Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Dítě a jeho psychika > Jazyk a řeč > porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Strom podřazených oček. výstupů

Tato kategorie nemá podřazené kategorie RVP.
Seřadit dle: Podle názvu, Vzestupně
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Advent v mateřské škole

Předškolní vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
střednědobý
Záměry integrovaného bloku: Tento integrovaný blok vychází z celoročního plánu "Se skřítkem na výpravách za kamarády do Evropy", který vznikl v rámci programu Comenius 1 - Partnerství škol a jehož hlavní téma je poznávání přírody všemi smysly. Skřítek Mecháček (textilní panáček) je kamarád dětí, které si ho tak samy pojmenovaly. Mecháček se účastní všeho dění s dětmi.
Očekávané výstupy:
 • umět pojmenovat přírodniny v lese
 • chápat hlavní pojmy týkající se adventu a Vánoc

 • Časové vymezení: 3 týdny
  Věk dětí: 3-6leté děti
  Autor Miroslava Strakatá

  Angličtina a děti v předškolním a mladším školním věku - tipy a triky pro učitele i rodiče

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  zkušenost
  dlouhodobý
  Malé děti jsou jako houba, nasávají to, co je kolem nich. Když mají kolem sebe angličtinu, nasávají angličtinu. Tento příspěvek shrnuje některé přístupy a postupy, které dobře fungovaly při práci s dětmi ve škole i mými vlastními, a nabízí i odpovědi na otázky učitelů a rodičů, které často dostávám.
  Autor Ivana Chmelařová

  Cesta kolem světa

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  krátkodobý
  Poznávání odlišných kontinentů, národností, kultur, tradic a zvyků prostřednictvím různých aktivit.
  Autor Eva Rybárová

  Čtyřlístkové čtení

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  dlouhodobý
  Ukázka plánu podporujícího vytváření vztahu dětí předškolního věku ke knihám, čtenému slovu a českému jazyku.
  Autor Jelena Darášová

  Dopravní prostředky I

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  krátkodobý
  První část třídílného seriálu nabízí aktivity pro rozvoj předčtenářské a předmatematické gramotnosti. Děti naslouchají příběhu, vyhledávají rýmy, rozpoznávají prostorové vztahy, poznávají obrázky na zašrafovaném pozadí a mnohé další. Všechny aktivity spojuje ústřední téma dopravní prostředky.
  Autor Petra Pšeničková

  Dopravní prostředky II

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  krátkodobý
  Druhá část třídílného seriálu nabízí aktivity pro rozvoj předčtenářské a předmatematické gramotnosti. Děti poznávají množství, učí se nakreslit rovnou a svislou čáru, dokreslují obrázek, vyhledávají chyby v příběhu a mnohé další. Všechny aktivity spojuje ústřední téma dopravní prostředky.
  Autor Petra Pšeničková

  Hrajeme si na piráty

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  krátkodobý
  Příspěvek zahrnuje soubor her a tvůrčích činností tematicky propojených s blížícími se prázdninami. Prostřednictvím těchto aktivit lze rozvíjet pocit sounáležitosti se skupinou (dětí i rodičů) a podílet se na řešení problémových situací. Realizace integrovaného bloku předpokládá vytvoření přátelského prostředí, které umožní společně prožít radostné chvilky dětem i rodičům na konci školního roku.
  Autor Jana Bartoňová

  Jak pejsek a kočička pekli dort aneb Poznávání využití rostlin v kuchyni

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  zkušenost
  střednědobý
  Děti se seznamují s obsahem pohádky prostřednictvím četby, vyprávěním a zhlédnutím pohádky v divadle. Navazujícími činnostmi děti poznávají užitkové rostliny v kuchyni – které rostliny můžeme použít při vaření, která jídla jsou rostlinného původu. Využijeme smyslové vnímání při ochutnávce různých druhů ovoce a zeleniny – poznávání a určování podle chuti, vůně a hmatu. Okrajově se zaměříme na další využití rostlin – při léčení, na výrobu látek a předmětů, barvení látek, rostlinná potrava pro zvěř apod.
  Autor Miroslava Strakatá

  Jak rozvíjet řeč a komunikaci v přípravné třídě – 2. díl

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  Článek nabízí aktivity pro rozvoj lexikálně-sémantické roviny řeči: popisování obrázku, vyhledávání neshod na obrázku, dějová posloupnost, nadřazené a podřazené pojmy, synonyma, protiklady, homonyma, přirovnání.
  Autor Petra Pšeničková

  Jak rozvíjet řeč a komunikaci v přípravné třídě – 3. díl

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  Článek nabízí aktivity pro rozvoj lexikálně-sémantické roviny řeči: rčení, shoda a odlišnost, materiály a morfologicko-syntaktické roviny: jednotné a množné číslo, malované čtení, gramaticky chybně utvořená věta.
  Autor Petra Pšeničková
  Celkem: 37