Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „vzdělávání pro udržitelný rozvoj“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (12)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 12 položek
Základní vzdělávání
13. 1. 2014 0x 7047x
Udržitelná spotřeba: scénář 1. projektového setkání
Žáci nejprve zmapují téma, které je jim do velké míry neznámé. Dozví se nové informace, které reflektují. Na základě toho, co zjistili, se rozhodnou, jak informovat veřejnost o tématu mobilních…
Odborné vzdělávání
6. 1. 2014 0x 3509x
Udržitelný rozvoj - podpora Místní agendy 21
MA21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na…
Gymnaziální vzdělávání
20. 7. 2011 0x 5559x
Vzdělávání pro udržitelný rozvoj – metodika pro gymnaziální vzdělávání
Článek se zabývá metodikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj na gymnáziích – poukazuje na klíčová témata do výuky, analyzuje klíčové kompetence v RVP GV, uvádí též příklady využitelných metod.
Základní vzdělávání
19. 7. 2011 0x 6428x
Základy vzdělávání pro udržitelný rozvoj – metodika pro základní vzdělávání
Článek přináší analýzu předpokladů a výběr klíčových témat, metod a příkladů k realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj na základních školách.
Předškolní vzdělávání
12. 7. 2011 2x 14610x
Základy vzdělávání pro udržitelný rozvoj – metodika pro předškolní vzdělávání
Článek se zabývá metodikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj v mateřských školách - poukazuje na klíčová témata, analyzuje klíčové kompetence v RVP PV, uvádí též příklady využitelných metod.
Základní vzdělávání
30. 6. 2011 0x 14032x
Základy vzdělávání pro udržitelný rozvoj
Článek celostně popisuje téma vzdělávání pro udržitelný rozvoj - od historického nástinu přes jeho vazbu s environmentální výchovou až po metodiku výuky.
Základní vzdělávání
21. 6. 2011 0x 14065x
Implementace vzdělávání pro udržitelný rozvoj v ČR
V implementaci VUR se uplatňují dva protichůdné modely, tzv. bottom-up a top-down implementace, které jsou představeny na příkladech Skotska a Německa. Ve Velké Británii dosud nebylo VUR ukotveno na…
Základní vzdělávání
17. 6. 2011 0x 15597x
Implementace vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve Skotsku a Německu
V implementaci VUR se uplatňují dva protichůdné modely, tzv. bottom-up a top-down implementace, které jsou představeny na příkladech Skotska a Německa. Ve Velké Británii dosud nebylo VUR ukotveno na…
Základní vzdělávání
17. 6. 2011 0x 18109x
Zahraniční přístupy k implementaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj
Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) je jedním z aktuálních témat inovace kurikula. Přináší nové vzdělávací cíle, obsahy a metody a to do všech stupňů vzdělávání. Konečným efektem úspěšné…
Základní vzdělávání
30. 6. 2010 0x 9629x
K pojetí vzdělávání pro udržitelný rozvoj
V roce 2005 OSN vyhásila Dekádu vzdělávání pro udržitelný rozvoj, v roce 2008 vláda ČR přijala Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Článek se zamýšlí nad často diskutovanými vztahy mezi…
Základní vzdělávání
18. 2. 2010 0x 6711x
Evropa hledá kompetence pro udržitelný rozvoj
Během švédského předsednictví Evropské unie proběhla ve dnech 28. – 29. září 2009 mezinárodní konference o vzdělávání pro udržitelný rozvoj Lund Calling 2009. Cílem konference bylo diskutovat o…
Základní vzdělávání
1. 10. 2009 0x 11004x
Jak pracovat s tématy udržitelného rozvoje ve vyučování
Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) je novým požadavkem na kurikulum českého vzdělávání. Pedagogové mohou VUR vnímat jako další navyšování množství učiva, které je již teď v řadě předmětů obtížné…
Zobrazeno 12 z 12 položek