Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "koordinátor"

Zobrazit na úvodní stránce článků

RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "koordinátor"

Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Úloha koordinátora ŠVP

Odborné vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Příklad dobré praxe popisuje na základě zkušenosti činnost koordinátora při tvorbě ŠVP a postup rozpracování RVP do ŠVP.
Autor Ing. Milena Škorpilová

Tvorba školního vzdělávacího programu z pohledu koordinátora

Odborné vzdělávání
Teoretický příspěvek
aplikační příspěvek
Zkušenosti z tvorby školního vzdělávacího programu a rady pro ostatní tvůrce.
Autor Ing. Vladimír Urbánek

Úloha koordinátora a ředitele školy při tvorbě ŠVP

Odborné vzdělávání
Informativní příspěvek
Příklad dobré praxe je ukázkou práce ředitelky školy v roli koordinátorky a zdůvodnění výhod spojení funkcí ředitelky školy a koordinátorky v jedné osobě. Tento příklad dobré praxe může být pomůckou pro ředitele škol při zvažování své pozice před tvorbou ŠVP.
Autor Ing. Bc. Jarmila Zábranská

Nemysli jen na sebe aneb tvorba ŠVP v týmu

Odborné vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Tento příklad dobré praxe je ukázkou řízení a práce týmu při tvorbě ŠVP pro obor Aplikovaná chemie na SPŠCH Brno, a to především ve fázi tvorby učebního plánu. Představuje doporučení pro správné sestavení týmu a řešení situací v různých fázích vývoje skupiny (týmu).
Autor Ing. Irena Pavlíčková

Úloha ředitele školy a koordinátora při zavádění kurikulární reformy

Odborné vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Tento příklad dobré praxe objasňuje problematiku řídící činnosti koordinátora při realizaci kurikulární reformy v odborném vzdělávání.
Autor Ing. Pavla Stejskalová

„Nejtěžší na dokončení ŠVP je ještě motivovat kolegy“ - svěřovali se koordinátoři gymnázií

Gymnaziální vzdělávání
Informativní příspěvek
Postřehy z regionálních setkání koordinátorů a učitelů gymnázií týkající se procesu vzniku ŠVP.
Autor Lucie Slejšková

Adaptační kurzy - první krok na cestě k vytváření pozitivního klimatu ve třídě

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Práce zpracovaná jako závěrečná práce v rámci absolvování studia k výkonu specializovaných činností Koordinátor školního vzdělávacího programu se zabývá adaptačními kurzy a jejich vlivem na tvorbu klimatu ve třídě.
Autor Eva Nováková

Prezentace školy a ŠVP pro veřejnost

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Práce zpracovaná v rámci absolvování studia k výkonu specializovaných činností Koordinátor školního vzdělávacího programu se zabývá otázkou propagace školy a jejího ŠVP před veřejností.
Autor Hana Pohlídalová

Od skupinové ke kooperativní výuce

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Závěrečná práce vzniklá v rámci absolvování studia k výkonu specializovaných činností Koordinátor školního vzdělávacího programu je zaměřena na jednu z organizačních forem výuky, kterou je skupinová a kooperativní výuka.
Autor Miluše Kucková

Metody a formy práce Začít spolu vedoucí ke klíčovým kompetencím

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Závěrečná práce vzniklá v rámci studia k výkonu specializovaných činností Koordinátor školního vzdělávacího programu.
Autor Olga Novotná
Celkem: 12