Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "zeměpis"

Zobrazit na úvodní stránce článků

RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "zeměpis"

Seřadit dle: Datum publikace, Nejstarší
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Jak procvičovat a zkoušet místopis?

Gymnaziální vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Článek seznamuje čtenáře s netradičním způsobem procvičování a zkoušení místopisu formou posuzování pravdivosti jednoduchých výroků. Prezentovaná metoda je časově a organizačně velmi nenáročná a efektivně přispívá k vytváření mentálních map. Je snadno modifikovatelná pro žáky základních škol, víceletých i čtyřletých gymnázií.
Autor Antonín Jalovec

Proč jsou moře slaná?

Základní vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Příspěvek přináší návod, jak jednoduše, ale účinně odpovědět žákům na některé základní otázky zemské hydrosféry - pomocí internetu či encyklopedie a pracovního listu, který žáci sami vyplňují.
Autor Petra Machalová

E-GEO - soubor pracovních listů do zeměpisu

Gymnaziální vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Pracovní listy obsahují teoretickou část a praktickou část, v níž najdete úlohy na práci se školním atlasem a internetem. Na článek navazují jednotlivé pracovní listy ve formátu PDF rozdělené podle tematických celků.
Autor Miloš Bukáček

Fáze vývoje civilizace, krajina, typy krajiny

Gymnaziální vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Pracovní list se zabývá přechodem od přírodní ke kulturní krajině, dále složkami a typy krajiny.
Autor Miloš Bukáček

Světová ochrana přírody, ekologické organizace

Gymnaziální vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Pracovní list se zabývá cíly ochrany přírody, územními systémy ekologické stability, chráněnými územími mezinárodního významu a ekologickými organizacemi.
Autor Miloš Bukáček

Trvale udržitelný rozvoj

Gymnaziální vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Pracovní list se zabývá ekonomickými, sociálními, politickými a ekologickými aspekty trvale udržitelného rozvoje.
Autor Miloš Bukáček

Přírodní a civilizační rizika

Gymnaziální vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Pracovní list se zabývá přírodními katastrofami a civilizačními riziky.
Autor Miloš Bukáček

Vliv lidské činnosti na krajinu II.

Gymnaziální vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Pracovní list se zabývá vlivem zemědělství a lesnictví na krajinu a tematikou odpadového hospodářství.
Autor Miloš Bukáček

Vliv lidské činnosti na krajinu I.

Gymnaziální vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Pracovní list se zabývá vlivem těžby, průmyslu a dopravy na krajinu a životní prostředí.
Autor Miloš Bukáček

Rozvojové cíle tisíciletí

Základní vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Představení vzorové hodiny (např. Zeměpisu nebo Výchovy k občanství) s integrací průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Může také sloužit jako inspirace pro hodinu samostatné VMEGS. V průběhu aktivity žáci přemýšlejí o současných globálních výzvách, seznámí se s Rozvojovými cíli tisíciletí a diskutují o možnostech jejich naplnění.
Autor Ondřej Nádvorník
Celkem: 52