Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "pohádka"

Zobrazit na úvodní stránce článků

RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "pohádka"

Seřadit dle: Počet komentářů, Nejvíce
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Jak museli louskat ořechy

Předškolní vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Projekt je založen na prožitkovém učení, jsou proto volena témata dětem blízká, s možností pozorování, manipulace a experimentace. Motivace pohádkovým námětem je pro děti zajímavá, děti se stávají součástí děje, vstupují do něj a aktivně se do děje zapojují, ovlivňují ho apod. Všechny činnosti jsou motivačně spojeny a rozvíjejí děti ve všech vzdělávacích oblastech.
Očekávané výstupy:
 • poznávat přírodu - některé stromy, keře a jejich plody;
 • chápat základní matematické pojmy, souvislosti - třídění, porovnávání, rozlišovat více x méně, řešit jednoduché labyrinty ...;
 • postupně zvládnout základní pohybové dovednosti (překonávat překážky, kutálet míč, manipulovat s drobnými předměty a náčiním ...);
 • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé;
 • dodržovat pravidla her, jednat spravedlivě.

 • Časový rozsah: přibližně 2 týdny, lze přizpůsobit aktuální situaci a podmínkám
  Věková skupina: 4 - 6 let
  Autor Eva Pipková

  Hrnečku, vař!

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  lekce
  Záměrem je podpořit zájem dětí o pohádkový svět, přenést ho do jejich hry a tvořivosti.
  Autor Ivana Bešťáková

  O hajném Robátkovi

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  zkušenost
  střednědobý
  Děti prostřednictvím pohádky pronikají do lesního království, kde se seznamují s volně žijícími zvířaty a jejich způsobem života. Dozví se, kdo je to myslivec, hajný, jaká je jejich hlavní úloha. Různými činnostmi a praktickými zkušenostmi získávají kladný vztah k přírodě, který zpětně odráží poznatky o tom, jak se v lese správně chovat.
  Autor Miroslava Strakatá

  Pohádková dramatika O perníkové chaloupce - I. část

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  střednědobý
  Inspirativní článek „Pohádková dramatika ‒ O perníkové chaloupce I. část“ slouží jako námět pro dramatickou činnost s dětmi předškolního věku. Dramatické činnosti jsou inspirovány pohádkovým příběhem. Tvořivá dramatika v mateřské škole je obecně chápána jako jeden z nejlepších prostředků pro rozvoj dětské osobnosti.
  Autor Bc. Michael Novotný

  Pohádková dramatika „O perníkové chaloupce“ – II. část.

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  střednědobý
  Tento inspirativní článek pokračuje v nabídce dramatických her motivovaných pohádkou O perníkové chaloupce autora Františka Hrubína. Učitelky mateřských škol je mohou využít jak ve vzdělávací nabídce, tak v kroužku tvořivé dramatiky.
  Autor Michael Novotný

  O Koblížkovi

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  dlouhodobý
  Článek přináší ukázku ze sedmnáctého dílu oblíbené řady Šimonovy pracovní listy a představuje celoroční výchovně-vzdělávací projekt pro učitelky MŠ, použít jej mohou však i rodiče při svých činnostech s dětmi. Každý měsíc školního roku obsahuje náměty pro práci s jedním pohádkovým příběhem (jedná se o pohádky klasické i současné) a k němu 3 - 4 grafomotorické pracovní listy. Hlavní úkol k pracovnímu listu je doplněn cvičeními zahrnujícími všechny oblasti RVP pro MŠ. Úkoly rozvíjejí dovednosti základního počítání, jazykových a výtvarných schopností, orientaci na ploše… Vždy je uveden cíl, pomůcky, motivace, tipy pro úpravu, prohloubení tématu apod.
  Autor Eva Štandová

  Není pohádka, jako pohádka – II. část

  Předškolní vzdělávání
  Teoretický příspěvek
  odborný příspěvek
  II. část teoretického článku porovnává klasickou, čtenou literaturu s obrázkovou knihou.
  Autor Bc. Michael Novotný

  Není pohádka jako pohádka – I. část

  Předškolní vzdělávání
  Teoretický příspěvek
  odborný příspěvek
  Tento článek se zabývá srovnáním klasické, čtené literatury s literaturou v obrázkové knize pro děti. Jaká literatura je pro děti přínosnější?
  Autor Bc. Michael Novotný

  Logopedické pohádky: Pavlík a dalekohled, Malá lesní víla

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  lekce
  Článek předkládá ukázku z knihy Logopedické pohádky: Příběhy k procvičování výslovnosti autorek Jany Havlíčkové a Ilony Eichlerové. Ukázky jsou doplněny o náměty pro práci s pohádkami.
  Autor I. Eichlerová, J. Havlíčková

  Cukrářské řemeslo

  Předškolní vzdělávání
  Praktický příspěvek
  inspirace
  lekce
  Dramatické činnosti k pohádce Marie Kubátové Cukrářská pohádka.
  Autor Anita Šťastná
  Celkem: 61