Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Sociální a personální kompetence > spolupodílí se na společných rozhodnutích;...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Strom podřazených klíč. kompetencí

Tato kategorie nemá podřazené klíčové kompetence.
Seřadit dle: Podle autora, Vzestupně
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

O podivném kuřátku

Předškolní vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Charakteristika a cíle integrovaného bloku: S využitím pohádky vnímat svět, jeho rozmanitost a odlišnost. Dále přijímat okolí takové, jaké je, a vytvářet k němu vlastní postoj.
Očekávané výstupy:
 • získat nové informace ze života zvířat;
 • posuzovat chování jednotlivých postav v pohádce.

 • Předpokládaný časový rozsah: 2 týdny
  Věková skupina: 3 - 6 let
  Autor Romana Zalabáková

  Otevřete brány svých srdcí!

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  střednědobý
  Církevní mateřská škola České Budějovice, jejímž zřizovatelem je Kongregace sester Nejsvětější Svátosti, představuje projekt Otevřete brány svých srdcí, který děti seznamuje s obdobím adventu.
  Autor Serafína Bartůšková

  Krok za krokem gymnastikou (cvičení s tyčí)

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  krátkodobý
  Program metodických řad s názvem "Cvičíme aneb Krok za krokem gymnastikou" je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností dítěte předškolního věku. Obsah této i následných metodických řad pomáhá pedagogům při tvorbě vzdělávací nabídky, resp. při správném zařazení základů gymnastických aktivit do tématu z hlediska metodiky a didaktiky tělesné výchovy. Ve třetí části se zaměříme na cvičení s tyčí.
  Autor Tereza Bížová

  Počáteční výchova k rodičovství

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  střednědobý
  Uvedený projekt by měl v dětech rozvíjet pozitivní vztah k rodině, dále se děti učí správně reagovat na malé sourozence. Záměrem projektu je přiblížit dětem příchod nového člověka na svět.
  Autor Zuzana Bečvářová

  Přespání ve školce čar a kouzel

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  krátkodobý
  Zpracovaný program pro večerní program v MŠ, je možné spojit s přespáním.
  Autor Dominika Bečáková

  Ať žije cirkus!

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  krátkodobý
  Projekt si klade za cíl uspořádat cirkusové představení pro rodiče, z jehož výtěžku by bylo možné zakoupit krmení pro zvířata v ZOO. V průběhu projektu děti řešily, co budeme dělat, jak to budeme dělat, co všechno budeme potřebovat. Projekt vznikl jako součást našeho celoročního programu Zpátky do Afriky, ale dobrým východiskem může být také kniha V. Čtvrtka Lev utekl, v jejímž úvodu řešili hrdinové problém, jak pomoci zvířatům. Projekt trvá přibližně 2–3 týdny a je určen dětem 3–6 let.
  Autor Eva Rybárová

  Pohádky a hry z kouzelné skříně - O hloupém drakovi

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  krátkodobý
  V ukázce O hloupém drakovi se děti dozví, jak se princezna s pomocí chůvy a její pomněnkové rady vypořádá s drakem. Pohádka je doplněna nápadníkem her, rozpočítadel, básniček a návrhem, jak s dětmi celou pohádku převést v divadlo.
  Autor Eva Štanclová

  Šmoulování

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  krátkodobý
  Téma je motivováno Šmoulími kamarády a využívá období vstupu do MŠ na počátku školního roku, kdy se vytvářejí nové vztahy mezi dětmi i dospělými v novém prostředí. Šmoulové jsou, tak jako lidé, každý jinak nadaný a dohromady tvoří správnou partu, která bojuje proti zlu. Děti si na základě svého sebeuvědomování vytváří vlastní názory a postoje. V novém kolektivu se spolupodílí na vytváření pravidel společného soužití.
  Autor Hana Nováková

  Multikulturní výchova – Jižní Amerika

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  střednědobý
  Článek nabízí inspirativní činnosti spojené s výukou multikulturní výchovy v mateřské škole. Tématem je Jižní Amerika.
  Autor Mgr. et Bc. Michael Novotný

  Multikulturní výchova – Evropa

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  střednědobý
  Článek nabízí inspirativní činnosti spojené s výukou multikulturní výchovy v mateřské škole. Tématem je Evropa.
  Autor Mgr. et Bc. Michael Novotný
  Celkem: 22