Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Dítě a jeho tělo > zvládnout základní pohybové dovednosti a...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Strom podřazených oček. výstupů

Tato kategorie nemá podřazené kategorie RVP.
Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Projekt

Předškolní vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
střednědobý
Příspěvek je metodickou pomůckou, jak děti seznámit s jednotlivými měsíci a ročními obdobími. Podrobně rozpracovává jarní měsíce. Za pomoci písniček z CD Rok se děti učí poznávat procesy v přírodě, výtvarně i hudebně tyto procesy vyjádřit.
Autor Soňa Buchwaldková

Náš táta šel na houby

Předškolní vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Motivací tohoto projektu byl nejen blízko dostupný les, ale i velká úroda hub. Společně s pohádkovým námětem měly děti možnost využívat svých smyslů, rozvíjet své dosavadní praktické dovednosti a získávat další životní zkušenosti.
Očekávané výstupy:
 • poznat některé rostliny a houby v lese;
 • překonat lesní překážky, umět se pohybovat v nerovném terénu;
 • umět různou formou vyjádřit svůj zážitek (výtvarně, hudebně ...).

 • Časový rozsah: přibližně 2 týdny, lze však přizpůsobit aktuální situaci a podmínkám
  Věková skupina: 4 - 5 let
  Autor Eva Pipková

  Tvoříme

  Předškolní vzdělávání
  Teoretický příspěvek
  aplikační příspěvek
  Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Tímto programem jsme se snažili rozvíjet kreativitu dítěte. Zaměřili jsme se na objevování samostatného tvůrčího procesu, na vyjadřování pocitů, postojů a představ, na vytváření vztahu k přírodě, a to prostřednictvím různorodých (výtvarných, pohybových aj.) aktivit.
  Očekávané výstupy: Dítě umí využívat různých výtvarných technik, pohybových dovedností, svých myšlenkových schopností, aj. Využívá poznatků z přírody. Využívá přírodního materiálu k rozvíjení tvořivosti při různých aktivitách.
  Časový rozsah: dlouhodobý - celoroční
  Věková skupina: 4 - 6 let
  Autor Alžběta Palatinová

  Program dopravní výchovy v mateřské škole

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  dlouhodobý
  Projekt je zaměřen na výchovu dětí předškolního věku k bezpečnosti při silničním provozu.
  Autor Milana Hurníková

  Hrajeme si pohádky

  Předškolní vzdělávání
  Teoretický příspěvek
  aplikační příspěvek
  Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Prostřednictvím pohádkových příběhů podněcujeme představivost, rozvíjení fantazie i řeči dítěte, vyjadřování a pociťování radosti z vlastní tvůrčí činnosti.
  Časový rozsah: 3 měsíce - aktivity zařazovány průběžně, dle konkrétních okolností.
  Věková skupina: 4 - 6 let
  Autor Alžběta Palatinová

  Tematické bloky k rozvíjejícím (oborovým) činnostem

  Předškolní vzdělávání
  Teoretický příspěvek
  aplikační příspěvek
  Tento příspěvek vysvětluje způsob, jak lze vhodně spojit formu integrovaných tematických bloků s požadavky oborových metodik.
  Autor Martina Kupcová

  Pohybové aktivity dětí v mateřské škole podporující zdraví

  Předškolní vzdělávání
  Teoretický příspěvek
  aplikační příspěvek
  Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Projekt pohybových aktivit je součástí ŠVP, je zpracován z hlediska přínosu pro dítě a připravených podmínek, je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností a v závěru nechybí evaluační pravidla. Projekt je doplněn o hodnocení sledovaných činností a je zajímavé toto hodnocení porovnat s plánovanými pravidly evaluace.
  Očekávané kompetence: samostatnost, sebedůvěra, vlastní rozhodování, vytrvalost v činnosti, chápání sociálních vztahů a rolí, pravidelná potřeba pohybu a sportovních aktivit, správný životní styl.
  Časový rozsah: Průběžně po celý jeden školní rok.
  Věková skupina: 3-6 let
  Autor Věra Šulcová

  Poznáváme své okolí na kole

  Předškolní vzdělávání
  Teoretický příspěvek
  aplikační příspěvek
  Projekt vychází z praktických zkušeností dětí, využívá jejich zvídavost, probouzí v nich chuť dívat se kolem sebe a snahu ukázat vše, co umí. Děti se seznámí s nejbližším okolím, rozvíjí se jejich kladný vztah k přírodě, domovu, obci.
  Autor Pavla Tučková

  My, děti, a naše práva

  Předškolní vzdělávání
  Teoretický příspěvek
  aplikační příspěvek
  Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Cílem ŠVP je vytvořit u dětí základní povědomí o vlastních právech. Různými činnostmi se program bude snažit o to, poskytnout dítěti informace o rodině , o svém já, o společenství, ve kterém žije. A také ho seznámit s některými prvky naší kultury.
  Časový rozsah: 1 rok
  Věková skupina: 3 – 6 let (heterogenní skupina)
  Autor Martina Kupcová
  Celkem: 89