Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "výzkum PISA"

Zobrazit na úvodní stránce článků

RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "výzkum PISA"

Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Metodická doporučení k rozvoji matematické gramotnosti v základním vzdělávání

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Metodická doporučení k rozvoji matematické gramotnosti v základním vzdělávání navazují na aktivity Národního ústavu pro vzdělávání směřující k podpoře rozvoje matematické gramotností ve školách. Předložený soubor metodických doporučení je pouze malou ukázkou toho, jak lze ve výuce cíleně rozvíjet matematickou gramotnost a kde lze nalézt zajímavé postupy a metody k rozvíjení jednotlivých složek matematické gramotnosti.
Autor RNDr. Eva Zelendová

Využití komplexních úloh ve výuce chemie

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Přírodovědné vzdělávání, tak jak je pojato v RVP ZV, resp. RVP G, vyžaduje v současnosti od učitelů poměrně specifický přístup ke vzdělávání v těchto oborech, a to zejména v rovině integrací jednotlivých vzdělávacích oborů a průřezových témat do vyučovacích předmětů realizovaných ve školách. Ačkoli z rámcových programů explicitně povinnost integrovat jednotlivé vzdělávací obory, resp. jejich dílčí části, ani nutnost integrace průřezových témat do vyučovacích předmětů, nevyplývá, z analýzy řady školních vzdělávacích programů základních škol i gymnázií je patrné, že k těmto integracím dochází a pravděpodobně se jejich podíl dále bude zvětšovat. Proces integrace oborů vychází z charakteru přírodovědných oborů a zároveň umožňuje žákům poznávat přírodní vědy jako komplex vzájemně souvisejících poznatků, které jednotlivé obory přinášejí. Integrativní pojetí vyučovacích předmětů také odpovídá pojetí výuky přírodních věd v zahraničí. Za významnou podporu při realizaci výuky chemie, do které jsou integrovány dílčí části jiných vzdělávacích oborů a některá průřezová témata, lze bezesporu považovat zvláště tzv. komplexní úlohy. Úlohy mají ve výuce širokou škálu využití od ověřování žáky nabytých poznatků, přes jejich upevňování, po jejich získávání (dovozování, propojování). Jejich řešení v rámci výuky umožňuje žákům získat dovednosti, které vycházejí z potřeb běžného života. A simulacemi reálných situací na „pozadí“ úloh se navíc prohlubuje motivace žáků vyvinout vlastní aktivitu pro řešení i méně běžných a obtížnějších úloh.
Autor Mgr. Michaela Havlová

Matematické úlohy z mezinárodního výzkumu PISA a finanční gramotnost

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Spojení finanční a matematické gramotnosti ve výzkumu PISA ilustrované na čtyřech uvolněných úlohách.
Autor RNDr. Eva Zelendová

Co je čtenářská gramotnost, proč a jak ji rozvíjet?

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Čtenářská gramotnost by měla být u žáků rozvíjena tak, aby mohli čtení využívat jako nástroj k dosažení dalších cílů, které jsou klíčem k úspěchu v pracovním i osobním životě a ve společnosti.
Autor Ivana Procházková
Celkem: 4