Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "role učitele"

Zobrazit na úvodní stránce článků

RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "role učitele"


Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Zapojování tabletů do výuky má smysl

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Tablety v posledních dvou až třech letech zavalily český trh, včetně toho vzdělávacího. Školy v rámci různých dotačních programů, jako byl např. EU peníze školám, inovovaly své IT vybavení a velmi často se rozhodly právě pro tablety. O oblíbenosti tabletů u žáků a studentů není sporu, je však otázkou, jak snadno s nimi pracují samotní učitelé a jak efektivně jsou schopni je zařadit do běžné výuky. . V následujícím příspěvku se zaměříme na čtyři oblasti vzdělávání, které podporují tablety.
Autor Barbora Grečnerová

Digitální demence z pohledu učitele IT

Základní vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace

Článek je součástí učitelského Spomocnika na adrese https://spomocnik.rvp.cz.

Článek inspirován velmi populární knihou Manfreda Spitzera o digitální demenci přináší vlastní názor autorky na danou problematiku.
Autor Bc. Gabriela Střelcová

Sebekvantifikace: fenomén informační společnosti i výzva pro vzdělávání

Gymnaziální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Sebekvantifikace představuje fenomén měření, shromažďování a analyzování informací o běžných činnostech vlastního života. Fenomén, který je často vnímán jako jedna z výrazných módních vln, mající velký potenciál v oblasti vzdělávání.
Autor Mgr. Michal Černý

Role učitele, limity role, míchání rolí

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Na roli učitele se můžeme dívat z mnoha úhlů pohledu. Téměř vznešeně vyznívá - Učitel jako archetyp. Prakticky se můžeme podívat do školského zákona. Můžeme se dívat i na historickou úlohu učitele a roli učitele v současné škole, roli učitele v moderní době, roli učitele v dobách, kdy byla zatížena ideologicky. Zajímavá je i role učitele jako role filmová, najdeme zde typy statečné (Vyšší mravní princip), svérázné (Vratné lahve), autoritativní (Obecná škola), zoufalé (Obecná škola).
Autor RNDr. Renata Svobodová

Jak chránit osobnost online učitele

Základní vzdělávání
Praktický příspěvek
zkušenost

Článek je součástí učitelského Spomocnika na adrese https://spomocnik.rvp.cz.

Zamyšlení nad úlohou učitele v online prostředí, v němž probíhá stále více neformálních vzdělávacích aktivit a mělo by být se školním formálním prostředím propojeno.
Autor Bořivoj Brdička

Facebookoví šílenci na HBO

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek

Článek je součástí učitelského Spomocnika na adrese https://spomocnik.rvp.cz.

Recenze televizního dokumentu informujícího o vlastnostech Facebooku s komentářem problematiku vztahující k činnosti učitelů.
Autor Libor Trhlík

Učitel (něco k začátku školního roku)

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Zářijové zamyšlení nad profesí učitele...
Autor Alžběta Peutelschmiedová

Role učitelů jako výzkumníků ve změně vzdělávání

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Změna vzdělávání spočívá v přeměně způsobů učení i hodnocení. Výzkumná práce pedagogů je zde velmi vhodnou metodou učitelova učení, protože ho zapojuje do autentické a smysluplné aktivity při zkoumání vlastních postupů. Práce, kdy učitelé sami provádějí výzkum a osvojují si jej, je především o interaktivním učení a spolupráci, jde o proces vyžadující hlubokou reflexi. Jde o velmi efektivní způsob účinného odborného růstu, který by měl být začleněn do plánů rozvoje zaměstnanců školy a jejich odborné učební aktivity. Výzkumná práce učitelů je zde definována jako „systematické zkoumání” problémů. Musí být dobře naplánována, zdokumentována, monitorována a systematicky ohodnocena. Může být jednoduše začleněna do každodenní činnosti ve školách. Výzkumná práce učitelů se tak může stát hnací silou změny ve vzdělávání a zlepšování škol různými, ale zároveň jednoduchými způsoby.
Autor Jane Jones

Měnící se role učitele v probíhající školské reformě

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Příspěvek seznamuje čtenáře se závěry z dotazníkového šetření provedeného na 1. ZŠ v Plzni zaměřeného na názory na měnící se roli učitele jako nositele zodpovědnosti ve výchovně vzdělávacím procesu.
Autor Zdeňka Pavlíčková
Celkem: 9