Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "skupinové vyučování"

Zobrazit na úvodní stránce článků

RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "skupinové vyučování"


Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Kooperativní vyučování v odborném předmětu části strojů

Odborné vzdělávání
Informativní příspěvek
Příklad dobré praxe je ukázkou využití metody kooperativního vyučování v odborném předmětu části strojů. Při vyučování se žáci učí najít pojmenování strojních součástí s příklady využití v praxi, a spojení jednotlivých součástí v jeden celek, tj. v jedno funkční zařízení.
Autor Ing. František Černý

Hodina českého jazyka s využitím skupinového vyučování

Odborné vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Metoda kooperativního vyučování byla použita v hodině českého jazyka, při níž si žáci zopakovali charakteristické rysy publicistického stylu se zřetelem na inzerát. Rozvíjejí se kompetence sociální a komunikativní.
Autor Mgr. Jarmila Suchá

Propojení teoretického vyučování s odborným výcvikem

Odborné vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Příklad dobré praxe je ukázkou propojení teoretického vyučování s odborným výcvikem. Řeší problémové situace v odborném výcviku, hledá příčiny jejich vzniku, způsoby řešení a technologické návaznosti. Rozvíjí klíčové kompetence žáků učebního oboru pekař k samostatnému řešení problémových situací, k analýze technologického problému, rozvíjí u žáků schopnosti uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace. Současně rozvíjí komunikativní kompetence žáci presentují návrhy řešení, vysvětlují je a obhajují před spolužáky, reagují na jejich dotazy.
Autor Ing. Libuše Hajná

Využití skupinového vyučování v mechanice

Odborné vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Jedná se o ukázku skupinového vyučování předmětu mechanika – statika v 1. ročníku. Žáci se učí řešit soustavy sil různými způsoby, které navazují na již probrané učivo -skládání sil v rovině.
Autor Ing. Marie Lounková

Skupinové vyučování v hodině německého jazyka

Odborné vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
projekt
Obor: de
Využití skupinového vyučování v hodině německého jazyka jako nedílné součásti zpracování projektu Praha – pamětihodnosti, Královská cesta
Autor Mgr. Zdenka Bičíková
Celkem: 5