Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "sluchové postižení"

Zobrazit na úvodní stránce článků

RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "sluchové postižení"

Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Digitální technologie jako podpůrné opatření ve vzdělávání žáků se SVP a nadaných (1. část)

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Žákům, kteří to potřebují, je státem poskytována podpora spočívající ve využití speciální učební pomůcky, kompenzační pomůcky nebo speciálního softwarového vybavení. Seznam těchto podpůrných opatření souvisejících s využitím digitálních technologií poskytuje platná školská legislativa. Konkrétní řešení se liší podle druhu znevýhodnění a jeho závažnosti a je žákovi poskytnuto na základě doporučení školského poradenského zařízení. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).
Autor PhDr. Renata Votavová

Zametat, či nezametat? Víme skutečně, co potřebují děti se sluchovým postižením?

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Článek se zamýšlí nad možnostmi vzdělávání dětí se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí a nabízí řešení pro učitele, kterým do třídy na 1. stupni ZŠ přichází žák s vadou sluchu.
Autor Marína Štibrányiová

Hospodaření rodiny

Odborné vzdělávání
Praktický příspěvek
zkušenost
Článek pojednává o problematice finanční gramotnosti, o hospodaření rodiny. Cílovou skupinou výuky jsou žáci s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Tito žáci patří k nejohroženějším skupinám, co se týče finančního hospodaření a zneužívání. Získávají poznatky a návyky velmi obtížně a pro jejich upevnění je nutné volit speciální pedagogické metody. Jedná se o mladé lidi na prahu dospělosti (16–25 let), kteří jsou sice svéprávní, ale ne vždy dokáží správně vyhodnotit situace, do kterých se dostanou. Jsou snadno zneužitelní a manipulovatelní.
Autor Mgr. Ivana Arnoštová

Neslyšící a svět médií

Speciální vzdělávání
Informativní příspěvek
Článek představuje nový interaktivní multimediální výukový produkt pro mediální výchovu nejen žáků se sluchovým postižením.
Autor Pavel Löffelmann

Výuka anglického jazyka u těžce sluchově postižených žáků

Speciální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek pojednává o zkušenostech s výukou anglického jazyka u sluchově postižených žáků v základní škole.
Autor RNDr. Josef Brožík

Výuka anglického jazyka v 7. ročníku ZŠ pro sluchově postižené žáky

Speciální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Zkušenosti z prvního roku povinné výuky cizího jazyka v základní škole pro sluchově postižené žáky.
Autor Mgr. Iveta Vidímová

Možnosti zvýšení čtenářské gramotnosti u neslyšících žáků

Speciální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Čtenářskou gramotnost je faktorem, který je třeba sledovat nejen u zdravých žáků, ale i u žáků se sluchovými vadami. Test čtení s porozuměním, provedený mezi těmito žáky, prokázal, že je třeba se na tuto problematiku více zaměřit. Existuje řada způsobů, jak sluchově postiženým ulehčit práci s tištěným textem a orientaci v něm tak, aby co nejlépe překonali svůj handicap a lépe porozuměli světu kolem sebe a začlenili se do něj. Stačí jim věnovat dostatečnou pozornost.
Autor Marie Málková

E-learning pro sluchově postižené žáky

Speciální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Informace o projektu sdružení Labyrint Brno určený pro sluchově postižené.
Autor Helena Burianová

Tvorba ŠVP na ZŠ samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením

Speciální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Ukázky z pracovních verzí ŠVP.
Autor VÚP Praha
Celkem: 9