Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "občanství"

Zobrazit na úvodní stránce článků

RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "občanství"

Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Kdo je Čech?

Základní vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
Koho můžeme označit za Čecha? Je to člověk, který plynule mluví česky? Je to ten, kdo v dospělosti pije pivo? Je Čechem člověk, který se v Česku narodil, ale celý život žije v jiné zemi, nebo snad ten, kdo se v ČR nenarodil, ale celý život zde prožil? Lze vůbec vymezit jasná kritéria, podle kterých Čecha poznáme?
Autor Anna Mairingerová

Jak na volby?

Gymnaziální vzdělávání
Informativní příspěvek
Leckdo vyplňuje volební kalkulačky a řeší, koho volit. Pro učitele (ale i další vzdělavatele) jsou volby i něčím jiným než rozhodováním, koho si vybrat. Jsou příležitostí k posilování demokratické kultury ve škole. Přemýšleli jste, jak téma voleb uchopit v hodinách?
Autor Metodický portál – Výchova k občanství

Výchova demokratického občana - konkretizace tematického okruhu Občan, občanská společnost a stát

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Obsahová podpora pro průřezové téma Výchova demokratického občana konkretizuje a tematizuje tematický okruh Občan, občanská společnost a stát. Konkrétní témata jsou rozpracováním doporučených očekávaných výstupů průřezového tématu (tzv. DOVů). Tímto způsobem se průřezová témata ve svém formátu více přibližují obsahu vzdělávacích oborů (a jejich očekávaným výstupům) a umožňují tak snazší integraci do ŠVP a také do výuky.
Autor Mgr. Petra Slámová

Zapamatujte si

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Kontrolní otázky k cyklu Výchova k občanství
Autor Věra Jirásková

Občanská společnost

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Na konkrétním příkladu je popsáno fungování občanské společnosti - možnosti občanů sdružovat se k prosazení společných zájmů. Článek je součástí cyklu Výchova k občanství.
Autor Věra Jirásková

Občan a občanství

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek objasňuje pojem občanství, jeho prvopočátky a vývoj jeho chápání v novodobé české historii, včetně způsobů jeho nabytí i pozbytí. Článek je součástí cyklu Výchova k občanství.
Autor Věra Jirásková

Výchova demokratického občana

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Úvodní článek cyklu k tematickému okruhu Občan, občanská společnost a stát.
Autor Věra Jirásková

Ke koncepci vzdělávacího obsahu Výchovy k občanství

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
O pojetí a zpracování Výchovy k občanství v RVP ZV
Autor Viola Horská

Pojetí vzdělávacího oboru Výchova k občanství v RVP ZV

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Vzdělávací obor Výchova k občanství má mimořádný potenciál k integraci jak s dalšími vzdělávacími obory, tak s průřezovými tématy.
Autor Viola Horská
Celkem: 9