Domů > Odborné články > Všechny články autora „Lucie Hrdličková“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (13)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 13 položek
Předškolní vzdělávání
24. 9. 2015 4x 7971x
Vzdělávat nestačí aneb proč rozvíjet jedinečnost
Věříte, že každý člověk má jedinečný talent? Pokud ano, další otázka zní, co s ním. Praktickou odpověď chce přinést konference „Podpora potenciálu – jedinečnost jako základ úspěchu“, která proběhne…
Základní vzdělávání
11. 11. 2014 0x 9401x
Adaptace dětí cizinců - psychologická rovina adaptace
Článek se věnuje integraci dětí cizinců do vzdělávacího prostředí. V úvodu je popsán vývoj situace týkající se cizinců v ČR a základní strategie adaptace. Prostor je věnován především psychologické…
Základní vzdělávání
4. 11. 2014 0x 10855x
O relační povaze etnicity - kdy se nejvíce projevuje, kým jsme?
Článek se věnuje etnicitě - popisuje její charakter a situace, kdy se tato součást naší identity nejvíce hlásí o slovo - tedy takové, v rámci nichž se setkáváme s někým, jehož etnicita je více či…
Gymnaziální vzdělávání
3. 9. 2014 1x 21671x
Je konzervativní člověk nutně konzervativcem?
Liberalismus, socialismus a konzervatismus - tři základní politické ideologie. Je ovšem nutné se \"politicky\" zařadit? Musí být naše myšlení (jen a pouze) v souladu s jednou z těchto tří ideologií? …
Základní vzdělávání
16. 7. 2014 1x 6288x
Etnicita jakou součást naší identity - je nutným zdrojem konfliktů mezi skupinami?
Etnicita je součástí identity každého člověka. Je to určité "my" v nás. Je však pro existenci "my" nutná i existence "oni"?
Speciální vzdělávání
9. 6. 2014 0x 16147x
Časté problémové projevy nadaných dětí
V článku se věnuji tématu nadání – na úvod rozlišuji pojmy „nadání“, „nadané dítě“ a „nadané chování“. Dále se věnuji nejčastějším problémovým projevům, se kterými se učitel může v průběhu výuky…
Speciální vzdělávání
27. 5. 2014 0x 15751x
Rizikové faktory v komunikaci
Článek se zaměřuje na rizikové faktory, které ovlivňují každou komunikaci. Tyto faktory popisuje v kontextu pedagogického působení a zdůrazňuje velikost jejich významu v prostředí tříd, kde se…
Základní vzdělávání
14. 5. 2014 0x 10739x
Specifika vztahů nadaných dětí s jejich vrstevníky a význam těchto vztahů pro sociální vývoj
Nadané dítě se často nevyvíjí rovnoměrně ve všech oblastech, je však důležité jej podporovat ve všestranném rozvoji. Sociální vývoj a jeho průběh dítě ovlivní na celý život. Článek popisuje, v čem…
Speciální vzdělávání
12. 12. 2013 0x 9627x
Neuroplasticita a osvojování strategií v průběhu vzdělávání
Článek pojednává o plasticitě mozku, osobním rozvoji a utváření schémat a strategií v průběhu učení. Zároveň jsou zde zmíněny významné faktory sehrávající roli při tvorbě těchto strategií a jejich…
Speciální vzdělávání
18. 11. 2013 0x 9398x
Genderové aspekty inkluzivního vzdělávání
V článku se věnuji problematice genderu, kterou zasazuji do kontextu inkluzivního vzdělávání. Zaměřuji se na rodinu a školu jako instituce, které se primárně podílejí na procesu genderové socializace…
Speciální vzdělávání
6. 11. 2013 0x 10262x
Oběti svých nálepek - etiketizační teorie v kontextu inkluzivního vzdělávání
Článek se zabývá procesy identifikace rozdílů u studentů v prostředí inkluzivních škol. Je zde nastolena otázka, nakolik skutečně označujeme faktické rozdíly a kolik z nich si spíše jen částečně…
Speciální vzdělávání
4. 11. 2013 0x 7558x
Překonávání antagonismů v oblasti multikulturního vzdělávání
Článek se zaměřuje na problematiku antagonistických pojmů a jejich užívání v oblasti multikulturního vzdělávání a výchovy. Upozorňuje na zúženost pohledu, který nám poskytuje duální chápání reality a…
Zobrazeno 12 z 13 položek