Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "databáze"

Zobrazit na úvodní stránce článků

RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "databáze"

Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Technologie na pomoc vyhodnocení sociálního klima třídy

Základní vzdělávání
Praktický příspěvek
zkušenost

Článek je součástí učitelského Spomocnika na adrese https://spomocnik.rvp.cz.

Námět na možnou formu zpracování problematiky sociálního klimatu ve třídě, včetně použití volně dostupného nástroje využívajícího databázi MS Access.
Autor František Hajdekr

Korpus českého verše a jeho využití ve výuce

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek

Článek je součástí učitelského Spomocnika na adrese https://spomocnik.rvp.cz.

Zpráva o novém nástroji Ústavu pro českou literaturu AV ČR, který poskytuje informace o české poezii 19. a 20. st. a může být vhodným zdrojem informací pro výuku.
Autor Jan Bouchner

Jak vyhledávat v patentových databázích?

Gymnaziální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
V článcích, které na Metodickém portálu RVP.CZ již vyšly (viz seriál v závěru článku), pedagogové již ukázali, jak mohou využít příkladů duševního vlastnictví nebo i databáze pro doplnění výuky ve svých předmětech. Pojďme se na databáze podívat blíže. Představíme si dvě - Národní databázi patentů a užitných vzorů a databázi Espacenet spravovanou Evropským patentovým úřadem (EPO).
Autor Kolektiv autorů ÚPV

Informační a komunikační technologie v zrcadle duševního vlastnictví

Základní vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
Článek popisuje souvislosti informačních a komunikačních technologií a duševního vlastnictví. Dále jsou ve článku uvedeny úkoly pro možné začlenění tématu duševní vlastnictví do hodin IKT.
Autor Ondřej Košek

Informační výchova jako reflexe informační společnosti

Gymnaziální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Je zajímavé, jak malý prostor je věnován informační výuce na gymnáziích. Nejde přitom jen o budování vztahu ke knihovnám, ale především o systematické pěstování schopností žáka získávat potřebné informace, organizovat je a efektivně je analyzovat. Jako by se nijak neodrážela skutečnost, že společnost, v níž žijeme, stojí na informacích.
Autor Zuzana Černá

Několik podnětů k výuce databází

Gymnaziální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Podle RVP pro gymnázia by měla být součástí výuky také práce s databázemi. Jde jistě o téma značně obsáhlé, ale také praktické a zajímavé. Pokud je na středních školách probíráno, obvykle skončí u aplikací jako je MS Access, což je škoda – nedává totiž žákům vhled do toho, kde všude se v informatice databáze využívají.
Autor Jana Vaňková

Instalace Moodle

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek

Článek je součástí učitelského Spomocnika na adrese https://spomocnik.rvp.cz.

Praktické zkušenosti školního informatika s instalací systému řízení výuky Moodle.
Autor Jiří Šperl

World Factbook jako zdroj geografických informací

Gymnaziální vzdělávání
Praktický příspěvek
příklad
blok hodin
Seznámení s databází World Factbook, tvorba tematických map v Kmlfactbook.
Autor Jiří Vorel

WebQuest.cz

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Příspěvek popisuje učitelem připravenou aktivitu nebo lekci, která komplexně podporuje samostatnou práci žáků a ve všech fázích plně využívá technické prostředky, zvláště internet.
Autor Bořivoj Brdička

Významné geologické lokality ČR

Gymnaziální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Evidence informací o významných geologických lokalitách je nejen součástí podkladů pro vyhlašování chráněných území a lokalit, ale může sloužit geologům jako výchozí materiál pro geologické studie, je vhodná k využití pro výuku geologie, zeměpisu a ochrany životního prostředí, pro úřady státní správy a samosprávy a orgány ochrany přírody, pro tvorbu naučných stezek nebo pro přípravu školních exkurzí či výletů.
Autor Pavla Gürtlerová
Celkem: 11