Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "dotazníkové šetření"

Zobrazit na úvodní stránce článků

RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "dotazníkové šetření"

Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Analýza k zařazování žáků-cizinců do výuky

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Aktuálnost problematiky vyplývá ze stále se zvyšujícího počtu žáků-cizinců v našich školách. Cílem úkolu je poskytnout podporu učitelům, kteří žáky cizince vyučují v ZŠ český jazyk i ostatní předměty. Jde o určování úrovně žáka v českém jazyce a následně o jeho správné zařazení do výuky.
Autor Jitka Tůmová

Co chtějí učitelé měnit v osnovách

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Už od roku 2008 probíhá monitorování kurikulární reformy. Postupně se uskutečnilo sledování na mateřských a základních školách, základních školách speciálních a v rámci projektu Kurikulum G i na gymnáziích. Rádi bychom vám představili některé zajímavé výsledky z dotazníkového šetření na 300 náhodně vybraných, plně organizovaných základních školách. Dokládají zkušenosti učitelů českého jazyka (ČJ), matematiky (M) a informačních a komunikačních technologií (ICT) z průběhu reformy. Co si tedy myslí učitelé základních škol o školních vzdělávacích programech a co by se podle nich mělo změnit?
Autor Mgr. Jitka Jarníková

Využití informačních technologií učiteli na středních školách

Odborné vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek seznamuje s výsledky pilotního průzkumu. Jedná se o dotazníkové šetření, které mělo za cíl zjistit míru využití informačních technologií učiteli na středních školách v Českých Budějovicích. Šetření se zúčastnilo 104 respondentů a mělo ukázat, do jaké míry využívají učitelé ICT pro přípravu na vyučování a začleňují do výuky prezentace, animace a nové informace čerpané například z internetu a zda je na školách dostatečné ICT vybavení. Průzkum proběhl během roku 2010. Dotazník obsahoval 18 otázek. Článek popisuje průběh vlastního dotazníkového šetření a prezentuje dílčí výsledky. Z analýzy výsledků dotazníku vyplývá, že dotazovaní učitelé na středních školách převážně mají dostatečné vybavení informačními technologiemi. Ve výuce používají nejvíce dataprojektor s počítačem a internet. Část šetření byla věnována využívání e-learningu ve vyučování. Pro učitele je to nový způsob výuky, se kterou se seznámili prozatím převážně jako studující kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Autor Jiří Straka

Jak získat zpětnou vazbu od žáků?

Odborné vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
V tomto článku ukazuji způsob získání rychlé zpětné vazby od žáků během několika minut včetně vyhodnocení. Článek vychází z mé vlastní zkušenosti.
Autor Petr Němec

Nadaní žáci v pilotních gymnáziích

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Příspěvek obsahuje výsledky dotazníkového šetření ohledně podpory nadaných žáků v šesti pilotních gymnáziích.
Autor Eva Zelendová
Celkem: 5