Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "celoživotní učení"

Zobrazit na úvodní stránce článků

RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "celoživotní učení"

Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Otevřené online kurzy pro učitele na Eduskopu

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek

Článek je součástí učitelského Spomocnika na adrese https://spomocnik.rvp.cz.

Informace o dvou nových MOOC kurzech tematicky zaměřených na změny ve výuce informatiky s přesahem do mnoha předmětů, které vyvinul projekt PRIM, a přináší je portál Eduskop.
Autor Bořivoj Brdička

Kompetence učitelů pro CLIL

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
V patnácté kapitole se věnujeme charakteristice CLIL učitele. Základem zdárné a udržitelné implementace CLIL výuky je odborná připravenost učitelů. Jaké jsou nezbytné předpoklady k tomu, aby učitel mohl vést výuku CLIL úspěšně? Jaké kompetence potřebuje CLIL učitel, aby ve své výuce rozvíjel kompetence žáků v oblasti odborného předmětu i cizího jazyka? Jak vypadá spolupráce CLIL učitelů a zejména práce v týmu? Tato kapitola poskytuje základní odpovědi na uvedené otázky.
Autor Gabriela Klečková

Jakou kvalifikační úroveň mají absolventi škol podle EQF?

Odborné vzdělávání
Informativní příspěvek
Pro snazší komunikaci o schopnostech uchazečů o práci či studium v zahraničí zavádějí evropské státy společné nástroje, které usnadňují lidem cesty za prací a studiem do Evropy. Jedním z těchto nástrojů je Evropský rámec kvalifikací (EQF), který se snaží o to, aby všechny kvalifikace byly mezinárodně porovnatelné. Když se např. člověk bude ucházet o práci v Evropě, jeho potenciální zaměstnavatel z uvedené úrovně pozná, co od něho může zhruba očekávat. Je to možné díky tomu, že jednotlivé úrovně jsou popsány tím, co uchazeč zná, čemu rozumí a co je schopen vykonávat.
Autor Lucie Šnajdrová

Publikace Cesty k uznávání

Neformální vzdělávání
Informativní příspěvek
V rámci klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání projektu Klíče pro život vyšel další sborník – „Cesty k uznávání“. Obsahuje příspěvky, které zazněly na Konferenci k uznávání neformálního vzdělávání v listopadu 2011.
Autor Daniela Havlíčková

Ověření standardů kvality komunitní školy – dílčí výsledky mezinárodního projektu

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Každá komunitní škola se vyvíjí jinak – některé škole se daří rychleji naplňovat vize, některá dokáže efektivněji reagovat na potřeby místní komunity, někde je vyšší nadšení a nasazení zaměstnanců školy pro komunitní vzdělávání nebo některé školy lépe umějí rozvinout své komunitně orientované aktivity. Jak ale zjistíme, že je komunitní škola kvalitní? Právě proto byly shrnuty klíčové charakteristiky komunitních škol, na základě kterých se dá změřit kvalita komunitní školy. Pilotní projekt, realizovaný na 80 školách v 8 zemích, včetně ČR, shrnuje základní zkušenosti a možnosti jejich použití a snaží se zachytit mezinárodně platné jádro komunitní dimenze školy. Byly ověřeny na venkovských i městských komunitních školách.
Autor Marek Lauermann

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu v České republice

Odborné vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek pojednává o evropském nástroji ECVET a přípravě pro jeho implementaci v České republice. Je určen pegagogické veřejnosti s cílem informovat a připravovat prostředí pro praktické zavedení nástroje ECVET.
Autor Miroslav Kadlec

Proměna středních škol v centra celoživotního učení

Odborné vzdělávání
Informativní příspěvek
Jedná se o stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE. Článek popisuje aktivity projektu spolu s uvedením jednotlivých výstupů z klíčových aktivit, kterých by měl projekt UNIV 2 KRAJE dosáhnout.
Autor Ing. Eva Spálenská

Diskusní forum o vzdělávání

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Na základě neuspokojivých výsledků výzkumu PISA začala v Německu probíhat školská reforma, které se autorka v příspěvku podrobně věnuje.
Autor Eliška Walterová
Celkem: 8