Domů > Odborné články > Články s klíčovým slovem „databáze“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (11)
Zobrazení:
Zobrazeno 11 z 11 položek
Základní vzdělávání Spomocník
7. 12. 2017 0x 7456x
Technologie na pomoc vyhodnocení sociálního klima třídy
Námět na možnou formu zpracování problematiky sociálního klimatu ve třídě, včetně použití volně dostupného nástroje využívajícího databázi MS Access.
Základní vzdělávání Spomocník
13. 11. 2014 0x 6660x
Korpus českého verše a jeho využití ve výuce
Zpráva o novém nástroji Ústavu pro českou literaturu AV ČR, který poskytuje informace o české poezii 19. a 20. st. a může být vhodným zdrojem informací pro výuku.
Gymnaziální vzdělávání
3. 1. 2014 0x 18487x
Jak vyhledávat v patentových databázích?
V článcích, které na Metodickém portálu RVP.CZ již vyšly (viz seriál v závěru článku), pedagogové již ukázali, jak mohou využít příkladů duševního vlastnictví nebo i databáze pro doplnění výuky ve…
Základní vzdělávání
25. 11. 2013 0x 10269x
Informační a komunikační technologie v zrcadle duševního vlastnictví
Článek popisuje souvislosti informačních a komunikačních technologií a duševního vlastnictví. Dále jsou ve článku uvedeny úkoly pro možné začlenění tématu duševní vlastnictví do hodin IKT.
Gymnaziální vzdělávání
7. 12. 2011 0x 7094x
Informační výchova jako reflexe informační společnosti
Je zajímavé, jak malý prostor je věnován informační výuce na gymnáziích. Nejde přitom jen o budování vztahu ke knihovnám, ale především o systematické pěstování schopností žáka získávat potřebné…
Gymnaziální vzdělávání
8. 11. 2011 0x 7132x
Několik podnětů k výuce databází
Podle RVP pro gymnázia by měla být součástí výuky také práce s databázemi. Jde jistě o téma značně obsáhlé, ale také praktické a zajímavé. Pokud je na středních školách probíráno, obvykle skončí u…
Základní vzdělávání Spomocník
15. 6. 2010 0x 4617x
Instalace Moodle
Praktické zkušenosti školního informatika s instalací systému řízení výuky Moodle.
Gymnaziální vzdělávání
4. 1. 2010 0x 12671x
World Factbook jako zdroj geografických informací
Seznámení s databází World Factbook, tvorba tematických map v Kmlfactbook.
Základní vzdělávání
27. 9. 2007 0x 22517x
WebQuest.cz
Příspěvek popisuje učitelem připravenou aktivitu nebo lekci, která komplexně podporuje samostatnou práci žáků a ve všech fázích plně využívá technické prostředky, zvláště internet.
Gymnaziální vzdělávání
5. 9. 2007 0x 11824x
Významné geologické lokality ČR
Evidence informací o významných geologických lokalitách je nejen součástí podkladů pro vyhlašování chráněných území a lokalit, ale může sloužit geologům jako výchozí materiál pro geologické studie,…
Základní vzdělávání Spomocník
24. 1. 2006 0x 2160x
Nástroj na zpracování školských dat
Zpráva o pozoruhodném databázovém nástroji na zpracování výukových výsledků jednotlivých škol, různých skupin žáků i jednotlivců školského obvodu Fairfax ve Virginii, který pomáhá analyzovat…
Zobrazeno 11 z 11 položek