Domů > Odborné články > Všechny články autora „Dana Svobodová“

Odborné články

Hledání dle struktury RVP
 
Smazat filtr
Články (74)
Zobrazení:
Zobrazeno 12 z 74 položek
Základní vzdělávání
15. 10. 2007 0x 7582x
Život jako experimentální škola
Příspěvek je součástí diskusního fóra k problematice filmové výchovy a jejího zařazení do systému všeobecného vzdělávání.
Předškolní vzdělávání
12. 10. 2007 0x 17702x
Co a jak zapisovat do třídní knihy
Co zapisovat do kolonky "Probrané učivo" v třídní knize?
Základní vzdělávání
8. 10. 2007 0x 8326x
První poznámky na téma filmová výchova
Příspěvek je součástí diskusního fóra k problematice filmové výchovy a jejího zařazení do systému všeobecného vzdělávání.
Základní vzdělávání
3. 10. 2007 0x 6506x
Tvořivé myšlení do škol – další kroky
Ravenův test v 6. třídách pilotních ZŠ pomůže zjistit úroveň tvořivého myšlení žáků v této věkové kategorii.
Předškolní vzdělávání
14. 9. 2007 0x 83777x
Pohybová hra a možnosti jejího využití v mateřské škole
Autorka s dlouholetou praxí zde prezentuje své cenné zkušenosti v reflexi s RVP PV - vzdělávacími podmínkami, cíli i klíčovými kompetencemi a nastiňuje i některá úskalí realizace pohybových her.<br /…
Předškolní vzdělávání
27. 7. 2007 0x 40538x
Jaký jsi?
<b>Charakteristika integrovaného bloku:</b> V tomto projektu bychom chtěli děti seznámit s vlastním tělem a smysly, které používají a využívají každý den. Tento projekt nabízí mnoho různorodých…
Předškolní vzdělávání
31. 5. 2007 0x 16364x
Jak zaznamenat individuální projev dítěte
V příspěvku je nabídnut námět na "chvilkové" pozorování s vymezeným záměrem a ukázkou způsobu, jak tyto postřehy jednoduše zachytit, popř. zaznamenat. Tento námět není míněn jako přímý vzor k…
Předškolní vzdělávání
24. 5. 2007 0x 10607x
Dítě v nemocnici
<b>Charakteristika:</b> Příspěvek vypovídá o náročnosti vzdělávací práce s dětmi v nemocnici, o specifičnosti tvorby školního vzdělávacího programu, o problémech průběžného plánovaní. Zřejmá je snaha…
Předškolní vzdělávání
17. 5. 2007 0x 10413x
Panáček Čin
Ukázka části vzdělávacího obsahu ŠVP dané MŠ představuje možnost, jak využít postavu Panáčka Čina, která děti přirozeně motivuje k nabízeným činnostem. Ústřední motiv je dětem blízký, váže se k…
Předškolní vzdělávání
11. 5. 2007 0x 22700x
O Červené Karkulce
<b>Charakteristika integrovaného bloku:</b> Vzdělávací obsah ŠVP jsme rozpracovali do měsíčních bloků, které jsou dále členěny na týdenní podtémata. Celý proces učení vedeme pohádkovou formou, a to…
Předškolní vzdělávání
30. 4. 2007 0x 7932x
Radovanovy radovánky
<b>Charakteristika a cíle integrovaného bloku:</b> Prostřednictvím příběhu se děti seznamují s tím, co pro ně znamená rodina, domov a jak přišli na svět. Některé činnosti jim pomáhají uvědomit si…
Předškolní vzdělávání
4. 4. 2007 0x 39486x
Sebepojetí
Materiál zpracovaný pro frekventanty kurzu Poruchy chování - od teorie k praxi zabývající se vývojovými fázemi sebepojetí, sebehodnocení a jáství.
Zobrazeno 12 z 74 položek