Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "hlas žáků"

Zobrazit na úvodní stránce článků

RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "hlas žáků"

Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Žákovské parlamenty na základních školách ČR

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Fungující žákovský parlament v současných českých školách se může stát efektivním nástrojem v procesu demokratizace prostředí vzdělávacích institucí. Žákům může přinést radost z podílení se na běhu školy, zažití úspěchu ze zvládnuté odpovědnosti, rozvoj občanských a osobnostních dovedností, zažití zkušenostního učení. Žákovský parlament se však utváří v kontextu celoškolního komplexního procesu, během něhož dochází především ke změně klimatu, ale i vztahu mezi vedením školy, zaměstnanci a samozřejmě žáky směrem k partnerství, spolupráci, participaci, společnému rozhodování i dělbě moci.
Autor Tomáš Hazlbauer

Participace žáků na životě školy

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Úvod k seriálu
Autor Jitka Vidláková

Co znamená, když se řekne participace žáků

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
První část k seriálu věnovanému tématu participace žáků. Jeho cílem je přiblížit čtenářům současné chápání tohoto slovního spojení a rovněž naznačit význam základních škol jako prvních institucí, kde se mladí lidé učí a osvojují si různé formy a postupy participace.
Autor Jitka Vidláková

Proč naslouchat žákům a podporovat jejich participaci na životě školy?

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Text je druhým dílem k seriálu věnovanému tématu participace žáků a je věnován nastínění hlavních argumentů, proč bychom měli ve škole žákům naslouchat a podporovat jejich participaci na životě školy.
Autor Jitka Vidláková

Podoby žákovské participace

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Text je třetím dílem seriálu věnovanému tématu participace žáků. Záměrem textu je přiblížit čtenářům možné úrovně participace žáků, její formy a obsah.
Autor Jitka Vidláková

Jak podporovat participaci žáků

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Text je posledním z řady teoreticky zaměřených příspěvků v seriálu věnovaném tématu participace žáků. Pozornost je v něm věnována dvěma typickým způsobům podpory participace žáků dospělými ve škole. V závěru textu jsou dále naznačeny některé výzvy a otazníky, s nimiž se školy v souvislosti s participací žáků musejí vyrovnávat.
Autor Jitka Vidláková
Celkem: 6