Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "aktivní učení"

Zobrazit na úvodní stránce článků

RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "aktivní učení"

Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Pojetí, principy a cíle CLIL výuky

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Tímto článkem otevíráme metodologii CLILu, která přispěje všem učitelům, kteří chtějí CLIL prakticky vyzkoušet ve svých hodinách. V deváté kapitole z příručky Cizí jazyky napříč předměty 2. st. ZŠ se snažíme popsat metodiku výuky CLIL v obecné rovině a zhodnotit také její význam v současném vzdělávacím systému. Kapitola se dále zaměřuje na základní společné principy v oblasti plánování a realizace CLILu, které jsou přenositelné a platné pro všechny moderní cizí jazyky.
Autor Naděžda Vojtková

Napínání při natahování

Odborné vzdělávání
Praktický příspěvek
příklad
uč.hodina
Podstatou tohoto příkladu dobré praxe je zdůraznění nutnosti praktické a samostatné činnosti žáků v hodinách fyziky. Schopnost samostatného úsudku na základě připravených podkladů by měla vést k přiblížení fyziky jako předmětu, kde fakta není nutné jen přijímat, ale i správně a logicky odvozovat. Smyslem hodiny, během níž si mají žáci osvojit základní pojmy o mechanickém kmitání, je přiblížení a zprůhlednění tohoto tématu natolik, aby motivovalo žáky k další samostatné činnosti. Hodina neprobíhá pouze formou výkladu, ale skupinovým řešením problému. Během práce pod vedením učitele si žáci osvojí nejen kompetence k řešení problémů, ale i kompetence komunikativní, sociální a personální.
Autor Mgr. Šárka Němečková
Celkem: 2