Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Sociální a personální kompetence

Zobrazit na úvodní stránce článků

Seřadit dle: Datum publikace, Nejstarší
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Jak museli louskat ořechy

Předškolní vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Projekt je založen na prožitkovém učení, jsou proto volena témata dětem blízká, s možností pozorování, manipulace a experimentace. Motivace pohádkovým námětem je pro děti zajímavá, děti se stávají součástí děje, vstupují do něj a aktivně se do děje zapojují, ovlivňují ho apod. Všechny činnosti jsou motivačně spojeny a rozvíjejí děti ve všech vzdělávacích oblastech.
Očekávané výstupy:
 • poznávat přírodu - některé stromy, keře a jejich plody;
 • chápat základní matematické pojmy, souvislosti - třídění, porovnávání, rozlišovat více x méně, řešit jednoduché labyrinty ...;
 • postupně zvládnout základní pohybové dovednosti (překonávat překážky, kutálet míč, manipulovat s drobnými předměty a náčiním ...);
 • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé;
 • dodržovat pravidla her, jednat spravedlivě.

 • Časový rozsah: přibližně 2 týdny, lze přizpůsobit aktuální situaci a podmínkám
  Věková skupina: 4 - 6 let
  Autor Eva Pipková

  Život u Eskymáků

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  krátkodobý
  Pomocí poznávání nového prostředí podněcujeme představivost, rozvíjíme fantazii a řeč dětí, ty mají možnost vyjádřit a pociťovat radost z vlastní tvůrčí činnosti. Hlavním cílem programu je seznamování dětí s kulturou cizí země, rozvoj praktických dovedností a umožnění prožitku dětí z nově poznaného.
  Autor Marcela Janšová

  Hrajeme si s modelínou

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  krátkodobý
  Příspěvek je metodickým návodem, jak pracovat s modelínou v mateřské škole. I když je zaměřen pouze na činnosti a cíle výtvarné výchovy, je zřejmé, že se v rámci motivace a navazujících doplňkových činností podaří naplnit i jiné dílčí cíle.
  Autor Petra Vondrová

  Pohádková zahrada

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  krátkodobý
  Naučit se vnímat řád světa a jeho přirozené změny, vyjadřovat své prožitky pomocí tvořivých činností.
  Autor Aneta Burešová

  Svět knížek

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  střednědobý
  Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Tematický blok "Svět knížek" podle alternativního programu Začít spolu je zaměřen na zvýšení zájmu dětí o tištěné i mluvené slovo. Rozvíjí slovní zásobu, výslovnost, vyjadřování a dětskou fantazii.
  Očekávané výstupy: Viz. text
  Časový rozsah: 1 týden
  Věková skupina: 4 - 6 let
  Autor Markéta Kratochvílová

  Olympijské hry

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  krátkodobý
  Motivací tohoto projektu bylo pořádání zimních olympijských her v Itálii. Děti měly možnost prostřednictvím přímého sledování televizních přenosů nebo ze záznamu na videu společně s rodiči nebo kamarády v mateřské škole rozvíjet své znalosti z oblasti sportu.
  Autor Hana Černá

  Rekreační zimní sporty

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  krátkodobý
  Příspěvek nabízí inspiraci k plánování ve třídě na základě výběru integrovaného bloku ze ŠVP. Učitelka zvolila ze ŠVP integrovaný blok s názvem "Rekreační zimní sporty", který směřuje k rozvoji pohybových dovedností dětí se zdůrazněním sounáležitosti ve třídě. Zaměření rozšířila o vytvoření základního povědomí o vlastní sounáležitosti se světem a o vytváření základů aktivních postojů ke světu. Konkrétní nabídku činností ve TVP naplánovala s ohledem na charakteristiku třídy dětí.
  Autor Jitka Veselá

  Volby v mateřské škole

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  krátkodobý
  Záměry integrovaného bloku: Objasnit dětem průběh a význam voleb pomocí hry, v níž budou volit vedoucího své třídy.
  Očekávané výstupy: Poznávání a spoluutváření pravidel společenského soužití v rámci přirozeného sociokulturního prostředí.
  Seznamování se světem lidí a kulturou, ve které dítě žije.
  Časové vymezení: týden
  Věk dětí: 5 - 6 let
  Autor Dana Moravcová

  Vyprávění Datla Dalibora

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  krátkodobý
  V dětech se snažíme rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou a učíme je přírodu chránit. Tento integrovaný blok je součástí celoročního projektu "Cestičkou do lesa".
  Autor Alžběta Palatinová

  Poznáváme stromy s panem Veveřákem

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  dlouhodobý
  Po celý rok se v rámci tématu děti blíže seznamují s ekosystémem les. Za cíl jsem si stanovila vytvořit u dětí otevřený a odpovědný postoj k životnímu prostředí. Učit je vnímat přírodu, která je obklopuje, rozvíjet v nich pocit sounáležitosti s ní a naučit ji chránit.
  Autor Tereza Bížová
  Celkem: 225