Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Sociální a personální kompetence

Zobrazit na úvodní stránce článků

Seřadit dle: Datum publikace, Nejstarší
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

O podivném kuřátku

Předškolní vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Charakteristika a cíle integrovaného bloku: S využitím pohádky vnímat svět, jeho rozmanitost a odlišnost. Dále přijímat okolí takové, jaké je, a vytvářet k němu vlastní postoj.
Očekávané výstupy:
 • získat nové informace ze života zvířat;
 • posuzovat chování jednotlivých postav v pohádce.

 • Předpokládaný časový rozsah: 2 týdny
  Věková skupina: 3 - 6 let
  Autor Romana Zalabáková

  Ježci

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  krátkodobý
  Hlavním cílem projektu je seznámení dětí se životem ježků, rozvoj úcty k životu ve všech jeho podobách, podpora řečových schopností, utvrzení se v pocitu sounáležitosti s přírodou, orientace v ročních obdobích, tvořivé myšlení, spolupráce a kooperace dětí.
  Autor Zdeňka Benešová

  Cesta za pohádkovým klubíčkem

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  krátkodobý
  Charakteristika projektu: Projekt zahrnuje téma pohádek za účelem bližšího poznání, získání nových vědomostí, dovedností, postojů, názorů a prožitků. Všechny činnosti jsou motivačně sjednoceny pohádkovým námětem.
  Očekávané výstupy:
  • podílet se na společném životě ve škole i v rodině;
  • spolupracovat;
  • mít schopnost komunikovat a další (viz text).
  Předpokládaný časový rozsah: 3 týdny
  Věková skupina: 3 - 6 let
  Autor Naďa Kudrnáčová

  Inspirace Afrikou

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  střednědobý
  Charakteristika a cíle projektu: Projekt je zaměřen především na zdokonalování výtvarných (tvořivých) dovedností. Každá výtvarná lekce má ve svém obsahu jak motivaci činnostmi a hlavní činnosti, tak ukončení tématu různými aktivitami, což lze v celku chápat jako integrovaný blok. Doporučujeme tyto výtvarné lekce obohatit i o další činnosti a příležitosti, které by poskytly dítěti ucelený obraz o tématu.
  Očekávané výstupy:
  • mít základní poznatky o africkém kontinentu (příroda, zvířata)
  • umět hledat v mapě, v encyklopedii
  • umět spolupracovat, komunikovat při společné práci
  • udržet pozornost, vnímat čtený text
  • ovládat různé výtvarné techniky
  Předpokládaný časový rozsah: Průběžně 1 měsíc
  Věková skupina: 6, 7 let; 1. - 3. ročník ZŠ
  Autor Petra Vondrová

  Vítej u nás, netopýre!

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  dlouhodobý
  Pod tímto názvem se skrývá jeden z tematických bloků školního vzdělávacího programu, který je zaměřen na poznávání živé a neživé přírody. Naším hlavním partnerem v tomto projektu je Ochrana fauny České republiky, se kterou spolupracujeme již čtvrtý školní rok.
  Autor Miroslava Strakatá

  Poslové jara

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  krátkodobý
  Týdenní tematický celek Poslové jara děti pomocí poezie seznamuje se životem ptáků a také s počátkem jarního období. Cílem je sblížení dětí s literárním uměním - s poezií, rozvíjení kladného vztahu k přírodě a úcty k životu ve všech jeho formách.
  Autor Martina Půtová

  Zaťukalo jaro

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  krátkodobý
  Charakteristika integrovaného bloku: Ukázka integrovaného bloku ve ŠVP PV rozvíjí výtvarnou fantazii a tvořivost, podporuje získávání vědomostí o přírodě kolem nás i charakteristických znacích ročního období jara a rozvíjí manuální dovednost dětí.
  Očekávané výstupy:
  • získat a využívat poznatky o přírodě
  • uplatňovat poznatky a zkušenosti
  • rozvíjet komunikaci a spolupráci
  Časový rozsah: 1 den
  Věková skupina: 3 - 6 let
  Autor Jana Bartoňová

  Pekař peče housky

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  krátkodobý
  Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Tento projekt je součástí dlouhodobějšího tematického bloku s názvem "Kdo, co, čím aneb Práce dospělých", který seznamuje děti s prací dospělých, významem a užitkem některých povolání. Volně navazuje na projekt "Veselý masopust aneb Hodiny a hodináři". Děti si uvědomují, že je třeba si vážit své práce i práce druhých lidí. V tomto konkrétním projektu jsme zvolili povolání pekaře, protože se děti každodenně setkávají s výsledky jeho práce. Zaměřili jsme se na cestu od výroby pečiva až po šetrné zacházení se zbytky potravin.
  Očekávané výstupy: Chápat význam lidské práce a vážit si výsledků práce své i jiných lidí
  Předpokládaný časový rozsah: Přibližně 2 týdny
  Věková skupina: Homogenní, věk dětí 4 - 5 let
  Autor Eva Pipková

  Jak se v Praze cestuje

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  střednědobý
  Charakteristika integrovaného bloku: Tento projekt je součástí školního vzdělávacího programu Praha - město, ve kterém žiji. Směřuje k vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách. Činnosti vycházejí z vlastních prožitků a zkušeností dětí, navazují na jejich poznatky o dopravě. Projekt vznikl na podnět skupiny chlapců.
  Očekávané výstupy: Mít poznatky o dopravě a dopravních prostředcích, umět se orientovat v prostředí mimo MŠ, umět dodržovat pravidla chování.
  Časový rozsah: 2 měsíce
  Věková skupina: 3 - 7 let
  Autor Olga Letfusová

  Krok za krokem gymnastikou (cvičení s tyčí)

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  krátkodobý
  Program metodických řad s názvem "Cvičíme aneb Krok za krokem gymnastikou" je zaměřen na rozvoj pohybových dovedností dítěte předškolního věku. Obsah této i následných metodických řad pomáhá pedagogům při tvorbě vzdělávací nabídky, resp. při správném zařazení základů gymnastických aktivit do tématu z hlediska metodiky a didaktiky tělesné výchovy. Ve třetí části se zaměříme na cvičení s tyčí.
  Autor Tereza Bížová
  Celkem: 225