Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "kooperativní vyučování"

Zobrazit na úvodní stránce článků

RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "kooperativní vyučování"

Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Videotvorba a týmová práce

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Při videotvorbě žáci obvykle pracují v menších týmech, kde každý člen zastává určitou funkci. Tímto způsobem vzniká pozitivní vzájemná závislost mezi žáky. Ti vědí, že případný neúspěch jednoho člena týmu zamezí dosažení společného cíle, uvědomují si nutnost zodpovědného přístupu a podřízení se týmu.
Autor Michal Přibyl

Kooperativní vyučování v odborném předmětu části strojů

Odborné vzdělávání
Informativní příspěvek
Příklad dobré praxe je ukázkou využití metody kooperativního vyučování v odborném předmětu části strojů. Při vyučování se žáci učí najít pojmenování strojních součástí s příklady využití v praxi, a spojení jednotlivých součástí v jeden celek, tj. v jedno funkční zařízení.
Autor Ing. František Černý

Hodina českého jazyka s využitím skupinového vyučování

Odborné vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Metoda kooperativního vyučování byla použita v hodině českého jazyka, při níž si žáci zopakovali charakteristické rysy publicistického stylu se zřetelem na inzerát. Rozvíjejí se kompetence sociální a komunikativní.
Autor Mgr. Jarmila Suchá

Pracujeme s periodickou soustavou prvků

Odborné vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Tato hodina je ukázkou použití aktivizačních metod a prvků kooperativního vyučování v hodině Základů přírodních věd, při níž žáci 1. ročníku oboru Elektrikář mají navázat na znalosti z chemie ze základní školy a zopakovat si nové znalosti, které získali v předchozí výkladové hodině. Současně u nich dochází k rozvoji kompetence k učení, k rozvoji matematických aplikací, kompetence komunikativní, sociální a k řešení problémů.
Autor Mgr. Blanka Kouřilová
Celkem: 4