Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "vzdělávání pro udržitelný rozvoj"

Zobrazit na úvodní stránce článků

RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "vzdělávání pro udržitelný rozvoj"

Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Udržitelná spotřeba: scénář 1. projektového setkání

Základní vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
Žáci nejprve zmapují téma, které je jim do velké míry neznámé. Dozví se nové informace, které reflektují. Na základě toho, co zjistili, se rozhodnou, jak informovat veřejnost o tématu mobilních telefonů kreativním a zajímavým způsobem. Vymyslí produkt, naplánují, jak k němu dojít, rozdělí si role a projekt realizují.
Autor Mgr. Ivan Bauer, Mgr. Ivo Farský

Udržitelný rozvoj - podpora Místní agendy 21

Odborné vzdělávání
Informativní příspěvek
MA21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni.
Autor NÚV

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj – metodika pro gymnaziální vzdělávání

Gymnaziální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek se zabývá metodikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj na gymnáziích – poukazuje na klíčová témata do výuky, analyzuje klíčové kompetence v RVP GV, uvádí též příklady využitelných metod.
Autor PhDr. Tereza Vošahlíková

Základy vzdělávání pro udržitelný rozvoj – metodika pro základní vzdělávání

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek přináší analýzu předpokladů a výběr klíčových témat, metod a příkladů k realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj na základních školách.
Autor PhDr. Tereza Vošahlíková

Základy vzdělávání pro udržitelný rozvoj – metodika pro předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek se zabývá metodikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj v mateřských školách - poukazuje na klíčová témata, analyzuje klíčové kompetence v RVP PV, uvádí též příklady využitelných metod.
Autor PhDr. Tereza Vošahlíková

Základy vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek celostně popisuje téma vzdělávání pro udržitelný rozvoj - od historického nástinu přes jeho vazbu s environmentální výchovou až po metodiku výuky.
Autor PhDr. Tereza Vošahlíková

Implementace vzdělávání pro udržitelný rozvoj v ČR

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
V implementaci VUR se uplatňují dva protichůdné modely, tzv. bottom-up a top-down implementace, které jsou představeny na příkladech Skotska a Německa. Ve Velké Británii dosud nebylo VUR ukotveno na národní úrovni, i zde však již začala příprava vzdělavatelů na skotských univerzitách. Německo představuje velmi pokročilý stupeň top-down implementace, který je funkčně propojen s projekty a iniciativami působícími zdola. Výsledný rozdíl je patrný na množství a rozmanitosti aktivit, které pod záštitou Dekády VUR fungují. Popis aktuální situace top-down implementace vzdělávání pro udržitelný rozvoj v Evropě v mnohém platí pro Českou republiku.
Autor PhDr. Tereza Vošahlíková

Implementace vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve Skotsku a Německu

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
V implementaci VUR se uplatňují dva protichůdné modely, tzv. bottom-up a top-down implementace, které jsou představeny na příkladech Skotska a Německa. Ve Velké Británii dosud nebylo VUR ukotveno na národní úrovni, i zde však již začala příprava vzdělavatelů na skotských univerzitách. Německo představuje velmi pokročilý stupeň top-down implementace, který je funkčně propojen s projekty a iniciativami působícími zdola. Výsledný rozdíl je patrný na množství a rozmanitosti aktivit, které pod záštitou Dekády VUR fungují.
Autor PhDr. Tereza Vošahlíková

Zahraniční přístupy k implementaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) je jedním z aktuálních témat inovace kurikula. Přináší nové vzdělávací cíle, obsahy a metody a to do všech stupňů vzdělávání. Konečným efektem úspěšné implementace VUR do kurikula je rozvoj kompetencí pro udržitelné jednání, které jsou považovány za nezbytné předpoklady pro kvalitní život budoucí generace. V České republice vznikla Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj a před nedávnem byl vládou ČR schválen Akční plán, který ji konkretizuje. Studie popisuje na příkladech Velké Británie a Německa implementaci VUR z pohledu směřování do praxe. Zahraniční strategie zahrnují kroky, které mohou být východiskem a zdrojem inspirace pro zavádění VUR v České republice.
Autor PhDr. Tereza Vošahlíková

K pojetí vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
V roce 2005 OSN vyhásila Dekádu vzdělávání pro udržitelný rozvoj, v roce 2008 vláda ČR přijala Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Článek se zamýšlí nad často diskutovanými vztahy mezi environmentální výchovou, vzděláváním pro udržitelný rozvoj a ekologickou výchovou, realizací ekologického vzdělávání a způsoby začlenění VUR do škol.
Autor Danuše Kvasničková
Celkem: 12