Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "stravování"

Zobrazit na úvodní stránce článků

RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "stravování"

Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Centra aktivit: Jídlo – Co snědl Otesánek?

Základní vzdělávání
Praktický příspěvek
zkušenost
Žáci 1. ročníku v měsíci březnu během pěti dnů pracují v centrech aktivit a plní úkoly ze zadání, které jim přednese učitel/ka; některé skupinky si již předčítají zadání samostatně. V hodnotícím kruhu svou práci prezentují. Po skončení cyklu rozeznají vhodné stravovací návyky vzhledem k režimu dne a zdravou stravu pro děti, pojmenují názvy některých druhů jídel v anglickém jazyce. Kontrola prací dětí slouží vyučujícímu jako zpětná vazba těchto projektových dnů.
Autor Učitelé škol zapojených v projektu

Lesní mateřská škola – legislativa

Předškolní vzdělávání
Informativní příspěvek
V České republice začínají vznikat první „dětské kluby” inspirované lesní mateřskou školou. Již toto vyhýbavé označení napovídá, že lesní mateřská škola nemá v české legislativě oporu. Důvodů je více, mezi ty hlavní patří poměr počtu dětí a pedagogů a hygienické a stravovací podmínky v lesních mateřských školách. Jaké jsou možnosti řešení, aby lesní mateřské školy mohly legálně existovat s podporou státu i v České republice?
Autor Tereza Vošahlíková

Jak se správně chovat u stolu

Základní vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Žáci pracují s 12 pracovními listy, které se zaměřují na kulturu stolování, průzkum návyků při jídle, názory na slušné chování, používání asijských hůlek při jídle, slovní zásobu týkající se názvů potravin a jídel v mezinárodních jazycích. 4 pracovní listy se věnují stolování v Chorvatsku, mj. rozšiřují slov. zásobu Chorvatštiny o témata ovoce a zelenina. Materiál lze využít samostatně pro práci ve skupině, individuální výuku, jako domácí práci, pro opakování nebo prohloubení učiva.
Autor Ingelore Oomen-Welke

Jak motivovat malé strávníky

Předškolní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Příspěvek hovoří o citlivém přístupu k vytváření žádoucích stravovacích návyků u dětí. Zřejmý je zájem autorky o každé dítě v mateřské škole. Místo striktních příkazů k dojídání či lhostejného přehlížení zbytků jídla volí promyšlený postup, který vychází ze znalosti potřeb předškolních dětí. Usiluje o spokojenost všech malých strávníků při respektování zásad správné výživy. Té nelze dosáhnout bez spolupráce s dalšími pracovnicemi a s rodiči.
Autor Renáta Voříkovská

Jak začlenit výchovu ke zdraví do školního vzdělávacího programu

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autorka v příspěvku popisuje strategii začlenění výchovy ke zdraví do ŠVP. Cílem je dosažení toho, aby se často opomíjená oblast učebního programu promítla do všech oborů i ročníků. Tím se naplní pilíře programu Škola podporující zdraví (pohoda prostředí, zdravé učení a otevřené partnerství).
Autor Alena Dvorská
Celkem: 5