Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "komunitní škola"

Zobrazit na úvodní stránce článků

RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "komunitní škola"

Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Cesty k uplatňování práv dítěte ve školní praxi

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Článek se snaží reflektovat výstupy projektu Práva dítěte ve školské praxi, které byly publikovány v publikaci Cesty ke škole respektující a naplňující práva dítěte. Problematiku práv dítěte pojímá jak z hlediska obecných práv, tak i v možnostech a limitech jejich prolínání do výchovy a vzdělávání ve školním prostředí. Jednu z klíčových složek naplňování práv dítěte nachází v konceptu komunitní školy, který považuje za syntézu participativních a přátelsky orientovaných přístupů školy k dítěti a jeho právům.
Autor Marek Lauermann

Zdravé klima v komunitních školách

Neformální vzdělávání
Informativní příspěvek
Vzdělávacího program „Zdravé klima v komunitních školách“ v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a jeho zaměření na cílovou skupinu - tedy pracovníky pracující s dětmi a mládeží ve volném čase.
Autor Danuše Netolická

Komunitní škola v perspektivě českého vzdělávacího systému

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek mapuje vývoj konceptu komunitní školy a problematiku komunitních škol v ČR z hlediska interpretace tohoto pojmu a jeho aplikace do činnosti a vzdělávacích programů základních a středních škol.
Autor Marek Lauermann

O konferenci „Rozvoj kvality komunitních škol: Jak si vedeme“

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Mezinárodní konference „Rozvoj kvality komunitních škol: Jak si vedeme“ se konala 14.–15. června 2011 v Kyjevě. Jejím cílem bylo vytvoření fóra pro diskusi o osvědčených postupech v rozvoji kvality komunitních škol v zemích východní, střední a západní Evropy a Asii a také posílení pravomoci národních nevládních organizací v oblasti podpory komunity a školních programů, jak ve svých zemích, tak i mezinárodně. Jsou uvedeny příklady z ČR a Mezinárodního centra excelence.
Autor Marek Lauermann

Škola jako centrum obce – od pasivity k aktivitě

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Budování školy jako otevřeného a snadno přístupného centra obce má několik aspektů, které je dobré znát proto, aby škola mohla tuto svou roli efektivně a systematicky rozvíjet a kultivovat. Tři aspekty jsou zásadní a určující: organizační zázemí, partnerství a kapacita pro získávání zdrojů. Co se za těmito slovy konkrétně skrývá? Jak s nimi může (a má) škola účinně pracovat? Které metodiky a postupy při této práci se osvědčily v praxi škol? Hledat odpovědi na tyto otázky se snaží tento článek.
Autor Marek Lauermann

Vytváření úspěšného partnerství mezi školou a rodiči

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Přestože managamenty škol věří, že existuje nepříznivé ovzduší spolupráce mezi nimi a veřejností, nic se nezmění, dokud ředitelé nebudou muset odpovídat na požadavky rodičů a společně s nimi plánovat a konzultovat většinu důležitých organizačně-rozvojových opatření. To je mnohdy to nejobtížnější (a nejdůležitější) – začít hledat odpovědi na nepříjemné otázky. Jakmile spolupráce s rodiči bude narušovat naše poslání vzdělávat a vychovávat, kdo za to bude zodpovědný? Jak budeme hodnotit a měřit výsledky? Jak mohou být ředitelé zodpovědní za zapojení rodičů, když nemohou kontrolovat všechny jejich aktivity?
Autor Marek Lauermann

Ověření standardů kvality komunitní školy – dílčí výsledky mezinárodního projektu

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Každá komunitní škola se vyvíjí jinak – některé škole se daří rychleji naplňovat vize, některá dokáže efektivněji reagovat na potřeby místní komunity, někde je vyšší nadšení a nasazení zaměstnanců školy pro komunitní vzdělávání nebo některé školy lépe umějí rozvinout své komunitně orientované aktivity. Jak ale zjistíme, že je komunitní škola kvalitní? Právě proto byly shrnuty klíčové charakteristiky komunitních škol, na základě kterých se dá změřit kvalita komunitní školy. Pilotní projekt, realizovaný na 80 školách v 8 zemích, včetně ČR, shrnuje základní zkušenosti a možnosti jejich použití a snaží se zachytit mezinárodně platné jádro komunitní dimenze školy. Byly ověřeny na venkovských i městských komunitních školách.
Autor Marek Lauermann

Mezinárodní den komunitních škol

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Informativní článek připomíná Mezinárodní den komunitních škol, který připadá na 1. března. Obsahuje též náměty na školní aktivity, jimiž jej lze oslavit, a kontakt na organizátory.
Autor Marek Lauermann
Celkem: 8