Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "mluvený projev"

Zobrazit na úvodní stránce článků

RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "mluvený projev"


Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Mluvený projev při vystupování před kamerou

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Po osvojení základních znalostí a dovedností z oblasti techniky natáčení, zpracování videa na počítači a stavby mediálního sdělení zařazujeme tento blok. Vycházíme ze skutečnosti, že žáci již natáčeli videa, v rámci jejichž tvorby si vyzkoušeli vystupování před kamerou.
Autor Michal Přibyl

Rétorika pro pedagogy

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Ukázka z knihy nakladatelství Grada se věnuje výukové komunikaci. V knize Rétorika pro pedagogy se ovšem setkáte jednak se základy řečových technik, tak i návody na zvládnutí interpretace textu a doporučeními jazykových prostředků pro komunikaci ve škole.
Autor doc. PhDr. Eva Hájková CSc.

Použití synonym v mluvených i psaných projevech

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Synonyma obohacují projev. Důležitá jsou v běžné komunikaci, ne vždy vhodně používaná při odborném vyjadřování. Příspěvek předkládá náměty pro práci se synonymy a upozorňuje na některé nepřesnosti, jichž bychom se měli vyvarovat. Součástí textu jsou náměty pro cvičení.
Autor Milena Krobotová

Umíme skloňovat číslovky? Problémy v současném mluveném projevu

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Číslovky a jejich skloňování, případně tvary slov, které se na ně vážou (další číslovky, podstatná jména či slovesa), jsou pro současného uživatele spisovné češtiny často velkým oříškem. Tento článek ukazuje, ve kterých případech se chybuje nejčastěji. Kromě toho se zaměřuje na vývojové tendence v současném tvarosloví číslovek, konkrétně na snahu skloňovat je spíše méně, některé dokonce mají snahu ustrnout na jednom tvaru a takřka se neskloňují (např. složené číslovky se „sto“). Jako příklady slouží nejnovější ukázky z mluveného projevu, který je slyšet v rozhlasovém a televizním zpravodajství a publicistice v celoplošných veřejnoprávních, ale i soukromých médiích. Ukázky dokazují, že s číslovkami mají problém nejen běžní mluvčí, ale i profesionálové, tedy televizní i rozhlasoví redaktoři, moderátoři a v neposlední řadě politici.
Autor Jana Taušová

Žák-cizinec a konkurence spisovné a obecné češtiny ve výuce

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Je dobré začít s výukou spisovného či obecně českého jazyka nebo obou variant? Jak přistupovat k výuce češtiny žáků-cizinců, kteří mají odlišnou jazykovou zkušenost a vstupní úroveň jazyka?
Autor PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.

Výuka základů mluveného projevu – Jak mluvit tak, aby nám druzí rozuměli

Odborné vzdělávání
Informativní příspěvek
Obor: cs
PDP popisuje využití a střídání různých výukových metod při hodině Kultury osobního projevu. U žáků jsou rozvíjeny klíčové kompetence komunikativní, sociální, personální a kompetence k řešení problémů. Využívána je zejména metoda názorně-demonstrační (předvádění a pozorování, práce s obrazem) a komplexní metoda frontální výuky.
Autor Mgr. Ivana Vohnoutová
Celkem: 6