Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "metodická příručka"

Zobrazit na úvodní stránce článků

RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "metodická příručka"


Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Podpora rozvoje přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání

Předškolní vzdělávání
Informativní příspěvek
Úkolem předškolního vzdělávání v oblasti přírodovědné gramotnosti je připravit dětem základ pro utváření vztahu k přírodě, pro chápání souvislostí v přírodních jevech a pro jejich budoucí vnímání světa. Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) ve spolupráci s odborníky připravil pro pedagogy v mateřských školách metodickou příručku podpory přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání. Příručka obsahuje úvodní teoretickou část, seznamující s podstatou přírodovědné gramotnosti, se základy myšlení k ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů. Druhá, praktická část je rozdělena do několika bloků. Najdete zde propojení přírodovědné gramotnosti s výtvarnými činnostmi, inspiraci pro práci s dětmi včetně popisu několika konkrétních činností ověřených v praxi mateřských škol.
Autor Mgr. Hana Splavcová

Učební proces, kterým studenti procházejí v rámci programu Active Citizens

Gymnaziální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
V rámci projektu Active Citizens vznikla unikátní metodika programu, jejímž cílem je posílit v mladých lidech motivaci a schopnosti nezbytné pro partnerskou spolupráci uvnitř komunit. Stěžejní částí metodiky jsou její aktivity. Než vám je představíme, považujeme za důležité objasnit jednotlivé fáze učebního procesu. Tento článek se tedy věnuje způsobu dělení metodiky a logice její struktury.
Autor Mgr. V. Endrštová a kol. Variant a British Council

Václavské náměstí v perspektivách - metodická příručka

Gymnaziální vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
Metodická příručka, kterou nabízíme ke stažení, je jedním z výstupů projektu Praha sdílená a rozdělená. Cílem projektu i metodické příručky je pomocí symbolického významu místa utvářet živoucí vztah k minulosti tak, aby se stala zdrojem historického poučení a kritické interpretace vlastních dějin.
Autor M. Hes, T. Rejšková

Aktivity k rozvíjení vyjadřovacích dovedností u dětí: Pohádkoví hrdinové

Základní vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
Článek obsahuje ukázky z knihy Aktivity k rozvíjení vyjadřovacích dovedností u dětí - kapitoly k tématu práce s pohádkami a pohádkovými hrdiny.
Autor Eva Schneiderová

Metodická pomoc učitelům odborných škol

Odborné vzdělávání
Informativní příspěvek
Náplní tříletého národního projektu Kurikulum S – Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání, který skončí letos v červnu, byla pomoc učitelům při kurikulární reformě. Ta spočívala nejen v poskytování rad, konzultací, pořádání seminářů a workshopů, ale také ve vydání metodických příruček i dalších publikací, v nichž učitelé najdou užitečné informace o probíhající reformě na pilotních školách zapojených do projektu, o sociálním partnerství odborných škol i tipy na zajímavé formy výuky a výukové strategie.
Autor Kurikulum S

Vybraná metodická podpora ke klíčovým kompetencím

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Kurikulární reforma přinesla do života škol řadu nových pojmů. Jedním z těch nejfrekventovanějších je pojem klíčové kompetence. Klíčové kompetence by si měli žáci postupně osvojovat napříč všemi předměty. Se systematickým zaváděním klíčových kompetencí do výuky je doposud spojeno mnoho nejasností a otázek. Článek přináší soupis inspirujících metodických materiálů, které pedagogům mohou pomoci při začleňování klíčových kompetencí do vyučování.
Autor Mgr. Šárka Kocourková

Badatelské aktivity

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Příspěvek se zabývá informovaností a popsáním metodické příručky Badatelské aktivity na 1. stupni základního vzdělání, praktickými ukazateli, proč je příručka přínosem pro učitele, respektive pro žáka.
Autor Hana Brožová

Nová příručka ke studiu didaktiky dějepisu

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek informuje o publikaci Příručka ke studiu didaktiky dějepisu D. Labischové a B. Gracové. Jedná se o ucelené moderní didaktické dílo zohledňující inovativní přístupy ve vzdělávání.
Autor Dagmar Hudecová

Využití modelu badatelského projektu ve vzdělávacích okruzích oblasti Člověk a jeho svět

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Příspěvek se zabývá novým přístupem ke vzdělávání žáků 1. stupně základní školy - badatelským projektem. Informuje o nové metodické příručce vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, která nový přístup popisuje. Článek volně provází učitele naplňováním očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.
Autor Alena Rakoušová

ROZUMĚT MÉDIÍM - základy mediální výchovy pro učitele

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Autor v příspěvku seznamuje čtenáře s obsahem metodické příručky Rozumět médiím - základy mediální výchovy pro učitele.
Autor VÚP Praha
Celkem: 10