Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "ekonomika"

Zobrazit na úvodní stránce článků

RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "ekonomika"

Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Trh a ekonomické aspekty moci

Gymnaziální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Stať se zabývá ekonomickými aspekty moci. Je v ní konstatováno, že moc není bezprostředně předmětem zkoumání ekonomické teorie, a to i přes to, že i ekonom je konfrontován s projevy moci. Právě tam, kde začne uvažovat o ekonomických problémech v širších souvislostech a vstoupí na pomezí ostatních společenských věd, vzniká prostor, kde může začít i on uvažovat o moci a jejích ekonomických aspektech.
Autor Milena Tichá

Ekonomické aspekty EU

Gymnaziální vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
V tomto výukovém modulu se studenti dozvídají o základních ekonomických aspektech fungování EU.
Autor Zastoupení Evropské komise v ČR

Úvod do sociálních sítí: demokracie a politika

Gymnaziální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Sociální sítě představují významný nástroj v oblasti rozvoje demokracie, ale také jeden z pilířů volebních kampaní či reklamních projektů. V článku se pokusíme ukázat vliv sociálních sítí na demokracii, politický marketing a politiku.
Autor Bc. Monika Černá

Založení reálné firmy – 5. část: Další činnosti související se založením firmy

Odborné vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
V poslední části seriálu Založení reálné firmy se nacházejí údaje o dalších činnostech souvisejících se založením firmy, mezi které patří přijímání zaměstnanců, zpracování firemního katalogu a založení podnikatelského účtu. Důležitou činností je také vedení daňové evidence nebo účetnictví.
Autor Martina Kozáková

Založení reálné firmy – 4. část: Registrační povinnosti začínajícího podnikatele vůči úřadům

Odborné vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Čtvrtá část seriálu Založení reálné firmy je věnována registračním povinnostem začínajícího podnikatele vůči zdravotní pojišťovně, České správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu, úřadu práce a pojišťovně Kooperativa.
Autor Martina Kozáková

Založení reálné firmy – 3. část: Vyhotovení zakladatelského dokumentu a zajištění oprávnění k podnikání

Odborné vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Ve třetí části seriálu Založení reálné firmy se seznámíte s postupem ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi a následným zajištěním živnostenského oprávnění fyzickou i právnickou osobou. Také se v textu nacházejí informace o vyhotovení zakladatelského dokumentu a návrhu na zápis do obchodního rejstříku.
Autor Martina Kozáková

Založení reálné firmy – 2. část: Provedení průzkumu trhu, sestavení zakladatelského rozpočtu a zpracování podnikatelského plánu

Odborné vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Druhá část seriálu Založení reálné firmy je věnována analýze trhu, zjišťování potřeb zákazníků a zhodnocení konkurence. Značná část textu je zaměřena na sestavení zakladatelského rozpočtu a zajištění potřebných zdrojů financování. Také se seznámíte s funkcemi a zpracováním podnikatelského plánu.
Autor Martina Kozáková

Založení reálné firmy – 1. část: Výběr předmětu podnikání, názvu a umístění firmy a právní formy podnikání

Odborné vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
V první části seriálu Založení reálné firmy se seznámíte s možnostmi výběru předmětu podnikání, zvolením názvu (obchodní firmy) a vhodného umístění firmy. Podstatná část textu je věnována právním formám podnikání a kritériím, která jsou důležitá pro volbu případné právní formy.
Autor Martina Kozáková

Finanční gramotnost – 1. ročník celostátní soutěže

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Posláním soutěže je posouzení úrovně znalostí žáků druhého stupně základních a středních škol ve finanční gramotnosti. Hlavním cílem je umožnit žákům zorientovat se v ekonomické a finanční oblasti – jak sestavit domácí rozpočet, jak se vyznat v množství nabízených finančních produktů, jak se bránit předlužení, jak rozvíjet ekonomické myšlení – aktiva, pasiva apod. Vítěze celostátních kol čekají pěkné ceny.
Autor Jaroslav Froulík

Živnostenské podnikání

Odborné vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Popisovaná hodina je příkladem použití některých méně tradičních metod ve výuce ekonomiky – her, soutěží, křížovky, opakování a výkladu s pomocí informačních technologií. Tématem hodiny je živnostenské podnikání.
Autor Ing. Miroslava Illetšková
Celkem: 11