Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Vánoční tržiště
Odborný článek

Vánoční tržiště

19. 1. 2011 Speciální vzdělávání
Autor
Jiřina Dovalilová

Anotace

V pracovním vyučování zábavnou formou přiblížit žákům s mentálním postižením vybrané techniky k výrobě vánočních dárků. Žáci pracují s netradičním přírodním materiálem.

Cíl

Cílem projektu je co nejvíce přiblížit žákům s mentálním postižením pracovní činnosti, se kterými se setkají v praxi. Naučit je souvisle pracovat, dodržovat bezpečnost práce a svůj výrobek dovést až do finální podoby.  

Projekt „Tržiště“ je vytvořen pro třídy vzdělávající žáky s lehkým mentálním postižením na prvním i druhém stupni v časovém rozmezí dvou měsíců – říjen–listopad.

V prvních dnech se žáci seznámí s projektem. Pro inspiraci si vyhledají na internetu výrobky z pedigu a hlíny (www.brydova.cz). Žáci společně vytvoří návrhy, plánky  na výrobky i postupy jak pracovat ve skupinách tak, aby společně vytvořili výrobky pro prezentaci na vánočním tržišti.

Příprava výrobků je zvolena tak, aby žákům rozšířila obzor a vzbudila zájem o práci s netradičními materiály a technikami. Žáci získají konkrétní představu o náplni těchto řemesel a mohou jim napomoci i při rozhodování o budoucím profesním zaměření.

Žáci se naučí jak spolupracovat, jak si vzájemně pomoci, jak se tolerovat a respektovat. Jsou zde podporovány jejich komunikativní a sociální kompetence. Žáci spolupracují na projektu s učiteli a jsou podporovány jejich vlastní návrhy a nápady.

Projekt Tržiště vrcholí před Vánocemi vystoupením žáků a prodejem vlastních výrobků rodičům a návštěvníkům. Žáci si sami organizují prodej a jsou na své výrobky velmi hrdí. Každý žák zde pocítí vlastní úspěch.

Zhodnocení projektu:

Žáci popíší v krátkém článku své postřehy a dojmy z celé akce na stránkách školního časopisu.

První týden, 7.–9. ročník, 6-8 hodin

Pracovní činnosti

Příprava materiálu:

Motivace: Jak si poradíme s novým netradičním materiálem?

Pomůcky: sololit nebo překližka na dýnka, pilka, vrták, smirkový papír, pedig, šídlo, zahradnické nůžky, stužky, korálky

internet – Google

Realizace: seznamování se s materiálem, pletení

 • stanovení pravidel při práci s tímto materiálem
 • žáci zjišťují, co je pedig, jaký je to materiál, odkud pochází
 • inspirují se nápady ze stránek internetu, časopisů
 • vlastní pletení od jednoduché rybičky a vánoční hvězdy po košík

Druhý a třetí  týden, 7.–9. ročník, 4–6 hodin

Pracovní činnosti

Realizace: příprava dýnek, pletení

 • příprava dna různých tvarů z překližky nebo sololitu
 • úprava dekorace dna – ubrousková technika
 • vlastní pletení košíku

Evaluace:

Žáci si ověřili, že ze zbytku materiálu lze vyrobit pěknou ozdobu, využít materiál bezezbytku.

Jednoduché vánoční ozdoby:

Jednoduchá vánoční ozdoba
Autor © Jiřina Dovalilová
Autor
Autor © Jiřina Dovalilová

Košík z pedigu a dýnko dekorované ubrouskovou technikou.

Autor Jiřina Dovalilová
Autor © Jiřina Dovalilová

Čtvrtý týden, 4.-9. ročník, 4 hodiny

Pracovní činnosti

Motivace: Co všechno se dá udělat z hlíny.

Pomůcky: keramická hlína, podložka, různá dláta, váleček, glazura, štětec

Realizace: samostatná práce - modelování

 • tvorba papírové šablony podle vlastní fantazie
 • seznámení se s hlínou jako pracovním materiálem
 • stanovení pravidel pro nerušenou tvorbu
 • vlastní práce a kreativita každého jedince – výtvarné vyjádření
 • úklid dílny, umytí nářadí (klást důraz na šetření vodou)
Autor
Autor © Jiřina Dovalilová

Pátý týden, 4.–9. ročník, 2-4 hodiny

Pracovní činnosti

Motivace: Jak lze hlínu upravit glazováním?

Realizace: samostatná práce - glazování

 • co to je glazura
 • jak postupovat při glazování
 • stanovení pravidel pro nerušenou tvorbu - (opatření při práci s glazurou)
 • pojmy: krycí barva, lesklá barva, engoba, vypalování
 • vlastní práce – výtvarné vyjádření barevnosti předmětu
 • úklid dílny – řádné umytí štětců (šetření vodou)

Evaluace:

Diskuze nad hotovým výrobkem a jeho vzhledem po vypálení.

Autor
Autor © Jiřina Dovalilová
Autor
Autor © Jiřina Dovalilová
Autor
Autor © Jiřina Dovalilová
Autor
Autor © Jiřina Dovalilová

Šestý týden, 4.–9. ročník, 4 hodiny

Pracovní činnosti

Motivace: Jak naaranžovat a zabalit výrobky jako dárky?

Pomůcky: celofán, nůžky, lepicí páska, barevný papír

Realizace: samostatná práce - balení, aranžování

 • rozdělení do dvojic
 • rozdělení rolí pro zvýšenou efektivitu (vzájemná pomoc při balení a lepení)

Evaluace:

Zhodnocení konečného vzhledu všech připravených výrobků.

Reflexe

Podle ohlasu žáků, rodičů a veřejnosti soudím, že projekt byl a stále je přínosem pro žáky.

Žáci poznali nové materiály a nové pracovní techniky při kterých si vytvořili pěkné výrobky.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jiřina Dovalilová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence pracovní
 • má konkrétní představu o pracovních činnostech běžných profesí
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence k učení
 • uvědomuje si význam vzdělání v kontextu s pracovním uplatněním
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence komunikativní
 • "vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Environmentální výchova
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Budou uvedeny u každé části projektu zvlášť