Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "výchovné a vzdělávací strategie"

Zobrazit na úvodní stránce článků

RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "výchovné a vzdělávací strategie"


Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Neuroplasticita a osvojování strategií v průběhu vzdělávání

Speciální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek pojednává o plasticitě mozku, osobním rozvoji a utváření schémat a strategií v průběhu učení. Zároveň jsou zde zmíněny významné faktory sehrávající roli při tvorbě těchto strategií a jejich zpevňování, dále se lze také dozvědět informace o problematice změn těchto strategií v průběhu života.
Autor Lucie Hrdličková

Charakteristika ŠVP - příklady zpracování - výchovné a vzdělávací strategie

Gymnaziální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Ukázky zpracování doplněné krátkým komentářem.
Autor VÚP

Výchovné a vzdělávací strategie v ŠVP v předmětu Geografie

Gymnaziální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor seznamuje s formulacemi a významem výchovných a vzdělávacích strategií oboru Geografie v ŠVP pilotního gymnázia
Autor Antonín Jalovec

Průvodce tvorbou učebních osnov Tělesné výchovy ve ŠVP
(3. část)

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Jak vymezit výchovné a vzdělávací strategie v charakteristice vyučovacího předmětu?
Autor Jan Tupý

Analýza výchovných a vzdělávacích strategií (2. pololetí školního roku 2005/2006)

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
V článku je podrobně rozpracován postup pilotních škol při vytváření výchovných a vzdělávacích strategií směrem ke klíčovým kompetencím - uvedeny jsou nejčastější chyby, kterých se školy dopouštěly, ale i pozitivní příklady rozpracování. Přestože článek vznikl na základě pilotního ověřování na ZŠ, informace v něm uvedené jsou obecně použitelné i na gymnáziích.
Autor Romana Lisnerová

Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek přináší výběr dobrých příkladů rozpracování výchovných a vzdělávacích strategií, které jsou rozčleněny podle toho, kterou z klíčových kompetencí rozvíjejí především.
Autor Jana Kargerová

Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Podnětné informace k vytvoření výchovných a vzdělávacích strategií ke vzdělávacímu oboru Výchova ke zdraví.
Autor Hana Pernicová

Výchovné a vzdělávací strategie školy - ukázky z tvorby málotřídních škol

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Doporučení ke stanovení klíčových kompetencí pro málotřídní školy doplněné ukázkami z konkrétních ŠVP.
Autor Jana Hejčíková
Celkem: 8