť