Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "zeměpis"

Zobrazit na úvodní stránce článků

RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "zeměpis"

Seřadit dle: Datum publikace, Nejstarší
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Environmentální výchova do škol

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Nabídka pracovních listů, které pomohou nejen při začlenění environmentální výchovy do ŠVP.
Autor Sdružení TEREZA

Světová ochrana přírody, ekologické organizace

Gymnaziální vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Pracovní list se zabývá cíly ochrany přírody, územními systémy ekologické stability, chráněnými územími mezinárodního významu a ekologickými organizacemi.
Autor Miloš Bukáček

Trvale udržitelný rozvoj

Gymnaziální vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Pracovní list se zabývá ekonomickými, sociálními, politickými a ekologickými aspekty trvale udržitelného rozvoje.
Autor Miloš Bukáček

Přírodní a civilizační rizika

Gymnaziální vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Pracovní list se zabývá přírodními katastrofami a civilizačními riziky.
Autor Miloš Bukáček

Vliv lidské činnosti na krajinu II.

Gymnaziální vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Pracovní list se zabývá vlivem zemědělství a lesnictví na krajinu a tematikou odpadového hospodářství.
Autor Miloš Bukáček

Vliv lidské činnosti na krajinu I.

Gymnaziální vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Pracovní list se zabývá vlivem těžby, průmyslu a dopravy na krajinu a životní prostředí.
Autor Miloš Bukáček

Rozvojové cíle tisíciletí

Základní vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Představení vzorové hodiny (např. Zeměpisu nebo Výchovy k občanství) s integrací průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Může také sloužit jako inspirace pro hodinu samostatné VMEGS. V průběhu aktivity žáci přemýšlejí o současných globálních výzvách, seznámí se s Rozvojovými cíli tisíciletí a diskutují o možnostech jejich naplnění.
Autor Ondřej Nádvorník

Rozmístění obyvatelstva na Zemi

Gymnaziální vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Pracovní list se zabývá současným rozmístěním obyvatel na Zemi a vymezením hlavních jádrových a periferních oblastí světa.
Autor Miloš Bukáček

Vývoj počtu obyvatel, sídla, venkovská sídla

Gymnaziální vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Pracovní list se zabývá historickým vývojem počtu obyvatel na Zemi, vymezením pojmu sídla a charakteristikou venkovských sídel.
Autor Miloš Bukáček

Přirozený a mechanický pohyb obyvatelstva

Gymnaziální vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Pracovní list se zabývá základními složkami přirozeného a mechanického pohybu obyvatel.
Autor Miloš Bukáček
Celkem: 77