Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "unicef"

Zobrazit na úvodní stránce článků

RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "unicef"

Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Participace dětí

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Manuál UNICEF „Škola přátelská dětem“ je výsledkem dlouhodobé práce týmu odborníků pod vedením Creama Wrighta. Základním východiskem dětem přátelské školy je respekt nejlepšího zájmu dětí, který je průsečíkem všech determinant kvality života dítěte. Řekne-li se PARTICIPACE dětí, ve škole, mnoho dospělých ať už pedagogů nebo rodičů se vyděsí či pohorší. Přitom v demokratickém státě jako je Česká republika, se očekává, že každý občan bude aktivně participovat na svém životě, bude chodit k volbám, orientovat se v dění ve svém městě či státě, vyjádří se k případné výstavbě nové dálnice či bude umět diskutovat se starostou při předání petice na rekonstrukci dětského hřiště. A kde jinde, než ve škole se tomuto mají děti, občané České republiky, naučit.
Autor MUDr. Eva Vaníčková, CSc. a kol.

Výchova ke zdravému životnímu stylu

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Manuál UNICEF „Škola přátelská dětem“ je výsledkem dlouhodobé práce týmu odborníků pod vedením Creama Wrighta. Základním východiskem dětem přátelské školy je respekt nejlepšího zájmu dětí, který je průsečíkem všech determinant kvality života dítěte. Snad všichni lidé na světě se shodnou na tom, že zdraví je pro každého člověka favorizovaná hodnota a proto není divu, že nejen dětský fond OSN, ale většina států věnuje podpoře a ochraně zdraví vysokou pozornost.
Autor MUDr. Eva Vaníčková, CSc. a kol.

Škola jako ochraňující prostředí

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Manuál UNICEF „Škola přátelská dětem“ je výsledkem dlouhodobé práce týmu odborníků pod vedením Creama Wrighta. Základním východiskem dětem přátelské školy je respekt nejlepšího zájmu dětí, který je průsečíkem všech determinant kvality života dítěte. Článek představuje jednoznačný příspěvek k naplnění základní potřeby dětí a jejich práva na ochranu.
Autor MUDr. Eva Vaníčková, CSc. a kol.

Škola a komunita

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Manuál UNICEF „Škola přátelská dětem“ je výsledkem dlouhodobé práce týmu odborníků pod vedením Creama Wrighta. Základním východiskem dětem přátelské školy je respekt nejlepšího zájmu dětí, který je průsečíkem všech determinant kvality života dítěte. Je třeba si uvědomit, že žádná škola neexistuje v izolaci, ale naopak významně ovlivňuje citlivost komunity. To je důvod, pro který škole přináleží role kultivace vztahů s komunitou, rodiči.
Autor MUDr. Eva Vaníčková, CSc. a kol.

Nejlepší zájem dítěte a základní potřeby dětí

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Manuál UNICEF „Škola přátelská dětem“ je výsledkem dlouhodobé práce týmu odborníků pod vedením Creama Wrighta. Základním východiskem dětem přátelské školy je respekt nejlepšího zájmu dětí, který je průsečíkem všech determinant kvality života dítěte. Je třeba si uvědomit, že ačkoli je dítě subjektem práv, vyžaduje zejména pro svou zranitelnost a bezbrannost zvláštní péči a podporu. Odborníci nad pojmem nejlepší zájem dítěte diskutují a pro pochopení a zasazení do kontextu, uvedeme v článku konkrétní příspěvek, který se dotýká tří aspektů.
Autor MUDr. Eva Vaníčková, CSc. a kol.

Klíčové principy modelu UNICEF

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Manuál UNICEF „Škola přátelská dětem“ je výsledkem dlouhodobé práce týmu odborníků pod vedením Creama Wrighta. Základním východiskem dětem přátelské školy je respekt nejlepšího zájmu dětí, který je průsečíkem všech determinant kvality života dítěte. Článek předkládá klíčové principy modelu UNICEF Škola přátelská dětem.
Autor MUDr. Eva Vaníčková, CSc. a kol.

Smysl, rámec a koncept modelu UNICEF

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Manuál UNICEF „Škola přátelská dětem“ je výsledkem dlouhodobé práce týmu odborníků pod vedením Creama Wrighta. Základním východiskem dětem přátelské školy je respekt nejlepšího zájmu dětí, který je průsečíkem všech determinant kvality života dítěte. Článek nabízí shrnutí základní koncepce příručky včetně charakteristik Školy přátelské k dětem.
Autor MUDr. Eva Vaníčková, CSc. a kol.

Škola přátelská dětem - úvod

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Manuál UNICEF „Škola přátelská dětem“ je výsledkem dlouhodobé práce týmu odborníků pod vedením Creama Wrighta. Základním východiskem dětem přátelské školy je respekt nejlepšího zájmu dětí, který je průsečíkem všech determinant kvality života dítěte. Článek nabízí shrnutí cílů příručky a nástin obsahu, tj. témat dalších článků v seriálu, včetně seznamu literatury a celé příručky ke stažení.
Autor MUDr. Eva Vaníčková, CSc. a kol.

Děti na Zemi

Gymnaziální vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Praktický příspěvek je zaměřen na popis aktivit, při kterých si žáci uvědomují, že ne všechny děti na Zemi mají rovnocenné podmínky. V některých regionech jsou děti ohrožovány válkami, nemocemi, nedostatkem potravin a vody, je jim odepřeno školní vzdělání. Žáci se učí chápat problémy jiných, utvářet mezilidské vztahy, chápat nutnost pomoci.
Autor Alena Matušková
Celkem: 9