Domů > Odborné články > Všechny články autora „Jan Jirák“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (23)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 23 položek
Základní vzdělávání
5. 5. 2006 0x 14439x
Úvod do problematiky studia médií
Význam poznání vlivu a role médií ve společnosti, studium mediální komunikace a jednotlivé prvky komunikačního schématu, média jako výrobní organizace s orientací na ekonomickou úspěšnost.
Základní vzdělávání
5. 5. 2006 0x 14221x
Média jako předmět poznání
Vymezení předmětu. Vnější a vnitřní prostředí médií. Technologie, organizace práce, produkty, obsahy, vlastnictví médií, publikum, regulace. Vzájemné ovlivňování vnitřního a vnějšího prostředí.…
Základní vzdělávání
30. 4. 2006 0x 19971x
Proč potřebujeme mediální výchovu
Důležitost mediální výchovy ve všeobecném vzdělávání jako přípravy vstupu široké veřejnosti do mediální komunikace, cíle mediální výchovy, koncept "života s médii" a nutnost přípravy na něj.
Základní vzdělávání
30. 4. 2006 0x 11884x
Mediální studia v České republice, Instituce a zdroje informací
Základní informace o oboru "Mediální studia", odkaz na výzkumné a pedagogické instituce, na instituce uchovávající dokumentační materiál; přehled základní literatury.
Základní vzdělávání
30. 4. 2006 0x 17981x
Mediální studia a předmět jejich zájmu
Základní tematické okruhy oboru "Mediální studia", důležité pojmy nezbytné pro orientaci v problematice.
Základní vzdělávání
13. 9. 2005 0x 39733x
O stereotypech v médiích aneb Svět, který vidí média
Vliv médií na vytváření stereotypů a jejich dopad na společnost, postoje a chování
Předškolní vzdělávání
9. 9. 2005 0x 21608x
Komercionalizace médií a tradic
Jsou média garantem demokracie nebo se více stávají průmyslovým odvětvím? Jaká byla jejich úloha v historii a jaká je v současné době? Důsledky komercionalizace médií.
Základní vzdělávání
20. 6. 2005 0x 42964x
O účincích médií
Média jsou neoddělitelná od každodenního života jednotlivce i společnosti. Stále větší měrou vytvářejí a přetvářejí sociální prostředí, v němž se pohybujeme. Média ovlivňují organizaci prostoru, v…
Základní vzdělávání
22. 3. 2005 0x 16604x
Obrana médií
Masová média a jejich pozitivní role ve společnosti, důsledky meditace (mediatizace) společnosti, vliv médií na náš každodenní život - způsob komunikace, společenskou činnost, instituce, mezilidské…
Základní vzdělávání
22. 3. 2005 0x 15717x
O zpravodajství aneb Proč je to všechno ve zprávách
Zpravodajství je významnou složkou veřejného života, jehož výslednou podobu určují mnohé faktory.
Základní vzdělávání
7. 9. 2004 3x 29789x
Mediální výchova – inspirace k realizaci
Autor předkládá inspirativní návrhy k rozvinutí mediální gramotnosti a realizaci průřezového tématu Mediální výchova v praxi škol.
Zobrazeno 12 z 23 položek