Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Sociální a personální kompetence > spolupodílí se na společných rozhodnutích;...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Strom podřazených klíč. kompetencí

Tato kategorie nemá podřazené klíčové kompetence.
Seřadit dle: Počet komentářů, Nejvíce
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Sluníčkový den

Předškolní vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
lekce
Akce Sluníčkový den má za cíl společné setkávání dětí a jejich rodinných příslušníků v MŠ.
Autor Jana Mlynková

Vánoce přicházejí

Předškolní vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Předvánoční čas je dobou příprav a těšení na "Ježíška". Pro děti jsou vhodnou motivací k nejrůznějším činnostem a poznání.
Autor Helena Dastychová

Krok za krokem gymnastikou (cvičení s tyčí)

Předškolní vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Program metodických řad s názvem "Cvičíme aneb Krok za krokem gymnastikou" je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností dítěte předškolního věku. Obsah této i následných metodických řad pomáhá pedagogům při tvorbě vzdělávací nabídky, resp. při správném zařazení základů gymnastických aktivit do tématu z hlediska metodiky a didaktiky tělesné výchovy. Ve třetí části se zaměříme na cvičení s tyčí.
Autor Tereza Bížová

O podivném kuřátku

Předškolní vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Charakteristika a cíle integrovaného bloku: S využitím pohádky vnímat svět, jeho rozmanitost a odlišnost. Dále přijímat okolí takové, jaké je, a vytvářet k němu vlastní postoj.
Očekávané výstupy:
 • získat nové informace ze života zvířat;
 • posuzovat chování jednotlivých postav v pohádce.

 • Předpokládaný časový rozsah: 2 týdny
  Věková skupina: 3 - 6 let
  Autor Romana Zalabáková

  Medvědi

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  krátkodobý
  Cílem projektu je osvojit si elementární poznatky z živočišné říše. Činnosti jsou inspirovány životem medvěda hnědého.
  Autor Alžběta Palatinová

  Volby v mateřské škole

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  krátkodobý
  Záměry integrovaného bloku: Objasnit dětem průběh a význam voleb pomocí hry, v níž budou volit vedoucího své třídy.
  Očekávané výstupy: Poznávání a spoluutváření pravidel společenského soužití v rámci přirozeného sociokulturního prostředí.
  Seznamování se světem lidí a kulturou, ve které dítě žije.
  Časové vymezení: týden
  Věk dětí: 5 - 6 let
  Autor Dana Moravcová

  Kdo je můj kamarád

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  střednědobý
  Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Přiměřeným a srozumitelným způsobem seznamovat děti s pravidly chování zejména ve vztahu k druhému dítěti, rozvíjet sociální citlivost, toleranci, soucítění, dovednost spolupracovat při hře i ostatních činnostech. Učit děti sociální citlivosti, ohleduplnosti, vzájemné pomoci i odvaze v mezilidských vztazích - řešit vzájemné spory, obhajovat a přijímat jiný názor, nabídnout řešení, pomoc, vyjednávat s ostatními dětmi, domlouvat se, respektovat právo na soukromí jedince apod.
  Očekávané výstupy: Dovednost empatie (dítě je vnímavé), autenticity (je samo sebou), akceptace (přijímá ostatní takové, jací jsou)
  Časový rozsah: 6 až 8 týdnů - podle potřeby se k tématu vracíme
  Věková skupina: 5-6 let
  Autor Alžběta Palatinová

  Projekty v práci mateřských škol aneb Rok s Písmenáčkem

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  dlouhodobý
  Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Projekt "Rok s Písmenáčkem aneb Celý rok se máme rádi" je rozpracován na dobu jednoho roku. Hlavní myšlenkou, která je pojítkem jednotlivých činností, je rozvoj emocí u dětí předškolního věku na základě příběhů.
  Očekávané výstupy:
  Umět vyjádřit své pocity.
  Umět pracovat s knihou.
  Poznat některá písmena.
  Umět vyslechnout příběh a následně vyprávět obsah.
  Časový rozsah: Školní rok
  Věková skupina: 3 - 6 let
  Autor Hana Kretková

  Pravidla chování očima dětí

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  střednědobý
  Příspěvek se věnuje pravidlům chování, která patří do každodenního života. Prostředí mateřské školy je pro děti nové, řád a pravidla jim dodávají pocit jistoty a bezpečí.
  Autor Marie Vrátníková

  Otevřete brány svých srdcí!

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  střednědobý
  Církevní mateřská škola České Budějovice, jejímž zřizovatelem je Kongregace sester Nejsvětější Svátosti, představuje projekt Otevřete brány svých srdcí, který děti seznamuje s obdobím adventu.
  Autor Serafína Bartůšková
  Celkem: 22