Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "srovnávací analýza"

Zobrazit na úvodní stránce článků

RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "srovnávací analýza"

Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Ve většině států je domácí vzdělávání povoleno

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Jaký je přístup k domácímu vzdělávání v zahraničí, ukazuje srovnávací analýza vydaná v roce 2012 v NÚV. Její autoři Markéta Pastorová, Jitka Altmanová a Petr Koubek v ní vystihují, jak je domácí vzdělávání legislativně zabezpečeno, jak je organizováno a kontrolováno. Zde je stručný výtah z jejich analýzy.
Autor M. Pastorová, J. Altmanová, P. Koubek

Celkové roční počty vyučovacích hodin ve vybraných evropských zemích

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Článek chce čtenáře stručně informovat o srovnávací analýze popisující roční počty vyučovacích hodin ve školách v povinném vzdělávání pro vybrané evropské země.
Autor RNDr. Jan Maršák, CSc.

Gramotnosti ve vzdělávání

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
V článku jsou stručně popsány přístupy k srovnávacím analýzám vztahujícím se k pojetí určitých druhů gramotností ve vzdělávání u nás a ve vybraných zahraničních zemích.
Autor RNDr. Jan Maršák, CSc.

Evaluační standardy

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Článek přehledně popisuje srovnávací analýzy zabývající se problematikou evaluačních standardů v předškolním a povinném vzdělávání ve vybraných zahraničních zemích.
Autor Miroslava Salavcová

Zakotvení matematického vzdělávání ve vzdělávacích systémech vybraných zemí a jejich reakce na výsledky mezinárodních výzkumů (srovnávací analýza)

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Článek informuje o pojetí a výsledcích srovnávací analýzy, jež měla pedagogickou veřejnost informovat o postavení a koncepcích matematického povinného vzdělávání v kurikulech vybraných zemí i o jeho trendech.
Autor RNDr. Jan Maršák, CSc.

Přehledová studie o výuce dějepisu ve vybraných evropských zemích s akcentem na výuku dějin 20. století (na úrovni povinného vzdělávání)

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Článek informuje o srovnávací analýze, která se zabývala problematikou výuky dějepisu v povinném vzdělávání ve vybraných zemích s akcentem na problematiku výuky dějin 20. století.
Autor RNDr. Jan Maršák, CSc.

Modelové učební osnovy

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Cílem článku je přehledně čtenáře informovat o srovnávací analýze, jež se zabývala problematikou existence a postavení „modelových“ učebních osnov v rámci kurikulárních dokumentů ve vybraných zahraničních evropských zemích.
Autor RNDr. Jan Maršák, CSc.

Klíčové kompetence v kurikulárních dokumentech vybraných zemí

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Začleňování klíčových kompetencí do vzdělávání probíhá ve většině evropských zemí. Tento článek obsahuje výběr hlavních zjištění ze srovnávací analýzy „Pojetí klíčových kompetencí v kurikulech vybraných zemí“ , jejímž cílem bylo zjistit, jak je problematika klíčových kompetencí zapracována do kurikul vybraných zemí (Anglie, Irsko, Nový Zéland, Finsko a Slovensko), shromážděné údaje porovnat a poskytnout podněty pro analýzu a vyhodnocení koncepce klíčových kompetencí v RVP ZV České republiky.
Autor Mgr. Šárka Kocourková

Přírodovědná gramotnost – srovnávací analýza, 2. část

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Druhá část srovnávací analýzy se týká pojmu přírodovědné gramotnosti v kurikulárních dokumentech vybraných zemí: Kanada, USA. Předkládá závěry plynoucí ze srovnávací analýzy, tabulku srovnání v užívání pojmu přírodovědná gramotnost ve vybraných zemích a citované a použité zdroje.
Autor RNDr. Jan Maršák, CSc.

Přírodovědná gramotnost – srovnávací analýza, 1. část

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
První část srovnávací analýzy se týká pojmu přírodovědné gramotnosti v kurikulárních dokumentech vybraných zemí: Česká republika, Anglie, Skotsko, Irská republika, Finsko, Belgické království – Vlámská komunita, Slovenská republika.
Autor RNDr. Jan Maršák, CSc.
Celkem: 10