Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Sociální a personální kompetence > spolupodílí se na společných rozhodnutích;...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Strom podřazených klíč. kompetencí

Tato kategorie nemá podřazené klíčové kompetence.
Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Já a moji kamarádi

Předškolní vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Ukázka z projektu Já a moji kamarádi nabízí náměty činností při vstupu dítěte do MŠ. Projekt využívá příležitosti období, kdy se vytvářejí nové vztahy mezi dětmi i dospělými v novém prostředí.
Autor Ivana Hořejší

Otevřete brány svých srdcí!

Předškolní vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
střednědobý
Církevní mateřská škola České Budějovice, jejímž zřizovatelem je Kongregace sester Nejsvětější Svátosti, představuje projekt Otevřete brány svých srdcí, který děti seznamuje s obdobím adventu.
Autor Serafína Bartůšková

Pravidla chování očima dětí

Předškolní vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
střednědobý
Příspěvek se věnuje pravidlům chování, která patří do každodenního života. Prostředí mateřské školy je pro děti nové, řád a pravidla jim dodávají pocit jistoty a bezpečí.
Autor Marie Vrátníková

Krok za krokem gymnastikou (cvičení s tyčí)

Předškolní vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Program metodických řad s názvem "Cvičíme aneb Krok za krokem gymnastikou" je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností dítěte předškolního věku. Obsah této i následných metodických řad pomáhá pedagogům při tvorbě vzdělávací nabídky, resp. při správném zařazení základů gymnastických aktivit do tématu z hlediska metodiky a didaktiky tělesné výchovy. Ve třetí části se zaměříme na cvičení s tyčí.
Autor Tereza Bížová

O podivném kuřátku

Předškolní vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Charakteristika a cíle integrovaného bloku: S využitím pohádky vnímat svět, jeho rozmanitost a odlišnost. Dále přijímat okolí takové, jaké je, a vytvářet k němu vlastní postoj.
Očekávané výstupy:
 • získat nové informace ze života zvířat;
 • posuzovat chování jednotlivých postav v pohádce.

 • Předpokládaný časový rozsah: 2 týdny
  Věková skupina: 3 - 6 let
  Autor Romana Zalabáková

  Vánoce přicházejí

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  krátkodobý
  Předvánoční čas je dobou příprav a těšení na "Ježíška". Pro děti jsou vhodnou motivací k nejrůznějším činnostem a poznání.
  Autor Helena Dastychová

  Projekty v práci mateřských škol aneb Rok s Písmenáčkem

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  dlouhodobý
  Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Projekt "Rok s Písmenáčkem aneb Celý rok se máme rádi" je rozpracován na dobu jednoho roku. Hlavní myšlenkou, která je pojítkem jednotlivých činností, je rozvoj emocí u dětí předškolního věku na základě příběhů.
  Očekávané výstupy:
  Umět vyjádřit své pocity.
  Umět pracovat s knihou.
  Poznat některá písmena.
  Umět vyslechnout příběh a následně vyprávět obsah.
  Časový rozsah: Školní rok
  Věková skupina: 3 - 6 let
  Autor Hana Kretková

  Volby v mateřské škole

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  krátkodobý
  Záměry integrovaného bloku: Objasnit dětem průběh a význam voleb pomocí hry, v níž budou volit vedoucího své třídy.
  Očekávané výstupy: Poznávání a spoluutváření pravidel společenského soužití v rámci přirozeného sociokulturního prostředí.
  Seznamování se světem lidí a kulturou, ve které dítě žije.
  Časové vymezení: týden
  Věk dětí: 5 - 6 let
  Autor Dana Moravcová

  Svět knížek

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  střednědobý
  Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Tematický blok "Svět knížek" podle alternativního programu Začít spolu je zaměřen na zvýšení zájmu dětí o tištěné i mluvené slovo. Rozvíjí slovní zásobu, výslovnost, vyjadřování a dětskou fantazii.
  Očekávané výstupy: Viz. text
  Časový rozsah: 1 týden
  Věková skupina: 4 - 6 let
  Autor Markéta Kratochvílová

  Hrajeme si

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  střednědobý
  Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Tento integrovaný blok podporuje dítě ve vytváření her, přijímání a dodržování jejich pravidel, v hledání logických posloupností a souvislostí.
  Očekávané výstupy: Dítě si uvědomuje svá práva s ohledem na druhého, přiznává stejná práva druhým dětem. Při vymýšlení her myslí kreativně, předkládá "nápady". Při hře dodržuje dohodnutá a pochopená herní pravidla, řeší problémy.
  Časový rozsah: střednědobý (dle zájmu dětí se ke hrám vracíme)
  Věková skupina: 4 - 6 let
  Autor Alžběta Palatinová
  Celkem: 22