Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "primární prevence"

Zobrazit na úvodní stránce článků

RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "primární prevence"

Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Chuť přiblížit se a pochopit se je zásadní

Jazykové vzdělávání
Informativní příspěvek
ZŠ Angelovovu v Praze navštěvují žáci-cizinci především z Vietnamu a bývalých republik Sovětského svazu. Po příchodu do školy je provedena diagnostika vzdělávacích a sociálních potřeb. Ve spolupráci s organizací META následuje diagnostika úrovně českého jazyka. O žáky-cizince pečuje tým odborníků. Škola nabízí výuky češtiny jako druhého jazyka, adaptační kurzy a systematicky buduje multikulturní prostředí. Nedílnou součástí je i široká nabídka volnočasových aktivit. Nejdůležitější je však ochota jednotlivých učitelů se k žákům-cizincům přiblížit a pochopit je.
Autor Mgr. Michal Lokaj

Kvalitní primární prevence? Ta certifikovaná!

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Pro pedagogy, zejména výchovné poradce a školní metodiky prevence, je důležité vědět, že v ČR funguje systém kontroly kvality školské primární prevence. Jeho cílem je zabezpečit, aby na školách byla poskytována prevence v odpovídající kvalitě. Certifikace poskytovatelů primární prevence provádí Národní ústav pro vzdělávání. Proces certifikace šetří nejen veřejné finance (tím, že se dotace směřují jen do efektivních programů), ale hlavně chrání bezpečí žáků a zaručuje jim etické a profesionální zacházení během preventivních programů, ať už se konají přímo na půdě školy, nebo jinde.
Autor Roman Petrenko

Začalo ověřování kvality programů primární prevence

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
V polovině listopadu 2013 začaly první certifikace preventivních programů pro všechny oblasti rizikového chování, jako jsou drogy, šikana, rizikové sexuální chování nebo záškoláctví. Poskytování těchto programů se věnují nejenom státní instituce, ale také celá řada neziskových organizací. Kvalita obsahu programů primární prevence i jejich lektorů má však rozdílnou úroveň. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy proto rozhodlo, že dotace na programy prevence rizikového chování bude udělovat pouze subjektům, u kterých bude kvalita poskytovaných služeb nezávisle ověřena. Za tímto účelem bylo v Národním ústavu pro vzdělávání zřízeno Pracoviště pro certifikace, které má ověřování kvality programů na starosti. O tom, jak budou certifikace konkrétně probíhat, jsme hovořili s jeho odbornou garantkou Mgr. Lucií Myškovou.
Autor Zoja Franklová

Možnost realizace adaptačních kurzů pro střední školy v Plzeňském kraji

Odborné vzdělávání
Informativní příspěvek
Článek pojednává o možnostech realizace adaptačních (seznamovacích) kurzů (pobytů) pro nastupující žáky středních škol (gymnázií, středních odborných škol a středních odborných učilišť).
Autor Jakub Havlíček

Nebezpečí zvané kybergrooming III – osobní schůzka

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Příspěvek se zaměřuje na finální etapy internetové manipulace vedoucí k osobní schůzce – kybergrooming.
Autor Kamil Kopecký
Celkem: 5