Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "funkční gramotnost"

Zobrazit na úvodní stránce článků

RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "funkční gramotnost"

Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Funkční gramotnost v mateřské škole (2. část)

Předškolní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Tento článek je zaměřen na problematiku funkční gramotnosti dětí předškolního věku. Cílem práce je vytvoření souhrnného praktického materiálu, který usnadní učitelům mateřských škol plánovat vzdělávací nabídku zaměřenou na přípravu dítěte do školy. Tato nabídka odpovídá záměrům individualizovaného vzdělávání. Lze ji využít pro plánování společných řízených aktivit nebo nepřímo řízených činností do herních center. Tento soubor tvoří plán rozvoje funkční gramotnosti v těchto čtyřech oblastech: v předčtenářské, předmatematické, finanční a environmentální. Je rozpracován do tabulek v časovém horizontu jednoho roku tak, aby dosahoval klíčových kompetencí stanovených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Tento přehledný systém plánování, umožňující snadnou kontrolu plnění, povede u dětí k osvojování schopností důležitých pro budoucí čtení, psaní, počítání, environmentální senzitivitu a hospodaření. Text vznikl v rámci projektu PPUČ, financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů, který podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).
Autor Bc. Lenka Kučerová

Plán rozvoje funkční gramotnosti dětí předškolního věku (1. část)

Předškolní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Tento článek je zaměřen na problematiku funkční gramotnosti dětí předškolního věku. Cílem práce je vytvoření souhrnného praktického materiálu, který usnadní učitelům mateřských škol plánovat vzdělávací nabídku zaměřenou na přípravu dítěte do školy. Tato nabídka odpovídá záměrům individualizovaného vzdělávání. Lze ji využít pro plánování společných řízených aktivit nebo nepřímo řízených činností do herních center. Tento soubor tvoří plán rozvoje funkční gramotnosti v těchto čtyřech oblastech: v předčtenářské, předmatematické, finanční a environmentální. Je rozpracován do tabulek v časovém horizontu jednoho roku tak, aby dosahoval klíčových kompetencí stanovených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Tento přehledný systém plánování, umožňující snadnou kontrolu plnění, povede u dětí k osvojování schopností důležitých pro budoucí čtení, psaní, počítání, environmentální senzitivitu a hospodaření. Text vznikl v rámci projektu PPUČ, financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů, který podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).
Autor Bc. Lenka Kučerová

Cesty k rozvíjení gramotností žáků

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Škola by měla hledat stále nové cesty a strategie, které vedou k vytváření efektivního edukativního prostředí pro všechny žáky. Žáci by měli do tohoto prostředí chodit rádi, měli by se rádi vzdělávat. Pokud pedagogové podporují jejich spolupráci a aktivní účast na procesu vzdělávání, škola se zaměřuje na mezilidské vztahy a kulturu, pak se lépe daří rozvíjet potenciál žáků s ohledem na jejich osobní maximum. Příspěvek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.
Autor Mgr. Markéta Olbertová

Levák a počítač

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
V průběhu posledního čtvrtstoletí se změnilo ovládání počítače a po letech užívání počítačů se v některých parametrech mění i zvyklosti jejich uživatelů. O tom, jak přeorganizovaly počítače práci v řadě profesí i chod rodin v trávení volného času i komunikaci mezi jednotlivými členy i okolím, jak přeskupily význam jednotlivých zdrojů informací a druhů zábavy, hovořit nebudeme – zajímat nás bude pouze jen mechanizmus organizace pracoviště a zejména ovládání externích zařízení.
Autor Ivo Vodička

Kuchařka podle Carrolla

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek

Článek je součástí učitelského Spomocnika na adrese https://spomocnik.rvp.cz.

Připomínka eseje Krmení mysli známého průkopníka moderního přístupu k matematice a k problematice zpracování informací, jímž byl na konci 19. století Lewis Carroll - učitel oxfordské Christ Church a autor Alenky v říši divů.
Autor Bořivoj Brdička

Co je čtenářská gramotnost, proč a jak ji rozvíjet?

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Čtenářská gramotnost by měla být u žáků rozvíjena tak, aby mohli čtení využívat jako nástroj k dosažení dalších cílů, které jsou klíčem k úspěchu v pracovním i osobním životě a ve společnosti.
Autor Ivana Procházková

Co rozumíme pojmem informace?

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Text naznačuje problémové okruhy a pojmy oblasti ICT, se kterými se mohou absolventi škol setkat v rozvinuté informační společnosti. Zvláštní pozornost je věnována mnohoznačnosti a neurčitosti pojmů, která je demonstrována na příkladu informace.
Autor Zdeněk Jonák

Pojetí vzdělávací oblasti ICT v RVP ZV

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Cílem školního vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií je integrace počítačové a funkční gramotnosti v celek tzv. informační gramotnosti.
Autor Zdeňek Jonák
Celkem: 8